Op en rond het eiland is er weinig luchtvervuiling, er hangen dus ook beduidend minder partikels in de lucht als je het vergelijkt met de Lage Landen. Dat impliceert een betere zichtbaarheid. Weliswaar niet waar te nemen over een korte afstand, maar kijk je naar het heelal dan zie je op Tenerife veel meer hemellichamen dan in je thuisland.
Sterren kijken doe je best in een duistere onbezoedelde omgeving, zo is er minder contrast tussen de lichtsterkte op de plaats waar je je bevindt en de donkere ruimte in het heelal. De Canarische archipel is meteen ook een uitgelezen plaats om optimaal de ruimte in te kijken door een pure en onbezoedelde atmosfeer. Daardoor is het zicht naar boven helemaal optimaal waardoor sterren en andere interplanetaire materie scherper waarneembaar is.
De Orioniden slaan straks opnieuw toe en de Canarische Eilanden is dé ideale plaats om deze gade te slaan. Ze vallen met tientallen naar beneden en dringen door onze dampkring, waar ze verdampen in een flitsend lichtspoor.

De Orioniden vormen een van de rijkere meteoorzwermen aan onze hemel. Deze wordt veroorzaakt door stofdeeltjes achtergelaten door de komeet 1P/Halley, jawel, dé beroemde komeet van Halley. De meteoren lijken te komen uit het meer bekende en heldere wintersterrenbeeld Orion. Soms vallen er veel sterren, andere jaren wat minder. In 1993 werd onverwacht verhoogde activiteit van de Orioniden waargenomen. Dit duidt er mogelijks op dat er lokale opeenhopingen zitten in de stroom van meteoroïden die rond de zon beweegt. Er zijn aanwijzingen dat het aantal meteoren varieert, waardoor het aantal oplichtende meteorieten jaarlijks varieert.

Meteoren worden in de volksmond ook wel vallende sterren genoemd. In werkelijkheid gaat het niet om sterren die vallen, maar om minuscule stukjes steen, stof en gruis die onder hoge snelheden de aardatmosfeer binnenkomen en op een hoogte van ongeveer 80 tot 120 km verdampen. Een meteorenzwerm is een verzameling van meteoren die rond dezelfde tijd en in hetzelfde gebied aan de hemel zichtbaar zijn.

De meteoren lijken uit één punt aan de hemel te komen; dat noemen we de radiant. De meteorenzwerm Orioniden bereikt op zondag 22 oktober 2017, rond 03.00 uur zijn maximum. Rond 06.00 uur staat de radiant van de zwerm in het hoogste punt op 54° aan de hemel. Onder ideale omstandigheden zijn er van deze zwerm zo’n 23 meteoren per uur te verwachten. De meteoren zijn snel en hebben oplichtende sporen. Rond 06.45 uur (CAN) gaat het schemeren en om 08.07 uur (CAN) komt de zon op. De maan stoort niet en daarom kunnen we naar schatting 17 meteoren per uur van deze zwerm te zien krijgen.
In totaal zijn er, samen met de meteoren van andere zwermen en sporadische meteoren, circa 37 vallende sterren per uur te zien. 

De meeste meteoren zijn niet erg helder maar af en toe kan er toch een schitterend en fel glinsterend exemplaar bij zitten. Orioniden zijn snelle meteoren, ze halen een snelheid van 66 km per seconde of 237.600 km/h. en dit is flink snel. Om een idee te geven; de meteorieten van de Perseïden botsen met een snelheid van 59 km/sec of ruim 212.000km/h op onze dampkring en de snelheid van de meteoren van de Lyriden is gemiddeld 49 km/sec, of +/-176.400 km/h!

Meteoren waarnemen kan zonder speciale instrumenten. Wanneer er geen bewolking is volstaat het blote oog, een ligstoel en voldoende warme (!) kleding.
De radiant staat op zo’n 53° boven de horizon, je wel naar het zuiden kijken.

Let op, alle uren in deze tekst staan in Canarische tijd en de klimatologische omstandigheden op Tenerife zijn veelal optimaal om naar een sterrenregen te kijken. 

Bron: hemel.waarnemen.com