Hoe zit het nu met de gezondheidszorg op Tenerife? Kan men van een zorgeloos verblijf genieten, ook bij medische problemen, bij een opname in de kliniek, en hoe kunnen wij genieten van nazorg?

De tijd dat de Canarische Eilanden achteraan bengelden in een lijst dat door de Spaanse overheidsdienst werd opgesteld ligt niet eens in een ver verleden. Wij bekijken het van dichterbij en zetten onze bevindingen hieronder.

We maken alvast een onderscheid tussen toeristen en residenten. Iedereen die hier niet woont is toerist, laat ons daarvan uitgaan. Buitenlandse inwoners moeten zich in orde stellen met de wetgeving van het land en genieten van de gezondheidszorg die de Seguridad Social hen biedt. Jammer genoeg is thuiszorg niet inbegrepen in het Spaanse zorgpakket.
Alle anderen, die hier voor een korte of langere tijd verblijven, kunnen terugvallen op de polissen die zij met hun ziekenfonds en/of extra ziekteverzekering hebben afgesloten.

Nederlanders en Belgen die naar Tenerife reizen hoeven niet bang te zijn dat ze op het eiland zullen tekortkomen aan medische zorg en dito begeleiding. Er bestaat reeds langer een verdrag tussen Spanje en de beide Lage Landen die de gezondheidszorg regelt. Een ervan is dat je recht hebt op 3 of 6 maanden medische ondersteuning, ook dit ligt aan je type verzekering.

Na een medische behandeling, en dat hoeft niet altijd een opname in het ziekenhuis te zijn, moet je kunnen terugvallen op nazorg. De Spaanse gezondheidszorg kent géén thuiszorgdiensten.  Er is een proefproject opgezet maar dit is alleen voor de minimuminkomens, op Tenerife is dat maximum 600 euro per maand. De resident die verzekerd is bij de Seguridad Social  krijgt de nazorg aan huis door een verpleegkundige van de Spaanse ziekteverzekering niet terugbetaald. We spreken hier over ruim 5.500 geregistreerde Nederlandstalige 65-plussers en dat is meteen de groep die het meest hulpbehoevend is. Mantelzorg komt weinig voor. De hulpvraag ontstaat vaak in een hogere leeftijdscategorie. Men woont hier soms al langer dan 20 jaar en heeft niet gedacht aan de zorgvraag die uiteindelijk toch vaak gaat ontstaan.

WeDoCare heeft een abonnementensysteem waarbij iedereen voor 10 euro per persoon en per maand kan aansluiten. Elk jaar dat je abonnee bent ontvang je een korting op de zorgprijs van WeDoCare met een maximum van 45% na 5 jaar. Die korting blijft bestaan zolang je abonnee bent. Op deze manier wordt het zorgaanbod van WeDoCare voor veel meer mensen toegankelijk. Je bouwt in de loop der jaren dus eigenlijk een tegoed op waar je dan kunt van genieten als je uiteindelijk hulp nodig hebt. Een abonnee komt bovendien niet op de wachtlijst terecht en krijgt voorrang op de aanvragen van de short– en longstayers.

Het aantal overwinteraars, een groep die elk jaar groter wordt, is een belangrijke en steeds terugkerende groep klanten van WeDoCare. Hier is sprake van een leeftijdscategorie van mensen die sneller hulpbehoevend kunnen zijn. De laatste groep is de grootste groep; ruim 300.000 Nederlanders en Belgen komen op jaarbasis op vakantie naar Tenerife. In deze groep is vaak een zorgvraag aanwezig waarbij, ook hier, ouderen de meest betrokken partijen zijn.

WeDoCare werkt met Nederlandstalige medewerkers, want verstaanbaarheid is belangrijk. De nazorg wordt uitgevoerd door verpleegkundigen en kan omschreven worden als pre- en postoperatieve zorg, het toedienen van medicatie (injecties), wondverzorging, stomazorg, wieken steken, en de dagelijkse  persoonlijke verzorging zoals hulp bij het wassen en aankleden.

Wie meer info wil kan dat HIER terugvinden.