Hebben we niet allemaal geleerd dat de top van de Teide op 3.718 meter ligt?

Dit getal is steeds de maatstaf geweest op Wikipedia, op alle websites van en over Tenerife, ook die van de diverse overheden en die van het Parque Nacional del Teide.
Dit gegeven is echter onjuist. De laatste officiële meting van het Instituto Geográfico Nacional de Canarias (IGN), uitgevoerd in 19
83, heeft vastgesteld dat de totale hoogte van Spanje’s grootste berg 3.715 meter bedraagt en dit wordt ondersteund door een meting in 2011 door Grafcan, een officieel cartografisch bedrijf.
De metingen van beide instituten
laat besluiten dat de vulkaan drie meter minder hoog is dan algemeen werd aangenomen.

We werden allemaal om de tuin geleid en nu is de vraag die ieder op de lippen brandt: Hoe komt men dan aan 3718 meter en vooral, hoe komt het dat dit getal decennialang, overal als waarheid werd gebruikt?

Juan Tous Meliá, voormalig hoogleraar topografie aan de Academia Militar General, legde de oorsprong van de verwarring uit in zijn boek ‘La medida del Teide’ waarin geschiedenis, uitbarstingen en de cartografie van de berg wordt beschreven.
In april 1983 meet het Instituto Geográfico Nacional de Canarias de Teide met de geometrische technieken die er toen bestonden. Om dit te d
oen bouwde men een zuil op de top die diende als geodetische vertex. De gemeten hoogte was 3.715 meter. Kort na deze meting werd het hoekpunt vernietigd door vandalisme en kon de zuil niet meer gebruikt worden als meetpunt. Met de technologische vooruitgang van de gps-technologie werd het nadien mogelijk om de meting uit te voeren via het global positioning system. Het probleem was dat het geodetische hoekpunt waarop de eerste meting werd uitgevoerd niet meer bestond, dus bouwde het IGN in 1994 een nieuw hoekpunt. Dat lag in het westelijke deel van de krater, iets onder het hoogste punt, en in dit geval was het resultaat 3.707 meter. Deze maatregel kon niet worden geformaliseerd omdat hij vanaf een helling werd genomen, dus stelde het IGN een interval vast: de Teide was tussen 3.707 en 3.718 meter hoog.

Het geografisch instituut verzekert dat het sinds 1983 de hoogte van 3.715 meter als de juiste hoogte heeft gehandhaafd en dat deze hoogte voorkomt in zijn cartografie. Maar de Canarische overheid, de eilandregering, het natuurpark van Las Cañadas en de verschillende ministeries houden zich verder, onbegrijpelijk, vast aan 3.718 meter.
Geconfronteerd met deze onnauwkeurigheid nam professor Juan Tous Meliá contact op met
het IGN en vroeg naar de mogelijkheid om een exacte meting te doen. Het antwoord dat hij kreeg was negatief vanwege de complexiteit van de uit te voeren taak.
Daarna nam hij contact op met Grafcan, een naamloze vennootschap die de geografische en territoriale informatie beheert op de Canarische archipel. Ze vertelden hem d
at wat ontbreekt om de gegevens te bepalen, de afstand is tussen het geodetische punt en het hoogste punt van de Teide. Grafcan baseert zich daarop voor deze meting.

Op 2 december 2011 beginnen vier Grafcan-technici aan de klim naar de Teide. Er worden twee GPS-teams opgericht, één op het geodetische punt van de westelijke helling en één op het hoogste punt van de piek. Het resultaat, na toepassing van de correcties, komt overeen met het resultaat van het IGN in 1983: namelijk 3.715 meter.

Dat een foutieve maatregel populair is geworden, lijkt meer een toeval dan iets anders. In de praktijk zal dit verschil van drie meter geen echte gevolgen hebben. De Teide blijft de hoogste berg van Spanje en de op twee na hoogste vulkaan ter wereld, gemeten vanaf de basis op de bodem van de oceaan. Afgezien daarvan betekent dit niet dat de Teide drie meter is gekrompen. Het is gewoon een kwestie van technologie. En hoe meer technologie, hoe meer precisie. Ooit komt een dag waarop kan gemeten worden tot op één millimeter nauwkeurig!

De correctie van de verwijzingen naar de nieuwe hoogte kan een tijdje duren. Alleen al op Google zijn er 11 miljoen referenties naar de Teide, waarvan de overgrote meerderheid wijst op de foutieve hoogte.
Wij
zijn alvast begonnen om dit hiaat uit de wereld te helpen.