donderdag, juli 18, 2024
HomeBlogWeetjesOP TENERIFE KOMEN WONEN
SEB LEESON LEGAL GROUP

OP TENERIFE KOMEN WONEN

Op Tenerife komen wonen doe je om te genieten van het klimaat en de culinaire geneugten dat het eiland te bieden heeft. Je bent verslaafd aan het eiland en je wil er zo veel tijd als mogelijk zijn. Dat is een feit op zich, maar hoeveel tijd spendeer je op Tenerife? En, word je nu resident of niet?

Naar Tenerife komen op vakantie is één zaak en op Tenerife overwinteren is een andere zaak maar resideren op dit wondermooie eiland, daar moet je even wat moeite voor doen! Dit artikel heeft meer de inhoud van een naslagwerk en het hoeft geen betoog dat het resident worden in Spanje een invloed heeft op tal van zaken.
Je bent vooral geen resident als je minder dan 183 dagen per jaar op Tenerife verblijft en ook niet omdat je een NIE-nummer bezit. 

Meer dan 183 dagen

Fiscaal resident word je van rechtswege als je langer dan 183 dagen per jaar – dit hoeft niet aaneengesloten te zijn – op Tenerife bent en een NIE-nummer bezit en voldoet aan een van de volgende zaken:
Op Tenerife komen wonen kan indien:
Je eigenaar bent van een vastgoed dat wordt beschouwd als je permanente woning.
Je hier werkt, als werknemer, als zelfstandige of je oefent een vrij beroep uit.
Je je vermogen in Spanje aanhoudt.
Je maakt gebruik van Spaanse medische voorzieningen.
Je in Spanje bent verzekerd, je in Spanje bent ingeschreven of indien je deelneemt aan sociale voorzieningen.

Discriminatie

Resident of niet-resident worden heeft ook invloed op aspecten van het zorgstelsel in je geboorteland, kies dus niet te snel!
Vaak wordt de beslissing om full-resident te worden in Tenerife te impulsief genomen op basis van één enkel aspect zonder dat men oog heeft voor het totaalplaatje.
Een voorbeeld daarvan is dat een Belgische ambtenaar met pensioen geen enkel fiscaal voordeel geniet door op Tenerife te komen wonen omdat hij of zij steeds de belastingen in België betaalt. Discriminerend, niet?

Een ferme lijst

Wil jij ook op Tenerife wonen, dan moet je daarvoor enige moeite doen. Wie toch de beslissing neemt om op het eiland te wonen kan die hierna lezen. Onze research en bevindingen staan hieronder. Maar vooraf deze twee opmerkingen:
Een, pasfoto’s maak je beter in Tenerife omdat het juiste formaat voor de overheid bepaald is op 26 x 32 mm. In de Lage Landen is een pasfoto 35 x 45 mm groot. Te groot dus. Als je toch van tevoren pasfoto’s wilt maken, geef dan duidelijk het benodigde formaat op.
En twee, maak van alle originele documenten fotokopieën, maar draag steeds de originele stukken met je mee.

Wil jij ook op Tenerife wonen, dan moet je de procedure volgen om ‘resident’ te worden en die bestaat uit diverse te ondernemen acties. Deze beschrijven wij deze stap voor stap.

NIE-nummer aanvragen
Eerst moet je een NIE-nummer aanvragen. NIE staat voor Numero de Identificación Extranjero of inschrijving in het register van buitenlanders. Deze inschrijving is nodig om een bankrekening te openen, een huurcontract op jaarbasis af te sluiten, een voertuig of een vastgoed aan te kopen.
– Ga daarvoor naar de Policía Nacional nabij de plaats waar je wil resideren (open van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 14:30 uur). Tip: je trekt een volgnummer en omdat er slechts 94 volgnummers per voormiddag uitgedeeld worden, is het aangeraden om rond 07.30 uur reeds in de rij te gaan staan.
Voor het afhalen van de documenten moet je niet in de rij gaan staan, enkel voor het indienen ervan.
– Vraag er (per persoon) de ‘Documentos para obtener un primero NIE’ (EX-15 en Modelo 790-012). Deze documenten kun je downloaden, invullen en uitprinten om daarna af te geven aan de desbetreffende beambte. 
– Op de EX-15 vul je het gedeelte ‘datos del solicitante’ dateer en teken onderaan af.
– Op de 790-012 vul je het gedeelte ‘identificación’ in, dateer en teken onderaan af.  Ga ermee naar een bank, neem je identiteitskaart mee en een kopie (recto-verso) en betaal +/- € 9,64 (of € 7,71 voor een hernieuwing of EX-18).
Voor een groene NIE (resident) betaal je € 12,00.
– Ga daarna terug naar het politiekantoor en geef beide documenten af met uw identiteitskaart + kopie (r/v). Daar word je je NIE-nummer overhandigd op een wit papier.

