You are here:---Gezondheid versterken via de Schumannfrequentie

Gezondheid versterken via de Schumannfrequentie

De Schumannfrequentie is een ontdekking van de Duitse fysicus Winfried Otto Schumann, hoogleraar aan de Technische Universiteit van München die in 1952 beweerde dat er elektromagnetische staande golven in de atmosfeer aanwezig zijn. Deze worden gevormd in de holle laag tussen het oppervlak van de aarde en de ionosfeer. De staande elektromagnetische golven in de atmosfeer pulsen rond de 8 keer per seconde. Deze golven ontstaan door de ontlading van positieve en negatieve ionen. Er is een ionensfeer rond de aarde die positief geladen is en de energie van de aarde die negatief geladen is. Wanneer er een ontlading komt van boven naar onder, nemen wij die waar als bliksems die met een ritme tussen de vijftig en honderd per seconde over heel de aarde verspreid continue plaatsgrijpen. De gemiddelde Schumann-frequentie is 7,83 Hz. Dat wil zeggen dat de aarde in perfecte balans is op deze frequentie en met ons lichaam.

Tesla en draadloze communicatie
Door deze ontladingen, of op en neer gaande energie golven, kan men informatie draadloos over grote afstanden transporteren. Dat weten we dankzij Nicola Tesla die dit begin 1900 al ontdekte en deze frequentie gebruikte voor zijn draadloos transmissiesysteem. Door de resonantiefrequentie van de aarde te gebruiken kon hij vanuit 1 plaats  zijn energie draadloos over heel de wereld verdelen omdat bij deze frequentie de aarde als een supergeleider fungeert.
Militairen gebruiken ook deze zogenaamde Schumann-band om over gans de wereld draadloos te communiceren, ook met vliegtuigen en duikboten.

Als men de aarde als een holle bol beschouwd (Hollow Earth Theory) en de standaard resonantieberekening uitvoert, komt men ook op een 8 Hertz uit.

Wat kan deze frequentie nu betekenen voor je gezondheid

  • het heeft een anti-elektrosmog werking. Als rond het lichaam een elektromagnetisch Schumannveld wordt gecreëerd zijn de lichaamscellen beter in stand om hun natuurlijke toestand te bewaren ten opzichte van de storende elektromagnetische signalen van het elektriciteitsnet (60Hz), GSM (-masten), wifiverbindingen en andere elektronische stoorbronnen.
  • het zorgt voor een goeie aarding: er ontstaat een soort ‘reset’ die alle geabsorbeerde ‘slechte’ frequenties uit het lichaam drijft.
  • ontspanning en fysieke -& emotionele gezondheid: alfa-hersengolven liggen tussen 8 en 12Hz en thetagolven tussen 4 en 8Hz. Als je ontspannen bent of na een meditatiemoment zitten je hersengolven rond de 8Hz. Ook juist vóór het in slaap vallen en het (natuurlijk) ontwaken zit je rond 8Hz.
  • versnelde leeropname en telepathische vermogens: er is vastgesteld dat je in deze staat sneller gegevens opneemt (super-learning) en het telepathisch vermogen sterk toeneemt. Het is het communicatiemedium van het wezen van ‘Moeder Aarde’ die zo met alle levende wezens op haar oppervlakte communiceert.
  • versterkt het immuunsysteem.
  • stijging van de creativiteit en prestaties: bij topsporters is bij piekprestaties ook telkens in het linker hersenhelft de 8Hz dominant aanwezig.
  • optimale melatonine niveau. Dit hormoon wordt door de pijnappelklier uitgescheiden. Het daalt sterk bij afwezigheid of verstoring van de natuurlijke 7.83Hz-frequentie of door overheersing van andere elektromagnetische signalen.
  • perfecte balans: het geomagnetisch veld van de aarde trilt rond de 8Hz en wordt in de oude Chinese traditie als Ying beschouwd als de staande uitwendige golven tussen aarde en ionosfeer. Het wordt als Yang bestempeld waneer beide in evenwicht zijn.
  • verstoring van deze 7.83 hz-frequentie zorgt voor emotionele problemen en migraine.

