Het openbaar vervoer scoort hoge cijfers in Tenerife. Wie daaraan denkt heeft het over Titsa. TITSA is het acroniem van ‘Transportes Interurbanos de Tenerife SA’ dat zoveel betekent als ‘Openbaar Vervoer in Tenerife NV’.
Met ruim 60 miljoen passagiers en meer dan 600 voertuigen is dit dé vervoersmaatschappij bij uitstek.  Daaronder verstaan wij 530 bussen en 26 trams. Deze laatste worden ook wel eens ‘de kleine trein’ genoemd en gedijen uitstekend in het noorden van het eiland. Dit transport wordt bijzonder gewaardeerd door de klant en door de uitbater want hier gaan zuinigheid, comfort en ecologie samen op een geruisloos spoor.

Daarom wilde de eilandregering in het verleden het tramspoornet uitbreiden naar het beursgebouw ‘La Cinta Ferial’, naar het strand van Las Teresitas en naar de luchthaven van Los Rodeos. Door economische omstandigheden en vooral door een besparingsplan werden de projecten van de uitbreiding van Lijn 1 afgevoerd. Tot groot jolijt van veel inwoners van het hoofdstedelijk gebied werd Lijn 2 daarentegen wel uitgebreid tot in La Gallega. Met vier jaar vertraging weliswaar, maar dat zijn wij hier stilaan gewoon aan  het worden, denk maar aan de ringsnelweg.

Er kan niet eenduidig gesteld worden dat het gebruik van trams efficiënter is dan bussen. Dit dient geval per geval geëvalueerd op basis van vervoerscapaciteit, levensduur, milieu-impact, inpasbaarheid in omgeving, investerings- en gebruikskosten. Een tram is wel meer geschikt om grote reizigersstromen te vervoeren in een stedelijke omgeving. De trams hebben gemiddeld ook een langere levens- en gebruiksduur dan bussen, een grotere maximale capaciteit en een lager energieverbruik. Het grote nadeel is de aanleg van de tramlijn maar eens deze werken zijn uitgevoerd is het nadeel ook verdwenen.

Andere voordelen van een tram in een stedelijke omgeving zijn de grotere vervoerscapaciteit, de beperkte lokale milieu-impact en het constante ruimtegebruik. Bij een frequentie van 6 minuten kunnen tussen 1.500 en 2000 mensen worden vervoerd per tramlijn per richting. Voor dezelfde vervoerscapaciteit per bus dienen de bussen om de 3 minuten te rijden. Er zijn dus tweemaal zoveel voertuigen en chauffeurs nodig om dit met bussen te realiseren.

Diezelfde regering maakt nu een studieronde om een tramlijn te voorzien in het zuiden van het eiland. Het mikt daarvoor op de zuidelijke toeristische regio’s Arona en Adeje. Er zal vooral onderzocht worden hoe het nieuwe ziekenhuis van El Mojón met een nieuwe tramlijn beter bereikbaar kan gemaakt worden. Rendabiliteit hangt hoofdzakelijk van twee factoren af; hoeveel betalende reizigers bieden zich aan en hoeveel kost de uitbating van deze tramlijn. Een analyse die de belangrijkheid van het project accentueren en waarvan reeds enkele cijfer zijn uitgelekt.

De  studie concludeert dat deze tramroute een dagelijks aanbod van ongeveer 29.000 passagiers zou moeten verwerken om rendabel te zijn; dat is 8,2 miljoen passagiers per jaar. Dit lijkt onnoemelijk veel maar als je dat vergelijkt met tramlijn 1 is dit aantal kleiner. Op de hoofdstedelijke tramlijn rijden dagelijks 44.000 personen mee of een totaal van 13 miljoen passagiers per jaar.

Als wij de tramlijn reflecteren naar het zuiden dan ontstaan er een aantal mogelijkheden om een aanzienlijk en aantrekkelijk traject uit te stippelen binnen de gemeenten Arona en Adeje. De uitbesteding van de studie moet vooral klaarheid scheppen over de vraag of het project op lange termijn een kans heeft om te overleven. Zo zullen de onderzoekers zeker rekening houden met een overdaad aan voertuigen op het eiland en met de daaraan gekoppelde parkeerproblemen. Adequaat openbaar vervoer is dé stimulans om het aantal personenwagens in het verkeer te doen dalen. 

De voorzitter van de eilandregering, Carlos Alonso, zegt dat het hier gaat over een voorlopige studie waarvan nog niet duidelijk is wanneer deze kan gerealiseerd worden. We zetten stap voor stap; eerst de studie omtrent de haalbaarheid, dan een gedetailleerde rekenoefening en finaal de goedkeuring van aanbesteding en uitvoering. Deze laatste zijn nog niet voor morgen.

De voorstanders van het idee zwaaien reeds met een aantal voordelen die een tramlijn in het zuiden biedt. De regio met de grootste bevolkingsdichtheid op het eiland zal deze manier van verplaatsen zeker waarderen. Meer zelfs, een aantal bekende en aantrekkelijke locaties zouden met de tram op een ecologische manier kunnen bereikt worden. Wij denken dan spontaan aan het Magma Center, het politiebureel, Siam Mall, de havens van Puerto Colón en Los Cristianos en een aantal ziekenhuizen, waaronder het nieuwe ‘Hospital del Sur’ op de locatie ‘El Mojon’.

Een schitterend idee, een consequente voorziening, een ecologisch verantwoorde gedachte… wordt ongetwijfeld vervolgd binnen een onafzienbare tijd. Mañana dus.