CAMPERTOERISME ONDER DE LOEP

Een eiland waar zon en zee hoofdrolspelers zijn en waar puur natuur gepromoot wordt is een magneet voor iedereen die wil genieten van dat spektakel. Dat resulteert in meer dan 6 miljoen toeristen die jaarlijks komen genieten van een exotisch en subtropisch uitnodigend eiland. 
Elke vorm van toerisme wordt zo goed als kan door de overheid in goede banen geleid. Hoteltoerisme en vakantieverhuur zijn uiteraard de grootste spelers in de toeristische branche waardoor de kassa van de overheid voor 80% gespijsd wordt.

Een nieuwe vorm van toeristisch aanbod dat exponentieel groeit is het campertoerisme. Meer en meer zwerfauto’s veroveren het eiland. Zowel buitenlanders als ingezetenen voelen zich vrij en ongebonden om het eiland op deze manier te verkennen en zich op deze manier te vereenzelvigen met de natuur. 
De groei is dusdanig spectaculair dat de Partido Popular de regering vraagt om de verantwoordelijkheid op zich te nemen van een goed en georganiseerd camperbeleid, ondanks het feit dat de bevoegdheden voor de regulering van deze activiteit bij de gemeenten en het centrale bestuur berusten.
Een belangrijke vraag daarbij is wat de effecten zijn van deze activiteit op het milieu en het landschap.

Er zijn op de Canarische Eilanden meer dan 15.000 campers aanwezig, zonder rekening te houden met het toenemend aantal bestelwagens die partieel of gedeeltelijk kunnen omgebouwd worden om dezelfde functie te vervullen. Het beleid moet aangepast worden en mee evolueren met de groei van deze toeristische markt. Overdaad schaadt, ook in dit geval, vooral als er geen rechtlijnige reglementering voor bestaat dat overal op Tenerife geldig is.
Als voorbeeld van een tekortkoming wordt aangehaald dat de sceptische toiletten uit de campers niet kunnen geledigd worden op een ecologische manier en dat er daarvoor geen lozingsplaatsen zijn voorzien. Zelfde probleem voor het gebruikte water.

Op Tenerife zou het voorbeeld van Lanzarote moeten gevolgd worden waar de eilandregering niet alleen talrijke lozingspunten voor het ledigen van afvaltanks heeft aangelegd, maar ook maatregelen heeft genomen om ongecontroleerde toegang tot kuststroken van het eiland te voorkomen. 
Bovendien waarschuwt de overheid voor het storend karakter en voor de milieugevolgen van deze activiteit. Niet steeds is alles goed geordend en dit kan schade toebrengen aan het imago van Tenerife als toeristische bestemming. Zwerfwagens op de eerste lijn aan het strand, waarvan de ganse tuinset op een openbare locatie wordt geplaatst, is veelal een doorn in het oog van andere toeristen.

Door het feit het campertoerisme zal blijven groeien en dat deze vorm van vakantie nemen welkom is op Tenerife is een specifieke diagnose noodzakelijk en moeten maatregelen genomen worden om dit vakantiegebeuren tegen volgende zomer in een goede banen te leiden.