GEEN VERHUIS VAN HAVEN –
Blijven de boortorens en de boorboten op de werf in Santa Cruz of komt de hele boetiek naar de haven van Granadilla?
Wie de zuidoostkust op Tenerife frequenteert zal het wel reeds opgemerkt hebben. In de haven van Granadilla is het een komen en gaan van olieplatformen en boorschepen. Dat er een relatie bestaat tussen de haven van Santa Cruz en deze van Granadilla wordt nagenoeg verondersteld. Maar tot dusver kon niemand ons de ware toedracht vertellen over deze verhouding.

In Santa Cruz is het gerenommeerde scheepsreparatiebedrijf Tenerife Shipyards gelegen die werk verschaft aan 700 mensen. Het moederbedrijf Femete, is een bedrijf dat reparatiediensten levert aan de boorschepen en dito platforms van Ensco, ‘s werelds grootste onderneming voor de winning van gas en olie.

Tenerife Shipyards heeft eerder laten weten dat het geïnteresseerd is om de herstellingswerf te verhuizen naar de nieuwe handelshaven in Grandilla de Abona. Maar niet iedereen is daar tevreden mee, vandaar dat er druk wordt uitgeoefend. Het gemeentebestuur, de havendirectie en de syndicale vertegenwoordiging van de werknemers beweren dat dit banen zal kosten en dat er omzetverlies zal worden gemaakt van 50 miljoen euro in de drie jaar volgend op de verhuis.
De burgemeester van Santa Cruz is voorstander van de continuïteit van de scheepsreparatie in haar huidige vorm in de haven van Santa Cruz, niet alleen als garantie voor het behoud van de werkgelegenheid, maar ook als basiselement voor de diversificatie van de havenactiviteiten en, als gevolg daarvan, voor een grotere concurrentiekracht.

Er worden geen 700 banen op de tocht gezet om het bedrijf dat onderhouds- en herstellingswerken verricht aan boorboten en -platformen te verhuizen naar het zuiden, en daarom zullen er op hoger echelon nog een paar deftige vergaderingen dienen te worden gepland om alle problemen op te lossen.
Zo blijven de boortorens (voorlopig) gestationeerd in Santa Cruz en komen ze af en toe op bezoek in de wachtzaal van Granadilla.