donderdag, juli 18, 2024
HomeBlogWeetjesVERHUIZEN NAAR TENERIFE
SEB LEESON LEGAL GROUP

VERHUIZEN NAAR TENERIFE

Verhuizen naar Tenerife is een spannend avontuur. Of je verhuist of niet hangt af van je eigen voorkeuren. Het is belangrijk vooraf te weten wat een verhuis inhoudt en hoe de wet- en regelgeving voor immigratie in elkaar zit. Op administratief vlak kan het grootste der Canarische Eilanden vergeleken worden met een windmolen. Soms draait hij langzaam, soms draait ie helemaal niet. Omdat deze molen tergend traag draait, duurt alles zo lang.

Het verkrijgen van de juiste documentatie om een residentenkaart te ontvangen is ingewikkeld en verloopt vermoeiend langzaam. Het is handig om de Spaanse taal te leren of op zijn minst enige kennis van het Spaans te hebben om je te helpen bij enige communicatie. Trouwens integratie begint steeds bij de taal, dat is overal ter wereld toepasselijk. Een kantoor dat u volledig kan helpen om de verhuis of emigratie te voltooien is Seb Leeson Legal Group

Belangrijke beslissing

Het moment van de beslissing brengt geen verandering, wel wat er nadien allemaal gebeurt en moet gebeuren om de zaak administratief te regelen. Niet in het thuisland. Daar lopen we even het gemeentehuis binnen en vragen wij ons uit te schrijven. That’s it. Daarna kom je aan op een onooglijk klein en supermooi eiland en dan val je van de ene verbazing in de andere. Iedereen die deze stap van ruim 3.000 kilometer zet in zuidzuidwestelijke richting weet dat er veel moet gebeuren in een vooraf gedefinieerde periode.

Dit artikel verandert hier in een naslagwerk die kan gebruikt worden om resident te worden op Tenerife. Verslik je niet, deze lijst is eindeloos. En meteen dank ik Gaëtano Gerard voor het opstellen van deze stap-na-stap-lijst.

In het thuisland

Het eerste wat men doet is zich aanmelden bij het ziekenfonds om er de blauwe ‘Europese ziekteverzekeringskaart’ aan te vragen. Als je die al hebt, controleer dan de geldigheid.

Vraag er het document E-121 of S1 – dat kan ook per e-mail worden aangevraagd en vraag de bevolkingsdienst van de gemeente waar je woont om je uit te schrijven uit het bevolkingsregister. Je ontvangt document Model 8, waarvan je een kopie aan je ziekenfonds moet bezorgen. 
Belangrijk is dat je je ziekenfonds verder betaalt.

Als er minderjarige kinderen mee verhuizen, moet je de geboorteakte(n) en het trouwboekje meenemen, samen met een meertalige akte aangevraagd en uitgereikt door de bevolkingsdienst of een kopie van een beëdigde Spaanse vertaling. 

Aanvraag N I E

N.I.E. staat voor Numeró de Identidad de Extrajero en is een identificatie van buitenlanders in Spanje. Het document waarop het NIE-nummer wordt verstrekt is een wit A4-formulier, vandaar dat men spreekt over een witte NIE.
Dit document heb je nodig om een bankrekening te openen, een langlopend huurcontract af te sluiten, de koopakte van een onroerend goed te tekenen of een voertuig aan te schaffen, een abonnement te nemen op een internet- en/of mobiele telefoondienst, of om aansluitingen te verkrijgen bij nutsbedrijven. En nog een aantal meer.

Download (per persoon), vul in en print volgende documenten:
– https://www.mundojuridico.info/wp-content/uploads/2015/02/15-Formulario_NIE_y_certificados.pdf
– op de EX-15 vul je de rubriek datos del solicitante in, dateer en onderteken. 
– https://sede.policia.gob.es:38089/Tasa790_012/ImpresoRellenar: in het lange venster 4.2 (naast especificar) schrijf je: para abrir una cuenta bancaria
– Op de 790-012 vul je de rubriek identificación in, vink je het vakje aan Asignación de Número de Identidad de Extranjero (NIE) a instancia del interesado, dateer en onderteken.
– Ga naar om het even welke Spaanse bank om de taks van € 9,84 te betalen vóór 10:30 uur.
– Maak een afspraak bij de Policía Nacional via de internetlink https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html en print je afspraak uit.