 

De mens kan overleven in de ruimte dankzij de Schumanntheorie

Dankzij de opwekking van een elektromagnetisch Schumannveld konden de Russen in de jaren ’70 hun astronauten fris als een hoentje houden. De Amerikanen moesten hun astronauten wegdragen omdat hun beenderen ontkalkt waren en ze moesten weken in quarantaine gehouden omdat ze psychisch labiel waren en hun immuunsysteem volledig ontregeld was. Hierdoor waren ze extreem gevoelig voor de minste infectie. Via spionage ontdekten ze wat het geheim was van de Russen en zo past iedereen nu de Schumannfrequentie toe in hun space shuttels en ruimtestations.

Ook walvissen en dolfijnen zenden de 8Hz frequentie uit.

De Duitser Dr. Wolfgang Ludwig, een van de grondleggers van digitale homeopathie, stelde vast dat deze frequentie altijd domineert in een gezonde omgeving en ontbreekt in ongezonde, zoals in vervuilde gebieden en steden. Hij ontdekte ook dat het geomagnetisch veld maar heilzaam is als het ook alle signaturen van (de 84) sporenelementen bevat.

Een andere onderzoeker, de Oostenrijker Schauberger, grondlegger van vitaal water, ontdekte dat de Schumannfrequentie een constante factor was bij vitale bergrivieren en gerevitaliseerd water.

Vele beweren momenteel dat de Schumannfrequentie aan het verhogen is, wat onjuist is. Op het internet zijn metingen te vinden van universiteiten met wereldfaam waaruit blijkt dat de basisfrequentie nog steeds 7,8 Hz is en hooguit fluctueert met 0,5 Hz.
De basisfrequentie kent een variatie van van 7,3 tot 8,3 Hz, door onder andere zonne-uitbarstingen en de rotatie van de Aarde. Nergens zijn metingen te vinden die aantonen dat de basisfrequentie van de Schumannresonantie aan het toenemen is. Als dit waar zou zijn, dan zou dit betekenen dat de
langste golflengte in de serie korter moet worden, of met andere woorden, dat de Aarde flink moet krimpen, en dat is niet het geval.

Het gevaar van draadloze technologie (wifi & GSM-verkeer) en in het bijzonder de microgolven gepulste frequenties die dicht bij Schumannresonantie liggen, is dat we nu een omgeving hebben die volledig uit het contact is met de natuur zelf. Al wat leeft reageert op de meest subtiele veranderingen in de magnetische en elektromagnetische velden om ons heen. Wat is de impact ervan op lange termijn op de magnetietkristallen in onze cellen ?

Hier wat technische eigenschappen over de Schumannfrequentie

Je hebt de bolvormige aarde met daarbuiten de ionosfeer. Tussen beide is er een holte met niet-geleidende lucht. Echter, de aarde is een super geleider. Elektromagnetische impulsen worden opgewekt door elektrische ontladingen in deze holle tussenruimte. Bliksemontladingen vormen een ‘high frequency component’ met frequenties tussen 1 kHz en 30 kHz en gevolgd door een ‘laagfrequente component’ bestaande uit golven en frequenties onder 2 kHz en geleidelijk toenemende amplitude (op- en neergaande beweging). Deze produceert elektromagnetische golven in een zeer lage (VLF) frequentie en bereikt ook extreem lage (ELF) frequentie.

In de atmosfeer zijn er geen geluiden maar elektromagnetische golven – de extreem laag frequente (ELF) radiogolven in dit geval. De laagste frequente (7,8 Hz) van deze serie radiogolven heeft een golflengte van 40.000 km, ofwel de omtrek van de Aarde. De hogere frequentiegolven hebben kortere golflengten. (Schumann en König, 1954)

Er zijn dus constant bliksems ronde de aarde. Wereldwijd wordt geschat op een gemiddelde van 100 inslagen per seconde. Ook zou er zelfs een concentratie van bliksemactiviteit blijken te zijn tijdens de middag in Zuidoost-Azië, Afrika en Amerika met Schumannresonantiepieken gemeten meten om 10.00, 16.00 en 22.00 UTC (universele tijd), en met pieken rond 22.00 uur UTC in Amerika.

About the Author:

Isabelle Lambrecht is schrijfster, healer en life coach. Na meer dan 25 jaar last van fibromyalgie, CVS, ... en een leven dat vierkant draaide, gebruikt zij nu haar kennis om anderen te helpen. Haar specialiteit is het wegnemen van je emotionele en fysieke pijnen via healing op afstand en het coachen in alle levensdomeinen . Klanten feedback vind je op www.zichtbaar.be contact: isabelle@isahealing.eu

Leave A Comment