BOUW HOTEL OP LA TEJITA UITGESTELD –

Het hotel dat in de onmiddellijke nabijheid van de mooie strandzone La Tejita zal worden gebouwd botst op onvoorziene omstandigheden en daarom wordt de bouw ervan uitgesteld. De procedure werd stilgelegd omdat de vergunning tijdelijk werd geschorst.
De ecologische vereniging Salvar La Tejita en de Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) hebben verzekerd dat de vergunning voor de bouw van het hotel is opgeschort totdat het afbakeningsdossier is opgelost. 

In een verklaring hebben beide verenigingen aangegeven dat de Algemene Directie Duurzaamheid van de Kust en Zee, ook Costas genoemd, op 28 november de toestemming heeft gegeven voor de herziening van de grens tussen de urbanisatie Costabella en Punta del Bocinegro, waaronder het strand van La Tejita valt.

Zij herinneren eraan dat de gemeenteraad van Granadilla de Abona op 21 december vorig jaar de overeenkomst heeft goedgekeurd om een bouwvergunning te verlenen voor de uitvoering van het basisproject voor de bouw van een vijfsterrenhotel, dat door het bedrijf Construction, Promotion and Derivatives SA, wordt gerealiseerd.

Het perceel waarop het hotel moet worden opgetrokken ligt voor een groot deel in maritiem-landelijk en publiek domein. Vlakbij liggen het Natuurreservaat van de Rode Berg en de beschermde zone ‘Sebadales del Sur de Tenerife’ die bij de bouw, onder de omstandigheden van vandaag, ernstig zouden geschaad worden.

Daarom hebben de milieuorganisaties Salvar La Tejita en ATAN een technisch document opgesteld waarin een geomorfologisch rapport is opgenomen om aan te tonen dat het bouwperceel op openbaar domein van het desbetreffende ministerie ‘Costas’ ligt en dat er moet gehandeld worden overeenkomstig artikel 3 van wet 22/1988 inzake kustgebieden.

Omdat de resolutie daaromtrent reeds in het BOC is verschenen kan er nu geen stap meer achteruit gezet worden en er is een maand tijd om het dossier te herzien inzake de afbakening.

De milieuverenigingen hopen dat de gemeenteraad van Granadilla de Abona zich aansluit bij het voorstel om de grens te herzien en dat zij het algemeen belang van de bescherming van de gemeentelijke kustlijn en de natuurlijke waarden ervan boven de economische belangen plaatst van een particuliere bouwpromotor.