Is er na meer dan 50 jaar eindelijk licht aan het eind van de tunnel die het project van de ringsnelweg helemaal rond moet krijgen? Wordt de totale ring eindelijk rond? Komt er een eind aan het vreselijk lange verhaal dat werd gestart op 16 maart 1967 en zorgde voor de eerste snelwegverbinding tussen Santa Cruz en Candelaria?

Ja, er is licht in de tunnel van de snelweg die het ons mogelijk moet maken om helemaal rond te rijden, zowel in wijzerzin als in tegenwijzerzin. De officiële regeringsmededeling bij monde van Sebastian Franquis, minister van Openbare Werken van de Canarische regering, luidt: “De werkzaamheden aan de sectie El Tanque – Santiago del Teide beginnen in november 2019”. Dit wordt een weg met twee rijstroken in elke richting waarmee de twee loshangende eindpunten met elkaar worden verbonden.

De minister benadrukte dat de start van de werkzaamheden werd vertraagd door een van de bedrijven die protest heeft ingediend in de toekenningsprocedure omdat het aannemersbedrijf Joint Venture (UTE) OHL, Sato, Bahillo Excavations en Asfaltos Bahillo een bod had gedaan van bijna 213,5 miljoen, waar het officiële aanbestedingsbedrag werd geraamd op ruim € 335 miljoen.
Het ingediende bedrag werd eerst aanvaard, daarna betwist en nog later ingetrokken omdat het roekeloos en onbetrouwbaar was. Daarom moest de aanbesteding helemaal
terug vanaf nul beginnen.

In het oorspronkelijke project werd slechts één rijstrook in elke richting overwogen tussen El Tanque en de Erjos-tunnel. Om diverse redenen overwoog de regering echter het nieuwe traject uit te breiden tot vier rijstroken (twee in elke richting) om te kunnen spreken van een echte snelweg rond het eiland.

Met betrekking tot het mogelijke risico dat het milieueffectrapport (MER) – dat door de vorige regering van de Canarische Coalitie werd verlengd tot december van dit jaar afloopt, zei minister Franquis dat hij erop vertrouwt dat de termijnen zullen worden nageleefd en dat de werkzaamheden in de tweede helft van november kunnen aangevat worden.

Een ander heikel punt zijn de werken ter hoogte van Las Chafiras en La Oroteanda. De betrokken ministeries erkennen dat er vertragingen werden opgelopen maar sluiten uit dat de werken langer zullen duren dan de voorziene 21 maanden. Het is van cruciaal belang voor de connectiviteit in het zuiden van Tenerife dat de uitvoeringsplanning wordt nageleefd, daar waar dagelijks 75.000 voertuigen voorbijrijden.