woensdag, maart 29, 2023
spot_img
HomeBlogSpaans LerenSPAANSE LES 24 - NÚMEROS ORDINALES

SPAANSE LES 24 – NÚMEROS ORDINALES

Rangtelwoorden worden in het Spaans minder gebruikt dan in het Nederlands. Meestal worden alleen de rangtelwoorden primero (eerste) tot en met décimo (tiende) gebruikt. De overige rangtelwoorden worden meest gebruikt in officiële taal.

Geslacht – Género

Rangtelwoorden gedragen zich als bijvoeglijke naamwoorden. Als zij horen bij een vrouwelijk woord, nemen ze de vrouwelijke vorm op –a aan.
La segunda persona (de tweede persoon)

De rangtelwoorden primero en tercero verliezen de o als zij voor een mannelijk zelfstandig naamwoord enkelvoud staan.
El primer año (het eerste jaar) – El tercer piso (de derde verdieping)
maar: la tercera planta (de derde verdieping)

  • Felipe II = Felipe segundo – Juan XXIII = Juan veintitrés 
primer(o)/a1e 
segundo/a2e
tercer(o)/a3e
cuarto/a4e
quinto/a5e
sexto/a6e
séptimo/a7e
octavo/a8e
noveno/a9e
décimo/a10e
  
undécimo/a11e
duodécimo/adecimosegundo/a12e
decimotercer(o)/a13e
decimocuarto/a14e
decimoquinto/a15e
  
decimosexto/a16e
decimoséptimo/a17e
decimoctavo/a18e
decimonoveno/a decimonono/a19e
vigésimo/a20e
  
vigésimo/a primer(o)/a21e
vigésimo/a segundo/a22e
vigésimo/a tercer(o)/a23e
vigésimo/a cuarto/a24e
  
trigésimo/a30e
trigésimo/a primer(o)/a31e
cuadragésimo/a40e
quincuagésimo/a50e
  
sexagésimo/a60e
septuagésimo/a70e
octogésimo /a80e
nonagésimo/a90e
centésimo/a100e
millonésimo1000e
  

Primero hasta décimo = Eerste tot en met tiende

Breuken – Partitivos

una mitadeen helft
medioeen half
un tercioeen derde
dos terciostwee derde
un cuartoeen vierde, een kwart
un quintoeen vijfde
cinco séptimos    vijf zevende
tres décimosdrie tiende

⇨ Ook gebruikt in teksten en gesprekken
La tercera parte (het derde deel) – La quinta parte  (het vijfde deel)

⇨ Breuken bestaan uit een hoofdtelwoord en een rangtelwoord. Wanneer er een zelfstandig naamwoord op volgt, wordt dit voorafgegaan door het voorzetsel ‘de’, behalve bij medio.
Voorbeelden:
Dos tercios de la torta (twee derde van de taart)
Un cuarto de kilo <> medio kilo (een kwart kilo <> een halve kilo)

⇨ Voor medio, /-a (= half) wordt geen onbepaald lidwoord gebruikt
Media hora (een half uur)

⇨ bij combinaties geldt de volgorde: telwoord + zelfstandig naamwoord + breuk/deelgetal
Voorbeelden:
El niño tiene tres años y medio (Het kind is drie en een half jaar.)
Compro dos kilos y medio de melocotones (Ik koop twee en een halve kilo perziken.)

Veelvouden

Veelvouden staan meestal vóór het zelfstandig naamwoord, maar kunnen er ook achter staan.
Voorbeelden:
una doble ventaja, una ventaja doble (een dubbel voordeel)
una triple fractura (een drievoudige breuk)

Verzamelnamen

  • decena = tiental
  • docena = dozijn
  • gruesa (doce docenas) = gros
  • quincena = 14(!) dagen
  • veintena = twintigtal
  • centenar = honderdtal
  • millar = duizendtal
  • millón = miljoen

Deze verzamelgetallen worden door middel van het voorzetsel ‘de’ verbonden met het zelfstandig naamwoord
una docena de huevos (een dozijn eieren)
un millón de habitantes (een miljoen inwoners) 

Verzamelnamen geven vaak een niet exact aantal weer
un centenar de años (ongeveer honderd jaar)
un millar de coches (een duizendtal auto’s)
In plaats van centenar en millar worden ook cientos en miles gebruikt
cientas de cosas (honderden dingen)
miles de personas (duizenden personen)

LINK NAAR DE SPAANSE LESSEN

Bron: Nu Beter Spaans

Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
Guy Devos
Guy Devoshttp://www.tenerifeconnect.be
Ik heb Tenerife steeds een centrale plaats gegeven en heb het eiland binnen mijn redactioneel en journalistiek netwerk steeds kunnen binden in mijn teksten. Het eiland waarop ik reeds decennialang verliefd ben heeft mij kunnen verleiden tot het schrijven van twee boeken, talloze artikels, columns en proza. Informatie en nieuwsfeiten zijn de producten, pen en papier zijn de middelen terwijl betrokkenheid het zetmeel is. Het resultaat wil ik met iedereen delen. Ik moest het eerst zelf ontdekken, daarna pas kon ik het verwoorden want we zitten met duizend draden aan onze herkomst vast. Ik niet ..., ik ben enkel op de verkeerde plaats geboren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Reclame -spot_img

POPULAIR

- Reclame -spot_img

COLUMN GUY

- Reclame -spot_img

COLUMN KIM

‘S LANDS WIJS

OVERDAAD SCHAADT

- Reclame -spot_img

WEETJES

GEVAARLIJKE ZON