VERHUREN IN TENERIFE

Verhuren van uw vastgoed op Tenerife is enigszins gecompliceerder dan in de Lage Landen. Het type verhuur dat toegestaan wordt is afhankelijk van de duur van de huur en van de ligging van het vastgoed.

Verhuren in Tenerife: op korte of op lange termijn.

Verhuren in Tenerife: residentieel of toeristisch. Dit wordt bepaald door de ligging in een gebied en niet door de statuten van een complex, het uitzicht of uw eigen interpretatie.

Verhuren in Tenerife – Termijn

Langlopende contracten (contrato de arrendamiento de vivienda) gelden minimum één jaar en lopen in grote lijnen gelijk met een klassiek huurcontract in de Lage Landen. De huurder is in hoge mate beschermd door de wet, inclusief het recht om het contract te verlengen met maximaal drie jaar, met huurprijsverhogingen kleiner of gelijk aan het inflatiepercentage.

Kortetermijn contracten (contrato de arrendamiento por temporada) lopen normaal drie of zes maanden, tot maximum 1 jaar. Hoe lang het contract ook loopt, de voorwaarden zijn bindend voor beide partijen en er is geen opzegtermijn omdat beide partijen de volledige contractperiode moeten respecteren.

Het is echter belangrijk op te merken dat de korte termijncontracten in geen geval bedoeld zijn voor gewone residentiële doeleinden. Het zijn contracten voor een specifiek doel, bijv. tijdelijke stage, studie, enz., en niet voor de gewone gebruikelijke hoofdverblijfplaats. De hoofdverblijfplaats van de huurder moet worden vermeld in het contract (het thuisadres in bijvoorbeeld België). Ze kunnen ook niet voor toeristische doeleinden dienen. De overheid (Turismo) zegt dat een dergelijk contract van minder dan drie maanden door de regering als toeristisch zal worden beschouwd, en daarop worden boetes opgelegd aan eigenaren wanneer ze dergelijke illegale contracten aanbieden.

Verhuren in Tenerife – Type Vastgoed

Indien uw vastgoed ingekleurd is als RESIDENTIEEL dan heeft u 3 opties:

– U kan het verhuren met een langlopend contrato de arrendamiento de vivienda. (zie uitleg hierboven).

– U kan het verhuren op korte termijn met een contrato de arrendamiento por temporada (zie uitleg hierboven).

– U kan het verhuren aan toeristen onder de vigerende wetgeving van de vivienda vacacional. Deze vivienda vacacional (VV) moet zich in een niet-toeristisch gebied bevinden, en eigenaars moeten een declaración de responsable hebben gemaakt. Dit is een reeks documenten, juridisch bindende officiële verklaringen en naleving van wettelijke vereisten. Bovendien moeten eigenaars geregistreerd zijn bij de IGIC en het aanrekenen op alle facturen voor alle verhuringen en moeten ze driemaandelijkse IGIC-aangiften opmaken en indienen. Indien in de reglementen van de verenigde eigenaars (comunidad) vermeld staat dat er geen verhuur is toegestaan, dan kunt u uiteraard ook niet verhuren. Overtredingen van de VV-regeling worden gedefinieerd als “zeer ernstig”, en worden bovendien beboet met boetes van € 30.000 tot € 300.000. Een voorbeeld van een residentieel ingekleurd gebied is het dorp van Palm-Mar.

Indien uw vastgoed ingekleurd is als TOERISTISCH dan heeft u ook 3 opties:

– U kan het verhuren met een langlopend contrato de arrendamiento de vivienda. (zie supra).

– U kan het verhuren op korte termijn met een contrato de arrendamiento por temporada (zie supra).

– U kan het verhuren aan toeristen, maar enkel en alleen via het “enige (unieke) agentuur systeem”. Dit wil zeggen dat er slechts 1 agent of kantoor is die de verhuur mag doen in het complex en die daarvoor aangeduid en bevoegd is. Zelf privé verhuren met toeristische doeleinden is dus verboden indien uw vastgoed ingekleurd is als toeristisch. Begrijpen wie kan, maar de wet is nu eenmaal zo op dit ogenblik. Boetes liggen tussen de € 1.500 en € 30.000. Een voorbeeld hiervan is Parque Santiago 3 of 4 in Playa de Las Américas.

Indien uw vastgoed is ingekleurd als Residentieel-Toeristisch moeten we u het antwoord schuldig blijven. De wet is onduidelijk van wat u wel of niet mag doen…

OPGELET!

Als eigenaar op Tenerife dient u zich ook te houden aan een aantal fiscale verplichtingen

Dit artikel wordt gesponsord door Seb Leeson & Co en is een verkorte versie van het volledige artikel uit hun website.