Deze drie documenten moeten, correct ingevuld, worden ingediend samen met je identiteitskaart en een duidelijke fotokopie van beide kanten.

Aanvraag NIE in Brussel

Consulado General de España – Ducalestraat 85-87 in 1000 – Brussel​

-De aanvraag van een eerste witte N.I.E. op het consulaat is een face-to-face procedure waarvoor vooraf een afspraak moet worden gemaakt per e-mail op cog.bruselas.nie@maec.es
– De volgende documenten moeten bij de afspraak worden verstrekt:
1) Formulier EX-15 ingevuld op de computer, gedateerd, ondertekend en geprint in 3 exemplaren per persoon. In de punten 1 en 3 het adres in België vermelden. Punt 4.4 niet invullen). https://www.exteriores.gob.es/Consulados/bruselas/es/Documents/EX15.pdf
2) Formulier “Modelo 790” => taks van € 9,84 ter plaatse per bankkaart te betalen.
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/ImpresoRellenar
3) Een fotokopie van beide zijden van uw identiteitskaart.

Empadronamiento

Het aanvragen van een Empadronamiento is gelijk aan de inschrijving in de Tenerifiaanse gemeente waar je gaat wonen.

Maak een afspraak op het gemeentehuis (ayuntamiento) en bied je aan met 
– je identiteitskaart + kopie van beide zijden
– je originele witte N.I.E. + kopie
– je origineel huurcontract in het Spaans + een fotokopie van elke pagina met bankuittreksel, voorzien van de bankstempel, van de gedomicilieerde betaling. Of je legt een eigendomsakte van je woning neer (notariële akte + fotokopie van elke bladzijde.
– je empadronamiento zal worden overhandigd tegen een betaling van € 3 per persoon. Maak daarvan een aantal kopieën.

Resident worden

Resident worden betekent dat je wettelijke adres op Tenerife wordt geplaatst. Om je domicilieadres, en dus ook een groene NIE op Tenerife te verkrijgen moet je document EX-18 invullen en afdrukken:
– https://www.parainmigrantes.info/wp-content/uploads/2012/07/18-Certificado_Residencia_comunitaria.pdf
– N.I.E. nummer / apellido = familienaam / nombre(s) = voornaam of voornamen / fecha = geboortedatum / lugar = geboorteplaats / país = je geboorteland / nombre del padre = voornaam van de vader / nombre de la madre = voornaam van de moeder / nacionalidad = nationaliteit / estado civil > S = ongehuwd / C = gehuwd / V = weduwnaar / D = wettelijk gescheiden / Sp = gescheiden van tafel en bed / domicilio en España = uw volledig adres in Tenerife / telefoon & e-mail 
– Onderaan moet je enkel gemeente en datum invullen, handtekenen en uitprinten.

Document 790-012 invullen en afdrukken:
– https://sede.policia.gob.es:38089/Tasa790_012/ImpresoRellenar
– N.I.E. / naam & voornaam (-namen) / volledig Spaans adres / telefoon / aankruisen van het vakje Certificado de registro de residentes comunitarios / gemeente & datum / aankruisen van En efectivo / invullen van de code en eindigen door onderaan rechts te klikken op descargar impreso rellenado en uitprinten. Dit document moet bij om het even welke Spaanse bank worden neergelegd vóór 10.30 uur om de opgelegde taks van 12,00 euro te betalen.

Maak een afspraak bij de Policía Nacional via de weblink https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html en kies voor de procincie S/C de Tenerife. Onderaan de pagina moet u de gebruiksvoorwaarden (cookies) aanvaarden, acepto en daarna Aceptar. Op de volgende pagina selecteer je bij Oficina, CNP Playa de las Américas, Av de los Pueblos, 2 + klik je op Aceptar. Bij Trámites kies je voor Policia-Certificado de Registro de Ciudadano de la U.E. + aceptar. Volgende pagina Entrar en daar vul je je gegevens in + Aceptar. Print je afspraak uit.