Empadronamiento aanvragen (inschrijving in het bevolkingsregister)
Dit is de inschrijving in het bevolkingsregister of het ‘Alta de Padrón’ en de eerste stap die je moet zetten om resident te worden.
Om de problemen bij de aangifte van je personenbelastingen te vergemakkelijken, zowel in het thuisland als in Tenerife, raden wij aan de in- en uitschrijving te doen in het begin van een volgend kalenderjaar. Voorbeeld: je huurt in oktober 2014, laat je hier inschrijven en in je thuisland uitschrijven de eerste week van januari 2015!

Ga naar de SAC van de gemeente waar je wil resideren (Oficina de Atención al Ciudadano, het kantoor waar alle gemeentelijke administratie geregeld wordt) en daar leg voor:
– je originele Belgische of Nederlandse identiteitskaart of paspoort plus een fotokopie van de voor- en achterkant;
– je originele huurcontract plus fotokopie voor- en achterkant van alle bladzijden of de koopakte van je woning;
– de kost van het ‘empadronamiento’ bedraagt ca. €3,00 en wordt ter plaatse betaald.
Maak andermaal van alles fotokopieën en laat je daarna schrappen uit het bevolkingsregister van het Belgische of Nederlandse bevolkingsregister die je verlaat.

Certificado de Residencia
Hiermee word je resident en komt je domicilie officieel op Tenerife te staan. Daarna woon je niet meer in de Lage Landen.
– Ga naar de Policía Nacional in Playa de las Américas (open van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 14.30 uur). Tip: je kunt reeds vanaf 07.30 uur in de rij gaan staan, zo ben je er zeker van dat je tot de 94 gelukkigen hoort die op deze dag bediend worden.
– Vraag er per persoon de ‘documentos para obtener un N.I.E. verde’ (aanvraag groene NIE). Op EX-18 vul je het gedeelte ‘datos del solicitante’, dateer en teken onderaan af. Op 790-012 vul je het gedeelte ‘identificación’ in, dateren en tekenen.
– Ga naar de bank, betaal +/- € 10,60 en keer dan terug naar het politiekantoor. Daar geef je beide documenten af samen met
* jouw identiteitskaart + kopie voor- en achterkant;
* jouw empadronamiento + kopie;
* het bewijs dat je beschikt over een ‘privé’ ziekte- of invaliditeitsverzekering (de Europese ziektekaart is hier niet geldig);
* voor de gepensioneerden is ook het S1-document nodig (te verkrijgen bij je ziekenkas);
* een bewijs van jaarlijks inkomen van € 5.122,60 voor het gezinshoofd + € 3.585,82 per bijkomend familielid. Dit kan door een beëdigde Spaanse vertaling van je jaarlijkse pensioenfiche of van de mutualiteit of met het een bewijs een bedrag van € 5.000 per persoon op een Spaanse bankrekening te hebben. [Sommige pensioenkassen geven je de Spaanse tekst op aanvraag].
– De groene NIE wordt ter plaatse overhandigd. Maak meerdere kopieën en laat eentje plastificeren.

Uitschrijven in het land van herkomst
Je moet je uiteraard ook uitschrijven in het land dat je verlaat. Dit is enerzijds administratief noodzakelijk maar ook fiscaal als je niet in twee landen je belastingen gelijktijdig wil betalen. Om de aangifte van personenbelastingen te vergemakkelijken in beide landen wordt dus aangeraden de in- en uitschrijving te doen rond de jaarovergang.

