Hoe zit het nu met de gezondheidszorg op Tenerife? Kan men van een zorgeloos verblijf genieten, ook bij medische problemen, bij een opname in de kliniek, en hoe kunnen wij genieten van nazorg?

De tijd dat de Canarische Eilanden achteraan bengelden in een lijst dat door de Spaanse overheidsdienst werd opgesteld ligt niet eens in een ver verleden. Wij bekijken het van dichterbij en zetten onze bevindingen hieronder.

We maken alvast een onderscheid tussen toeristen en residenten. Iedereen die hier niet woont is toerist, laat ons daarvan uitgaan. Buitenlandse inwoners moeten zich in orde stellen met de wetgeving van het land en genieten van de gezondheidszorg die de Seguridad Social hen biedt. Jammer genoeg is thuiszorg niet inbegrepen in het Spaanse zorgpakket.
Alle anderen, die hier voor een korte of langere tijd verblijven, zullen terugvallen op de polissen die zij met hun ziekenfonds en/of extra ziekteverzekering hebben afgesloten.

Nederlanders en Belgen die naar Tenerife reizen hoeven niet bang te zijn dat ze op het eiland zullen tekortkomen aan medische zorg en dito begeleiding. Er bestaat reeds langer een verdrag tussen Spanje en de beide Lage Landen die de gezondheidszorg regelt. Een ervan is dat je recht hebt op 6 maanden medische ondersteuning.

Na een medische behandeling, en dat hoeft niet altijd een opname in het ziekenhuis te zijn, moet je kunnen terugvallen op nazorg. Op Tenerife kent men géén thuiszorgdiensten. Er bestaan hier geen verpleegkundigen in witte pakjes die nazorg aan huis komen bieden. Daarom namen wij contact op met Patricia Poncin van WeDoCare om de andere kant van de medaille eens te bekijken.

Zij bevestigt dat de resident verzekerd bij de Seguridad Social geen beroep kan doen op nazorgdiensten, want deze worden door de Spaanse ziekteverzekering niet terugbetaald: “We spreken hier over bijna 6.000 geregistreerde Nederlandstalige 65-plussers. Dit is meteen de groep die het meeste hulpbehoeftig is. Mantelzorg is hier uit den boze, ook door de hoge leeftijdscategorie. Daarom heeft WeDoCare een systeem uitgedokterd dat iedereen door middel van een abonnement toelaat tot de aangeboden zorgverlening. Senioren betalen € 5 per maand en kunnen daardoor beroep doen op de vele diensten die deze nazorg biedt.

Patiënten komen niet op een wachtlijst terecht, neen. Zij bieden onmiddellijk en onvoorwaardelijk de nodige zorgen. Dit is een veilig vangnet bij noodsituaties. Bejaardentehuizen bestaan amper op Tenerife en mensen die afhankelijk worden van anderen vinden soms geen andere mogelijkheid dan terug te keren naar de Lage Landen.

Het aantal overwinteraars, wij schatten ruim 10.000 eenheden, is een nog belangrijkere groep omdat hier ook sprake is van een minder jonge leeftijdscategorie van mensen die sneller hulpbehoevend kunnen zijn. De laatste groep is de grootste groep; Nederlanders en Belgen komen op jaarbasis met ruim 300.000 personen op vakantie naar Tenerife. In deze groep is iedere categorie voor mogelijke zorgvraag aanwezig, waarbij kinderen en ouderen de meest betrokken partijen zijn.

WeDoCare werkt met Nederlandstalige medewerkers want verstaanbaarheid is belangrijk. De nazorg wordt uitgevoerd door verpleegkundigen en kan omschreven worden als pre- en postoperatieve zorg, het toedienen van medicijnen (injecties), wondverzorging, persoonlijke zorgen en zorgbegeleiding 24/7, therapiebegeleiding, massages en psychologisch advies.

Wie meer info wil kan dat HIER terugvinden.