Deze drie documenten (EX-18, 790-012 en de afspraak) moeten, correct ingevuld, worden ingediend op het politiebureel, samen met:
– je identiteitskaart + duidelijke fotokopie van beide zijden
– je empadronamiento + een fotokopie ervan

Als je niet meer werkt:
– of een particuliere ziektekostenverzekering zonder eigen bijdrage (sin copago).- of indien je gepensioneerd bent of een invaliditeitsuitkering ontvangt: het document S1 of E-121 aangevraagd bij uw ziekenfonds of mutualiteit => vraag ook naar de “Europese ziekteverzekeringskaart” die u later nodig zult hebben om u in te schrijven bij de Spaanse sociale zekerheid).
– een afgestempeld afschrift van je Spaanse bankrekening met een bedrag van +/- € 5.178,60 (eventueel te vermeerderen met +/- € 3.625,02 per extra gezinslid – ook voor baby’s).
– Als het geen Spaanse bankrekening betreft moet je een beëdigde vertaling in het Spaans van uw bank thuis overhandigen.

Uw NIE word je ter plaatse overhandigd > controleer direct of de spelling van je naam en je volledige adres correct zijn!

Definitieve schrapping in het thuisland

Belangrijk: ga na ontvangst van het bewijs van uitschrijving (model 8) naar uw consulaat in Santa Cruz de Tenerife en schrijf u in. Dit kan per e-mail of per post.

Belgische gepensioneerden moeten (per post of e-mail) een kopie (of scan) van het “model 8” + groene N.I.E. + identiteitskaart + empadronamiento naar de pensioendienst sturen om het brutobedrag van hun pensioen te ontvangen (= zonder aftrek van belastingen). 
Nuttig is een kaartlezer te bezitten om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens via internet op www.mypension.be

Belastingen

Indien je op Tenerife belastingplichtig bent – dus niet de ambtenaren met pensioen (die steeds belastingen betalen in het land waar werd gewerkt) – moet je vóór einde maart van het jaar dat volgt op de uitreikingsdatum van je de N.I.E. het Modelo 720 laten invullen indien je buiten Spanje meer dan € 50.000 onroerend goed hebt en/of meer dan € 50.000 op bankrekeningen en/of meer dan € 50.000 aan investeringen. Dit is een “informatief” formulier waarop al uw eigendommen, investeringen en bankrekeningen buiten Spanje worden vermeld.

Vóór 30 juni moet je je persoonlijke belastingaangifte indienen – ex-ambtenaren moeten dit niet doen.
Belangrijk is om het eerste jaar een boekhouder of accountant te raadplegen, of tenminste een gestor onder de arm te nemen.

IBI

IBI staat voor Impuesta sobre Bienes Inmeubles en is de jaarlijkse kadastrale belasting op Spaanse onroerende goederen. Deze taks wordt jaarlijks door alle personen die eigenaar zijn van vastgoed. Elk jaar tussen mei en juli wordt deze belasting geïnd.

Voorbeeld voor Arona, je gaat op afspraak naar Los Cristianos bij het Centro Cultural, 1e verdieping aan de linkerkant. Je kan er je onroerend goed belasting betalen en je kunt deze ook ter plaatse laten domiciliëren. Dit kan gemakkelijk worden gedaan door een bankdocument met je naam en rekeningnummer te overleggen of een bankkaart (Spaans of buitenlands).

Modelo 210 


Dit is het formulier waarop je aangifte doet van alle Spaanse eigendommen door niet-residenten en is jaarlijks te betalen vóór 31 december.


Dit document kan op internet worden ingevuld. Surf naar: >>> https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/OV17-M210/index.zul

