Is er een verschil tussen volksoverlevering en sagen enerzijds, en tussen historisch en wetenschappelijk onderzoek anderzijds?
Heel waarschijnlijk wel. En als er in een duister onderwerp twijfel wordt gezaaid dan is de dam helemaal van het hek. Voeg daaraan toe dat Canariërs voortreffelijk gelovige mensen zijn, dan krijg je een innerlijk tweegevecht tussen beide syntheses. Dat komt bijzonder goed tot uiting in de volgende synthese.

Komt de ‘Maagd van Candelaria’ uit Gran Canaria? Een vraag die momenteel niet voor 100% kan beantwoord worden maar wel voor 200% commotie veroorzaakt waarbij een Spaanse voetbalderby verbleekt.

Het kan bijna als ‘godslastering en heiligschennis’ aanzien worden. De Maagd – la Virgen – die symbool staat voor het eiland Tenerife en er vereerd wordt als patroonheilige zou van Gran Canaria kunnen komen. Rivaliteit tussen de twee eilanden zorgt ervoor dat deze stelling niet op gejuich aanvaard kan worden.

De ‘klucht’ duurt voort, denken vele inwoners van Tenerife, die het horen donderen in Madeira. Tenerfiaans historicus Jesús Vivanco onthulde op een bijeenkomst dat de Maagd van Candelaria vanaf het buureiland Gran Canaria is aangespoeld. Hij deed dit op het 2de symposium van de groep Encuentro Canarias Territorio del Misterio. Uit deze verklaring volgt dat de inheemse bevolking zich naar aanleiding van dat gebeuren massaal zou hebben bekeerd tot het christendom. De controverse lijkt dus compleet.

Nog meer verrassingen komen van Enrique Vivanco Sola, die verscheidene jaren onderzoek heeft verricht naar de relatie van de oorspronkelijke Guanches en het aangespoelde Mariabeeld. Hij ontdekte nogal wat tegenstrijdigheden in zijn research. “Dat de Maagd van Candelaria van Gran Canaria kwam is geen hypothese, het zou een feit zijn dat is gebaseerd op documenten geschreven door historici in 1697″, zegt Enrique Vivancos (°Santa Cruz de Tenerife in 1955) op het symposium in Santa María de Guía in Gran Canaria.
Ook de aanwezigheid van een authentieke gravure van de Maagd in een 
Franciscanenklooster is een duidelijk bewijs. Ongelukkiglijk verdween deze ets na een storm in 1826. Oorspronkelijk was de Maagd een boegbeeld van een schip; het was in deze periode niet abnormaal om een houtsnede van een heilige op de boegspitsen van schepen te plaatsen. Dat zou een logische verklaring van het aanspoelen op Tenerife kunnen zijn; het boegbeeld is losgeraakt van een schip en is zo tot bij ons gedobberd.

En om het nog wat gecompliceerder te maken zou er een kopie – anderen zeggen een tweelingmodel – bestaan dat angstvallig bewaard wordt in Adeje. Daarop is men nu bezig met een koolstofonderzoek (C14) uit te voeren. Dit beeld zou eertijds naar de markies Pedro de Ponte van Adeje zijn gestuurd.

De toekomst zal uitwijzen wat de historische waarheid over de Maagd van Candelaria wordt. De inwoners van Tenerife blijven in ieder geval geloven in hun patroonheilige, in hun Virgen de Candelaria.