DETECTIESYSTEEM VOOR BOSBRANDEN –

Bosbranden zijn van alle tijden en waar bossen en heiden zijn kan het branden. Dit is een axioma uit de schoolboeken van de brandweer. Daarnaast staat volgend feit hoog in de rangen van iedere brandweerman. Elke brand begint klein en als je snel kunt interveniëren kan dat gedoofd worden met kleine blusmiddelen. Deze gedachtengang heeft ook de eilandregering gevolgd, met als oplossing een detectiesysteem voor bos- en heidebranden.

Het systeem omvat een netwerk van sensoren die via communicatielijnen met een hoge capaciteit zullen verbonden worden met de supercomputer Teide-HPC op het eiland.  De Canarische overheid en de regering van Tenerife ondertekenden een overeenkomst om de systemen voor vroegtijdige detectie, waarschuwing en voorspelling van bosbranden in te zetten. Pr3edinfor is de naam van het project en zal een budget opslorpen van 7 miljoen euro.

Dit is een automatisch systeem dat speciaal is ontworpen voor het bewaken, automatisch detecteren en alarmeren van bosbranden. Het werkt autonoom 24/7, ook in ongunstige omgevingsomstandigheden zoals weinig of geen licht, mist, waas of rook. Het kan zowel op vaste punten als op mobiele waarnemingspunten worden gebruikt. Wanneer een incident wordt gedetecteerd, activeert het systeem de verschillende waarschuwingssystemen, waaronder de geolocatieve gegevens. Het GIS-systeem dat eraan is gekoppeld zorgt voor bijkomende informatie over waterwinplaatsen, toegangswegen en de beschikbaarheid van manschappen, blusmaterieel en -voertuigen.

De overeenkomst voorziet in een netwerk van sensoren en de nodige communicatie-infrastructuur met een hoge capaciteit, waardoor de wachttorens verbonden worden met de supercomputer. Dit innovatieve project is nodig om nog beter en doeltreffender aan brandpreventie te doen.