Voor het jaar 2023 vult je in: N.I.E. nummer / naam & voornaam / kruisje naast contribuyente / periodo = anual / ejercicio > 2022 / fecha is 31122022 / vak 02 > 02 / vak 03 > 954 / onder contribuyente nog steeds N.I.E. / F (= natuurlijk persoon) / naam & voornaam(en) / nummer van uw identiteitskaart of paspoort / geboortedatum & gemeente / land = BE of NL / vak 01 > BE of NL / direccíon = Belgisch of Nederlands adres / e-mail adres / vertegenwoordiger > niets invullen / situación = volledig Spaans adres … tipo = NUM … referencia cadastral / vak 4 >>> indien uw kadastraal attest año de reviso 2012 (of vroeger) vermeldt wordt kadastrale waarde aan 2% gerekend, indien er een latere datum opstaat kan het coëfficiënt 1,1% worden toegepast.
Als er meerdere eigenaars zijn van het vastgoed, dan moet elkeen een aangifte doen voor het bedrag dat gelijk staat aan het aandeel van eigendom / vak 21 = 19 (kan dit jaar nog verhogen) / klik op de TAB toets > de andere vakken worden automatisch ingevuld. Vul niets anders in dan a ingresar … 
OPMERKING: op de laatste regel, klik op DUDA om dit venstertje te sluiten … daarna ALLEEN op Selecionar Ingreso … dan op Generar predeclaración en in het venster dat opengaat > continuar … een pdf-document van 3 bladen wordt aangemaakt, print het uit en biedt deze aan in om het even welke Spaanse bank vóór 10:30 uur.

Tarjeta Sanitaria

De tarjeta sanitaria is de Spaanse medische kaart en kan alleen worden aangevraagd door mensen die de arbeidsmarkt hebben verlaten. Dus alleen voor gepensioneerde residenten (ex-werknemers en -werkneemsters).
– Scan elke kant van uw identiteitskaart, elke kant van je groene N.I.E, beide bladzijden van het S1 of E-121-document en uw Europese ziekteverzekeringskaart (met een geldig jaartal).
– Open de link https://tramites.seg-social.es/acceso/registro-s-1-cobertura-asistencia-sanitaria-espa%C3%B1a.html en vul het document volledig in. Opgelet: alle documenten dienen in een pdf-formaat te worden ingediend en niet in een fotobestand zoals jpeg, png of jpg.

U ontvangt een e-mail van ontvangst en +/- vijf weken later ontvangt u de aanvaarding. Met dit document gaat u naar uw gezondheidscentrum (Centro de Salud of Consultorio) van je gemeente om uw blauwe kaart (tarjeta sanitaria) te ontvangen.

Om medische hulp te krijgen moet je een afspraak maken met een arts via het nummer 012. Je vermeldt het nummer dat op uw medische kaart staat, en de naam van het gezondheidscentrum waar u bent ingeschreven. Een afspraak kan ook gemakkelijker via internet worden gemaakt: https://www3.gobiernodecanarias.org/citasalud/
– Voer in het CIP-venster het nummer van je medische kaart in.
– Voer in het CSV-venster het nummer op de achterkant van je kaart in.
– Je kan dan de datum en het tijdstip van je afspraak kiezen.

Persoonlijk voertuig

Elk jaar, tussen maart en juni, moet u de verkeersbelasting betalen bij uw gemeentekantoor.

Daarvoor moet je je identiteitskaart + N.I.E. + de 2 documenten die u bij de aankoop van het voertuig hebt ontvangen + uw verzekeringspolis (volledig) met betalingsbewijs voor het lopende jaar kunnen voorleggen.

Tip: Laat deze betaling ter plaatse domiciliëren door middel van een bankafschrift met uw naam en bankrekeningnummer.
Om de 2 jaar moet je door de technische keuring: een afspraak (cita previa) kan via internet worden gemaakt: http://www.itv-tenerife.com. Daar kan je het centrum, de datum en de tijd kiezen.

Rijbewijs

Indien je resident bent, of indien u meer dan 183 dagen per jaar op Tenerife verblijft, moet je je Belgisch/Nederlands/Europees rijbewijs inwisselen voor een Spaans/Europees rijbewijs, bij de dienst Tráfico in Santa Cruz, binnen de twee jaar na afgifte van je groene N.I.E.

Alleen residenten die hun groene N.I.E. langer dan twee jaar hebben of die al een Spaans rijbewijs hebben die moet worden verlengd of vervangen, moeten eerst een psychofysische test ondergaan in een erkend medisch centrum, bijvoorbeeld Edificio Valdés Center, Avenida Amsterdam 1, 38650 – Los Cristianos www.reconocimientosloscristianos.com

Om te vermijden dat u deze proeven moet afleggen, raden wij je aan de omruiling aan te vragen binnen 12 maanden na ontvangst van de groene N.I.E.

