Energie op Tenerife wordt deels opgewekt tot groen product door middel van zonnepanelen en windmolens, maar de bruine, oudere stroomopwekkers doen het ook nog. Er zijn nog verschillende elektriciteitscentrales die werken op basis van petroleumproducten.
Het goede nieuws is dat de hernieuwbare energie reeds 40% voorziet van het totaal. 60% komt nog van oudere centrales, waarin het voorbije jaar 2019 ruim 4 miljoen euro werd geïnvesteerd om deze up-to-date te houden.

Na de algemene stroomuitval op 29 oktober 2019 en de perikelen die daaruit zijn ontstaan zoeken stroomproducent, -leverancier en de regering naar een oplossing om nooit meer in een dergelijke situatie terecht te komen. Maar dit verhaal gaat eigenlijk over iets anders.

De thermische centrale van Las Caletillas, die in 1967 in gebruik werd genomen, produceert vandaag de dag iets minder dan 20% van de elektriciteit die op Tenerife nodig is en kan snel en probleemloos gesloten worden als de regering geen toestemming geeft voor de technische aanpassingen die het station in staat stelt om de CO2 uitstoot te verminderen. Het stilleggen van deze oude centrale kan zonder enig probleem gerealiseerd worden op 1 januari 2020.

Ongeveer vijftien jaar geleden vroeg Endesa aan de Canarische regering om de toestemming voor de bouw van een gecombineerde cyclusinstallatie in Las Caletillas. De gecombineerde cyclus in de energieopwekking is het naast elkaar bestaan van twee thermodynamische cycli in hetzelfde systeem, de ene waarvan de werkvloeistof waterdamp is en de andere waarvan de werkvloeistof een gas is dat wordt geproduceerd door verbranding. De overheid had daar echter geen oren naar.
Nu loopt de elektriciteitscentrale op vier productiegroepen: stoom- en gasturbines, die in totaal 160 MW produceren. De gebruikte brandstof is petroleum met een lage zwavel- en dieselindex.

Twee van deze stoomgroepen van elk 40 MW vallen vanaf 1 januari 2020 onder de richtlijn van het Directiva de Emisiones Industriales (DEI). Endesa zit nu te wachten op toestemming van het desbetreffend ministerie om maximaal 1.500 uur per jaar in bedrijf te blijven, aangepast om de uitstoot te verminderen. Tweehonderd mensen kunnen hier werkloos worden.

De fabriek in Granadilla, waar de grote stroompanne vermoedelijk is ontstaan en die in 1996 werd ingehuldigd, heeft twaalf productiegroepen: de stoomgroepen, de gasgroepen en de gecombineerde cycli; deze laatste bestaan uit twee gasturbines en een stoomgroep, die elk als gecombineerde cyclus of in een open cyclus kunnen functioneren. Het totale geïnstalleerde vermogen is 749,5 MW. De gebruikte brandstof is stookolie, met een lage zwavel- en dieselindex, zoals hierboven aangegeven. De gecombineerde cycligroepen kunnen met aardgas gevoed worden. In de twee grootste groepen, die elk 80 MW opwekken, werd reeds geïnvesteerd met 45 miljoen euro om tot 2021 te kunnen blijven werken onder de nieuwe milieuwetgeving.

De dag dat Tenerife in het duister kwam te zitten was er 40% hernieuwbare energie beschikbaar. De oorzaak van de totale stroomuitval moet worden gevonden en gemeld binnen een wettelijk vastgestelde termijn van 20 dagen. Naast twee grote klassieke stroominstallaties beschikt Endesa over de turbines in Arona en in Guía de Isora, elk van 45 Megawatt, en 24 MW van de windparken Arico, Granadilla I, II en III en Punta de Teno.