Waar iedereen naar uitkeek is werkelijkheid geworden. De eilandregering heeft de touwtjes terug in handen. Het beheer over het ‘Parque Nacional del Teide’ is na diverse onenigheden met de ex-exploitant terug beland bij de overheid met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.
Verandering van management betekent ook andere regels en wetten. Het basisprincipe wordt alles betalen met eigen middelen. Dat betekent dat het park haar eigen inkomsten zal moeten genereren. Iedere bezoeker zal zijn of haar duit in het zakje moeten doen om het beheer en het onderhoud te helpen financieren. Enkel residenten (inwoners) van de Canarische eilanden zouden worden vrijgesteld van deze bijdrage.

De basisgedachte is dezelfde als deze voor een pretpark; als je iets wil beleven, dan moet je er iets voor betalen. Alleen de zon gaat gratis op. Echter, hoeveel de ingangsprijs wordt kan nog niet gedefinieerd worden; het hangt af van de aangeboden faciliteiten zoals bewaakte parkeerplaatsen, begeleide rondleidingen, de toegang tot het bezoekerscentrum en nog een paar zaken meer. 

Vandaag, bijna vier maanden na de beheersoverdracht stelt het gouvernement voor om de burgers te betrekken in dit project. Men wil dit gegeven opentrekken tot een publiek debat en men wil de stem van de burger horen inzake deze problematiek. De inzet is om, tegen alle verwachtingen in, de Teide en haar wijde omgeving toch vrij toegankelijk te houden voor iedereen. Enkel de supplementaire diensten zouden tegen betaling aangeboden worden. Zoals bijvoorbeeld het bezoek aan tentoonstellingen, de aanvraag van een gids en het parkeren van een voertuig. De nieuwe beheerder verbindt er zich toe om kortingen toe te staan aan de gebruikelijke sociale groepen zoals ouderen, scholieren, kansarmen of personen met een beperking.

Ongelooflijk goed nieuws. Na een lange plenaire vergadering van de eilandregering werd dit gegeven goedgekeurd door alle politieke fracties. En er werd meer overeengekomen. Vooraleer het debat open te spreiden is er van overheidswege het voorstel om basisdiensten niet aan te rekenen aan de bezoekende toerist; de infobalie, de bewegwijzering, het onderhoud van de wegen, paden en infrastructuur zullen betaald worden met eigen middelen, tenzij de bevolking daar anders over oordeelt, zegt Jose Antonio Valbuena, raadgever bij het Ministerie van Milieu en Duurzaamheid. Vanaf heden worden alle voorstellen in het publieke debat gegooid; de burgers kunnen meedenken met de politieke beheerder van het ‘Parque Nacional’ vooraleer er een definitieve beslissing wordt genomen.

Het is nu afwachten of dit burgerdebat de beoogde vruchten zal afwerpen. Het valt te bekijken of de Chicharreros in dit debat zullen stappen om als dusdanig de medeverantwoordelijkheid te dragen over hun berg El Teide en de wijde omgeving ervan, beter gekend als Las Cañadas.