Open de pagina https://citatrafico.es/wp-content/uploads/2018/02/Impreso-dgt-conductores-Mod.03-ES.pdfen vul het document in en print het uit.

Dan moet je een afspraak maken via: http://www.dgt.es/es

In de middelste kolom, onder Trámites, klik op Solicitud de cita previa ~ rechts: Solicitar cita previa ~ Oficina> S.C. de Tenerife ~ Tipo de trámite > Trámites de oficina ~ continuar ~ klik vervolgens op de eerste continuar ~ vul in datos del interesado ~ Tel. contacto en onder 000000 ~ solicitar ~ kies datum en tijd … continuar … confirmar + print.

Bij DGT (Dirección General de Tráfico) presneteer je volgende documenten:
– je afspraakformulier
– je identiteitskaart + kopie van beide zijden
– je N.I.E. + kopie
– het ingevulde formulier
Dan ontvang je een ticket ontvangen waarop het loket staat aangegeven. 

Je ontvangt een document dat je bij uw rijbewijs bewaart als bewijs dat je een aanvraag hebt ingediend om je rijbewijs om te wisselen. Enkele maanden later zal je worden gevraagd (per e-mail of SMS) om terug te komen naar Tráfico, zo wordt DGT in de volksmond genoemd, met je Belgisch/Nederlands rijbewijs en een pasfoto – let op, jet Spaans formaat van pasfoto’s is kleiner dan de gebruikelijke foto’s in de Lage Landen – en je voldoet aan de betaling, ongeveer 27,00 euro.

Je ontvangt een rijbewijs dat 3 maanden geldig is in Spanje. Als je van plan bent buiten Spanje te rijden, kan je een rijbewijs voor één jaar aanvragen dat in heel Europa geldig is (voor +/- € 10 extra). Enkele weken later ontvangt je je Spaans/Europees rijbewijs per aangetekende schrijven.

Om je geen twee keer naar Santa Cruz te moeten verplaatsen kun je de opdracht ook toekennen aan een kantoor, gespecialiseerd in deze kwestie, uiteraard tegen betaling. 

Deze informatieve tekst is niet-bindend, omdat de regelgeving op de diverse departementen wel eens kan veranderen. Deze versie werd laatst aangepast en bijgesteld op 22 mei 2024. 

Guy Devos @ Photography

 

 TERUG NAAR STARTSCHERM 


Geïnteresseerd in Tenerife? Word dan lid van de grootste Tenerife-familie
Abonneer u op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het nieuws op Tenerife. 
Vul hieronder uw voornaam en een geldig e-mailadres in. Klik daarna op Abonneren.

Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
MSC CRUISES
QUIRON SALUD
Denterife
Guy Devos
Guy Devoshttp://www.tenerifeconnect.be
Ik heb Tenerife steeds een centrale plaats gegeven en heb het eiland binnen mijn redactioneel en journalistiek netwerk steeds kunnen binden in mijn teksten. Het eiland waarop ik reeds decennialang verliefd ben heeft mij kunnen verleiden tot het schrijven van drie boeken, een aantal leesbrochures, en duizenden artikels, columns en proza. Informatie en nieuwsfeiten zijn de producten, pen en papier zijn de middelen terwijl betrokkenheid het zetmeel is. Het resultaat wil ik met iedereen delen. Ik moest het eerst zelf ontdekken, daarna pas kon ik het verwoorden want we zitten met duizend draden aan onze herkomst vast. Ik niet ..., ik ben enkel op de verkeerde plaats geboren. © Op alle werken rust een copyright. Niets van deze werken mag worden gedupliceerd, onder welke vorm ook, zonder toestemming van de auteur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

MSC CRUISES

magazine

#277 JULI 2024

#276 JUNI 2024

#275 MEI 2024

#274 APRIL 2024

- Reclame -QUIRON SALUD

gastronomie

seb leeson consulting

weer

Denterife

COLUMN GUY

TENERIFE VOOR KINDEREN

TENERIFE IK KOM ERAAN

- Reclame -

COLUMN KIM

ALS DE JONGE WIJN BLOEIT…

VAN KUST TOT KUST

- Reclame -ADVOCAAT TENERIFE

WEETJES

SEB LEESON LEGAL GROUP