Het gebeurt allemaal in La Orotava, aan de voordeur van het gemeentehuis. Wanneer de junimaand nadert begint het te kriebelen in de noordelijke gemeente met een oppervlakte van 207 vierkante kilometer en bijna 40.000 inwoners. Dan worden er kleurprenten gemaakt met bloemen en met zand ter gelegenheid van de Corpus Christi-feesten.

Midden de negentiende eeuw waren leden van de familie Monteverde op het idee gekomen om ter ere van Corpus Christi een bloemtapijt te maken die de afbeelding van het ‘Lichaam van Christus’ moest voorstellen. Grote inspirator daarvan was Leonor del Castillo Monteverde. En ze deden wat ze dachten en maakten het eerste kunstwerk en startten zo onbewust een traditie die reeds anderhalve eeuw lang doorgaat.

Dit bloementapijt werd aangebracht voor het woonhuis van de Monteverde’s, daar waar ook de processie t.g.v. Corpus Christi voorbij kwam, als ode aan het christelijk gebeuren. Dit idee werd al snel overgenomen door andere buurtbewoners en de buurt werd ieder jaar meer en meer versierd met bloemstukken, bloemenkransen en bloementapijten.  

Pas later, veel later, werden de zandtapijten toegevoegd, als meerwaarde van het evenement. Met zand van de Teide werden op de ‘Plaza del Ayuntamiento’ van La Orotava omstreeks 1920 kleurige tapijten uitgestrooid die tot op vandaag jaarlijks worden heraangelegd en die wereldvermaard zijn.

In 2009 regende het bij de voorbereidingen, hetgeen geleden was van 1942, en toch ging men door. Voor de bloementapijten was dit een opstekertje, voor de zandtapijten was dat een bijna-ramp… Onder parasols en regenschermen, onder dekzeilen en andere overkoepelende attributen werd de realisatie dapper en met succes voltooid.

Om een zandtapijt te leggen moet je niet alleen een hoogbegaafde zandstrooier zijn, je moet ook ontwerper, bergbeklimmer en kleurenzoeker zijn. Het zand is ‘naturel’ en buiten een reiniging heeft dit zand geen enkele chemische of mechanische bewerking ondergaan. Het zand komt van de Teide en is daar te vinden in 17 verschillende natuurlijke kleuren. Om het grootste tapijt te leggen heb je onvoorstelbaar veel kleurenzand nodig en het verzamelen op zich is reeds een hele opgave.

Om het zand te kunnen gebruiken moet de eilandregering de toelating geven om deze grondstof uit haar biotoop weg te nemen. Na anderhalve maand voorbereiding, en precies één dag tentoongesteld, wordt het vernietigd door de passage van de processie t.g.v. Corpus Christi. 

De realisatie van het grootste vergankelijke kunstwerk ter wereld staat sinds 2006 ononderbroken vermeld in het Guinness Book of Records, het is tevens een van de grootste evenement van Tenerife. Het zandtapijt is 900 m² groot en wordt in anderhalve maand aangelegd door 20 alfombristas. Iedere tapijtlegger strooit op deze manier onvermoeid 45 m² Teidezand uit.

In 2016 was missionarisschap het centrale thema en uit het ontwerp blijkt al duidelijk dat barmhartigheid daar heel nauw mee samenhangt. Het ontwerp is geconcipieerd uit een mix van klassieke en moderne taferelen. Het klassieke deel vindt men centraal terug als thema “De terugkeer van de verloren zoon”, ontworpen door de Spaanse schilder Bartolomé Esteban Murillo. Het moderne deel van het tapijt zit in de zijkanten. Links zien we zuster Angélique Namaika die helpt bij het onderwijzen. Rechts staat een scene afgebeeld van anonieme vluchtelingen. In het smalle verticale tapijt dat erachter ligt kunnen we een glimp opmerken van Paus Franciscus die een deur opent voor de vluchtelingen.

In 2017 bestaat de huidige Asociación de Alfombristas van La Orotava 25 jaar. Het zandstrooien zelf wordt reeds 170 jaar uitgevoerd. Ook dit jaar bestaat het zandtapijt uit een collage van verschillen godsdienstige taferelen die 900 vierkante meter groot is en waarvoor er 1.300 kilogram gekleurd zand vanaf Las Cañadas werd afgevoerd.

UPDATE 5 mei 2018
Het hoofdthema van het zandtapijt is aan de jeugd gewijd zijn maar heeft ter gelijkertijd ook een hoogstaand sociaal karakter dat de hele samenleving aangaat. Er zijn veel immigranten en vluchtelingen, waaronder veel jonge mensen. Maar bovenal willen men dit jaar de aandacht vestigen op de mishandeling van vrouwen.

Het tapijt wil mensen bewust maken hoe ze moeten handelen om mensen in nood te helpen, om te onderwijzen en om te zorgen voor gelijkheid en respect en voor de rechten van alle mensen.

Het centrale wandtapijt haalt de inspiratie bij een religieus schilderij van de hedendaagse Afrikaans-Amerikaanse schilder Thomas Blackshear, wiens werk ‘Forgiven’ heet. Op de voorgrond staat het beeld van een geknielde man die berouw toont.
Het tapijt zal volledig klaar zijn op 7 juni 2018. Ondertussen kunt je de opbouw van de verschillende tapijtonderdelen gaan bekijken die door de groep Artearena precieus worden neergelegd. Het gigantische zandtapijt kadert in de feesten onder de naam Fiestas patronales de La Orotava die doorgaan van 15 mei tot en met 10 juni 2018.
Het programma staat HIER.