De subjuntivo is de aanvoegende wijs die heel veel gebruikt wordt in het Spaans.
Te gebruiken wanneer de spreker gevoelens wil uitdrukken ten opzichte van een situatie of over een gebeurtenis. Bijvoorbeeld als het gaat over een wens, een gevoel, een verbod, een mogelijkheid en een onzekerheid.
Met andere woorden, je gebruikt de subjunctivo als het je niet uitmaakt wat er gebeurt of gedaan wordt, of als je de beslissing aan iemand anders overlaat.
De vervoegingen van de subjuntivo zijn niet zo moeilijk, het is moeilijker te begrijpen wanneer je deze tijd moet toepassen.

VERVOEGING – Regelmatige Werkwoorden
We nemen de vervoeging van het werkwoord in de ‘Indicativo Presente’ en veranderen de uitgang van de eerste persoon enkelvoud (ik-vorm) bij de werkwoorden eindigend op -AR van o in e en de werkwoorden eindigend op -ER en -IR van o in a

Hablar                          Beber                                   Vivir
hable                             beba                                     viva
hables                           bebas                                    vivas
hable                             beba                                      viva
hablemos                     bebamos                               vivamos
habléis                          bebáis                                    viváis
hablen                           beban                                    vivan

Let op! De werkwoorden eindigend op
-CAR > qu + e   Sacar: saco → saque
-GAR > gu + e   Llegar: llego → llegue
-ZAR > c + e    Utilizar: utilizo → utilice
-GER > j + a     Coger: coge → coja
-GIR > j + a      Dirigir: dirijo → dirija

VERVOEGING – Onregelmatige Werkwoorden
1.     Wijzigingen in de stam van de ‘Presente’ behouden deze wijziging in de Subjuntivo.
CERRAR            cierro → cierre, cierres, cierre, cerremos, cerréis, cierren
PODER               puedo → pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan

2.    Wijzigingen van een onregelmatige eerste persoon in de ‘Presente’ worden meegenomen in alle       vervoegingen van de ‘Subjuntivo’
TENER                tengo → tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan

3.    Werkwoorden eindigend op  –UIR
HUIR                    huyo → huya, huyas, huya, huyamos, huyáis, huyan
CONSTRUIR       contruyo → construya, construyas, construya, construyamos, construyáis, construyan

4.   Werkwoorden eindigend op  –CER/-CIR
CONOCER             conozco → conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conoscáis, conozcan
TRADUCIR            traduzco → traduzca, traduzcas, traduzca, traduzcamos, traduzcáis, traduzcan

5.    Werkwoorden van het type
PEDIR                     pido → pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan

6.    Werkwoorden van het type
CORREGIR            corrigo → corrija, corrijas, corrija, corrijamos, corrijáis, corrijan
REPETIR                repito → repita, repitas, repita, repitamos, repitáis, repitan

7.    Werkwoorden van het type
SENTIR (e – ie)      siento → sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sientan
DORMIR (o – ue)   duermo → duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman

VERVOEGING – Compleet onregelmatige Werkwoorden 

Dar            Estar          Ser             Ver             Ir               Saber        Caber            Hacer
dé               esté             sea              vea             vaya          sepa           quepa            haga
des             estés           seas             veas           vayas        sepas         quepas           hagas
dé               esté             sea               vea            vaya          sepa           quepa             haga
demos       estemos      seamos     veamos    vayamos   sepamos   quepamos     hagamos
deis            estéis          seáis            veáis       vayáis        sepáis       quepáis          hagáis
den            estén           sean             vean          vayan        sepan        quepan          hagan

GEBRUIK
1. Na de voegwoorden para que (opdat) en antes de que (voordat, vooraleer)
2. Na de voegwoorden como (als), donde (waar), cuando (wanneer), mientras (zolang) en  cuando  (zodra). Wanneer men verwijst naar de toekomst en als er sprake is van onzekerheid of eventualiteit.
3. Na de voegwoorden hasta que (tot wanneer) en aunque (alhoewel)
4. De subjuntivo wordt gebruikt na uitdrukkingen als
VERLANGEN: Quiero que …, Ojala que …
BEVEL: El manda que …
VERZOEK: Te pido que …
ADVIES: Te aconsejo que …
VERHINDERING: El guardia impide que …
SUGGESTIE: Ella sugiere que …
UITNODIGING: Te invito que …
AANDRINGEN: Insisto que …
EIS: Exijo que …