You are here:---SNELWEG VERSUS TREIN

SNELWEG VERSUS TREIN

Raar volk die Canariërs maar desondanks blijven ze allervriendelijkst en charmant. Ook de politieke leiding van ons eiland valt onder deze categorie, alhoewel deze mensen andere katten te geselen hebben.

In het verleden reeds verklaarde de vice-voorzitter van de eilandraad, Aurelio Abreu, dat elk project in verband met treinverbindingen voor hem en zijn politieke fractie PSOE geen prioriteit is en dat dit in de nabije toekomst ook geen voorrang zal krijgen.

Daarvoor staan er meer dringende realisaties op het programma; denk maar aan de snelwegring en de dringende aanpassingen van de TF-5 tussen Santa Cruz en La Laguna waar er dagelijks 25.000 voertuigen voorbijkomen.

Als Minister van Huisvesting en Stedelijk Beleid zijn er belangrijkere prioriteiten dan ‘zomaar’ voor een treinverbinding tussen het noorden en het zuiden te kiezen. Adequaat openbaar vervoer met tram en bus is er een van, ook de verdere uitbouw en ontwikkeling van ziekenhuizen en universiteiten staat daarboven.
“Als we in staat zijn om dit te bereiken, ben ik ervan overtuigd dat een treinverbinding geen prioriteit mag zijn”, voegde hij eraan toe.

Aanleiding voor deze reactie waren de plannen die de President van de eilandraad Carlos Alonso heeft bekend gemaakt. En deze gaan over, jawel, … de nieuwe spoorlijnen op het eiland.

In dit hakkelend project staat de laatste fase, jawel, de verbinding Trén del Sur tussen Candelaria en Santa Cruz en de noordelijke verbinding tussen La Laguna en Tacoronte, helemaal beschreven. Eenmaal dit is goedgekeurd kan de financiering opgestart en gekoppeld worden aan een meerjarenplan.

Hierboven heb ik gewag gemaakt van een enorme investeringskost voor de aanleg van een spoornetwerk. Dat er belangrijkere prioriteiten zijn dan een treinverbinding tussen het noorden en het zuiden, is voor iedereen duidelijk. Enkel de voorzitter van de Canarische regering gelooft dat blijkbaar niet. Misschien heeft Aurelio Abreu ons liggen gehad en speelde hij een politiek spelletje.
Dat bewees de inschrijving van € 800.000 in de rijksbegroting van 2016. Dat budget ging op in plannen, ontwerpen, onderzoeken en research. Maar nog niet aan onteigeningen, daarvoor was het budget te laag.

Het budgetteringsplan stelt € 3 miljard voor als kostenplaatje voor het volledige treinproject. Jawel, drie met negen nullen of 3.000.000.000.

De eerste grote fase moet de hoofdstad verbinden via Santa María del Mar met Candelaria maar wanneer de eigenlijke werken zullen aanvangen kan de President Carlos Alonso niet zeggen. Het milieueffectenrapport is nog niet afgewerkt en veel zal afhangen van dit document. Daarna moet ook nog bekeken worden of er tot een samenwerking kan worden gekomen tussen de eilandregering en de ‘centrale executieve’ die de financiering regelt. Nog niet voor vandaag, dus.

De zuidelijke treinverbinding zal Santa Cruz met Las Americas verbinden via de stations Santa María del Mar, Candelaria en San Isídro. Dat is min of meer het traject dat de buslijnen 110 en 111 volgen.
Is men op dit traject dan toch de luchthaven Reina Sofia vergeten?

Het eerste stuk spoorlijn tot in Candelaria zal 16 kilometer lang zijn, er zal 10 kilometer in een tunnel of onderdaks en 1,1 km over viaducten gespoord worden.

Een zuidelijke spoorlijn alleen is niet genoeg, er komt ook nog een noordelijke treinlijn. Santa Cruz wordt daar met Tacoronto verbonden; direct en zonder stopplaatsen. Dit project wordt enkel maar vernoemd; er staan geen directe acties op deze planning.

Wij kunnen besluiten met een reactie van een lezeres.
Een trein lijkt me enorme geldverspilling. Je gaat iets sneller van A naar B, maar daarvoor de hele natuur overhoop gooien? Beter is de huidige busverbindingen tussen noord en zuid te intensifiëren. ‘s Avonds laat en ‘s morgens heel vroeg is de dienstregeling erg magertjes.

Volgens mij ziet de eilandregering het treinproject vooral als een mogelijkheid voor de werkgelegenheid op de korte termijn. Of als een prestigeproject, dat kan ook … maar voor ons hoeft het niet. Hopelijk blijft het bij een bevlieging.
Maar geen nood, als de realisatie van een treinverbinding evenveel tijd in beslag neemt als het aanleggen van de snelweg rond het eiland dan hebben wij geen haast, want na twintig jaar is dit laatste nog geen feit.

By | 2017-12-05T09:23:59+00:00 December 5th, 2017|Categories: Blog, Weetjes|Tags: , , , , |0 Comments

About the Author:

Actief binnen een redactioneel en journalistiek netwerk heb ik Tenerife kunnen binden in mijn geschrijf. Het eiland waarop ik reeds decennia lang verliefd ben heeft mij kunnen verleiden tot het schrijven van talloze artikels die door Marc Engels worden geredigeerd. Informatie en nieuwsfeiten zijn de producten, pen en papier zijn de middelen terwijl betrokkenheid het bindmiddel is. Wat daar uit vloeit wil ik met iedereen delen. Ik moest het eerst zelf ontdekken, daarna pas kon ik het verwoorden want we zitten met duizend draden aan onze herkomst vast. Ik niet, ik ben enkel op de verkeerde plaats geboren.

Leave A Comment