De steenmannetjes op het strand in de onmiddellijke omgeving van Playa Jardín en het kasteel van San Felipe in Puerto de la Cruz verdwijnen na een gecoördineerde milieuactie. Deze tonguitas de berolos werden in een recordtijdsspanne van 45 minuten ontmanteld door een honderdtal vrijwilligers na een oproep van de Stichting Telesforo Bravo. Wat deze torentjes zijn en door wie ze gemaakt worden kun je lezen in ons eerder gepubliceerd artikel.

De actie bestond uit het ordelijk ontmantelen van de stenen torentjes en het schoonmaken van de plaats. De activiteit werd georganiseerd door de Stichting Telesforo Bravo-Juan Coello, in samenwerking met onder andere Ciudad Sostenible del Ayuntamiento van Puerto de la Cruz, de dienst Medio Ambiente van de eilandregering en de afdeling Vrijwilligerswerk van de gemeente.

De directeur van de organiserende entiteit, Jaime Coello, waarschuwde voor de schade aan de natuurlijke omgeving die wordt veroorzaakt door het verspreiden en/of stapelen van keien en/of stenen. Leden van de gemeentelijke organisatie, waaronder de burgemeester Marco Gonzalez en raadslid voor een duurzame stad David Hernandez, die ook aan de actie deelnamen, benadrukten de inzet van de gemeente voor het milieu en het belang van een dergelijke actie in een gebied met een hoge toeristische concentratie, vanwege de zichtbaarheid, de symbolische waarde en het didactische effect ervan.

De directeur van de Stichting Telesforo Bravo legt uit dat stenen stapelen en torentjes maken een verlies betekenen van habitat voor dieren en planten, omdat er onder elke steen een heel ecosysteem van gewervelde en ongewervelde dieren, bacteriën, korstmossen en schimmels huizen, die bij het verplaatsen van de steen wordt verstoord.

Deze modeplaag is niet exclusief voor Tenerife en bij uitbreiding voor de Canarische Eilanden. Het heerst overal in Europa maar het kustgebied van Puerto de la Cruz lijkt wel de recordhouder in Europa te zijn van deze kortstondige sculpturen. Een gebied van 200 meter lang en 150 meter breed, of 3.000 vierkante meter werd bezaaid met honderden stenen torentjes.

Deze absurde en verderfelijke manier, dixit de milieuorganisatie, is ontstaan uit een gebeurtenis die in 1987 plaatsvond en die de praktijk populair maakte. Dat was het jaar waarin de zogenaamde Convergencia Armónica werd gehouden, een gesynchroniseerde meditatiebijeenkomst waarvan het epicentrum aan de westkust van de Verenigde Staten lag en waardoor de proliferatie van stenen torens door haar deelnemers werd veroorzaakt. Vanaf dat moment verspreidden ze zich over de hele wereld, waaraan de mode werd toegevoegd om ze te stapelen, alleen maar om hun evenwicht te bereiken.

Er is niet alleen de zogezegde milieuschade, er is ook de traditie … maar die kan op dergelijke manier niet in stand gehouden worden.
In ons artikel STEENMANNETJES lees je het hoe, het wat en het waarom ervan.