Hoe is het gesteld met de economie op Tenerife? En met de werkloosheid? Zijn er arme gemeenten of zijn ze allemaal rijk? Zit er geld in de schatkist? En zo ja, zit er voldoende in. Wat is het minimum levensloon en welke jobs verdienen het best?

Veel vragen waarop we hieronder op zoek gaan naar een antwoord.

Dat 80% van de staatsinkomsten uit de toeristische economie komen blijkt niemand te verwonderen. Bijna twaalf miljoen toeristen komen jaarlijks naar het grootste der Canarische Eilanden en doen zich hier goed aan alles wat het eiland te bieden heeft. De horeca serveert per etmaal honderdduizend maaltijden en maakt iedere dag ruim 30.000 bedden klaar voor overnachting. De ticketverkopers leveren de toeristen over aan diverse attracties, evenementen en toeristische rondritten. Het nachtleven start wanneer de dagdromers gaan slapen en ook daar wordt een eurootje van eigenaar gewisseld.

We stellen met zijn allen vast dat het goedkoper leven is op Tenerife dan in de Lage Landen, dus genieten wij nog meer van ons verblijf aldaar. Maar er is een probleem. Indien de levensstandaard lager ligt en de inwoners ontvangen verhoudingsgewijs minder geld in het loonzakje dan is er niets aan de hand. Maar … de vlag dekt de lading niet.

Het aanbod van werk dekt de vraag niet. Ruim 30% van de actieve bevolking is werkloos en leeft van overheidssteun, 1 op de 3 Canariërs ouder dan 16 jaar is afhankelijk van overheidsgeld. Komt daarbij dat slechts 40% van de actieve beroepsbevolking genoeg verdient om van hun loon sociale lasten te betalen. Dan komen we tot de verontrustende vaststelling dat deze niche niet voldoet om voor voldoende staatsinkomsten te zorgen.
Een op drie is ook de verhouding van Canarische huishoudens die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Het armoedeniveau is toegenomen tot 28,8% van de totale bevolking. Dat staat te lezen in een enquête over leefomstandigheden, gepubliceerd door het Instituto Nacionál de Estadística of het Nationaal Bureau voor Statistiek.

Je hoort soms eens zeggen dat je op Tenerife kunt rondkomen met € 1.000 per maand. Daar wordt dan niet bijgezegd met hoeveel personen dit moet. Op zijn minst een utopie! Een pensioenuitkering bedraagt hier gemiddeld € 835,81 per maand en ik ga ervan uit dat je daarvan in veel gevallen met twee personen moet leven.
Het minimumloon bedroeg 655,08 per maand en werd in 2017 opgetrokken worden naar € 800. Ik voel dat de lezer begint te snuiven. 30% van de Canarische werknemers komen naar huis met minder dan € 1.000 in het loonzakje. Je hebt daarvoor een hele maand gewerkt in een subtropisch klimaat, soms onder een loden zon, soms onder tropische omstandigheden.
We vinden ook een oorzakelijk verband in het grote aanbod van het deeltijds werken dat de fulltime-job steeds vaker verdringt maar dat zich vooral kenmerkt in een verminderd loon met 34,5%. Vrouwen verdienen gemiddeld 21% minder dan hun mannelijke collega’s.
We zien ook dat jobs in de horeca het laagste honorarium ontvangen, daarna volgen de kantoorjobs. Werk je op een bank of een verzekeringskantoor dan ontvang je nog een beetje meer. De absolute toplonen worden uitbetaald in de energiesector.
Dit staat in schril contrast met de rijkdom van de gemeenten. Tenerife telt op haar eiland zeven van de tien rijkste Canarische gemeenten en als ik schrijf rijk, dan bedoel ik ook rijk. In het Estadística de Declarantes de IRPF of de statistiek van de aangiften van het jaar 2013, zoals opgesteld door het Agencia Tributaria of de Fiscus, staat de rijkdom van iedere Spaanse gemeente uitgedrukt in ‘euro per inwoner’.

Dit zijn de zeven rijkste Tinerfiaanse gemeenten. El Rosario (2de plaats): € 28.664, Santa Cruz (5de plaats): € 26.020, Candelaria: € 24.719, Tegueste: € 24.313, Tacoronto: € 23.812, El Sauzal: € 23.661 en La Laguna (10de plaats) met € 23.263.
Wij weten niet op welke plaats de gemeente Santa Úrsula staat. Wat we wel weten is dat deze gemeente nul euro schulden heeft en een spaarboekje bezit waarop meer dan € 3 miljoen staat.
Aan de portefeuilles van de gemeenten is te zien dat de economische recessie reeds een tijdlang voorbij is. Aan de portefeuilles van de inwoners is dit nog niet te zien. Best nog even wachten, misschien.