– De dienst bevolking van de gemeente die je verlaat zal bij de uitschrijving het Model 8 overhandigen. Laat je daarna inschrijven op het Consulaat in Santa Cruz. Dit kan ook per brief of per mail naar tenerife@diplobel.fed.be
– Nederlanders moeten zich wenden tot hun Ambassade in Madrid – 28046, Paseo de la Castellana 259 D – 0034 913 537 500 of via het internet.
– Stuur een mail naar je pensioenkas (met een scan van je identiteitskaart (recto/verso) + groene N.I.E. + empadronamiento + model 8) om hen te laten weten dat je vaste inwoner op Tenerife bent geworden.
– Vraag een document ‘verandering van banknummer’ om je pensioen hier te ontvangen zonder aftrek van +/- 20% Belgische belastingen. Vraag ook een ‘identificatiesleutel’: dit is een code van een tiental letters om van hieruit toegang tot je pensioendossier te hebben via www.mypension.be

Belastingen
Als ex-werknemer heb je drie maanden tijd na je in- en uitschrijving (dus NIET tot eind juni en NIET via Tax-on-Web) om bij je belastingdienst een ‘aangifte speciaal’ aan te vragen, deze in te vullen en terug te sturen.
Het daaropvolgende jaar moet je hier in de maand maart, het Modelo 720 laten invullen en bij de Hacienda (Spaanse belastingdienst) indienen. Dit is een informatief document waarop al je buitenlandse eigendommen, investeringen en bankrekeningen worden aangeduid. Als je dit niet doet, riskeer je een forse boete! Dit document moet vóór 31 maart ingediend worden.
Het is verstandig op Tenerife een boekhouder onder de arm te nemen die goed op de hoogte is van de plaatselijke regels.

Tarjeta Sanitaria
Dit is de Spaanse medische kaart die je aanvraagt om te genieten van medische voorzieningen op het eiland.
– Maak daarvoor een afspraak bij het Instituto de Securidad Social in de Calle Isaac de Vega n° 13 in Granadilla en vul via de website het document Gestión Esperas y Citia Previa in.
* Veld 1 > NIF veranderen in NIE;
* Veld 2 > nummer van je N.I.E. invullen;
* Veld 3 > voornaam, tweede voornaam, familienaam;
* Veld 4 > beantwoord de vraag / klik onderaan op ‘continuar’;
* Veld 5 > klik op het driehoekje, dan op de laatste lijn en daarna op ‘ir a’;
* Maak het 8ste bolletje zwart en klik op ‘seleccionar’;
* Vul uw volledig GSM-nummer, e-mail en adres in, klik op ‘continuar’;
* Maak 4de bolletje zwart en klik op ‘seleccionar’;
* Maak 2de bolletje zwart en klik op ‘seleccionar’;
* Maak ook hier het 2de bolletje zwart en klik op ‘seleccionar’;
* Kies een datum die beschikbaar is (bolletje zwart maken) en klik op ‘seleccionar’;
* Kies een uur dat beschikbaar (bolletje zwart maken) en klik op ‘seleccionar’;
* Op het laatste blad ‘confirmar’ klikken en het document daarna of printen of datum, uur en ontvangen code noteren.
– je begeeft zich naar de afspraak. Als je het Spaans niet machtig bent word je best vergezeld van iemand die de taal machtig is.
– de volgende zaken moeten overhandigd worden:
je identiteitskaart plus kopie voor- en achterkant;
* je groene NIE-document plus een kopie.
* een origineel S1 formulier (voorheen = E121) aangevraagd bij je ziekenfonds. Dit origineel document moet gedateerd, getekend en afgestempeld zijn. Dit is het bewijs dat je in orde bent met administratieve en financiële aspecten van het ziekenfonds. Je moet ook een fotokopie van de twee bladen overhandigen.
* jouw Europese ziekteverzekeringskaart (voorheen Medi-Phone Assist) met geldige datum (aan te vragen aan je ziekenbond) plus een fotokopie van de voor- en achterkant. Deze moet je om de twee jaar laten verlengen (vraag daarvoor het e-mailadres van uw ziekenfondskantoor) en kan naar je Spaans adres gestuurd worden.
* Je ontvangt een document om uw Spaanse medische kaart aan te vragen in een ‘Centro Medico’.

Centro Médico of Consultorio
Ga naar een ‘Centro Medico’ of ‘Consultorio’ in de buurt waar je woont met:
* het aanvraagdocument dat je verkregen hebt;
* je identiteitskaart plus kopie voor- en achterkant.
* je groene N.I.E. plus kopie.
Er wordt je een huisdokter toegewezen en de kaart word je ter plaatse overhandigd. Indien blijkt het dat je niet tevreden bent over deze dokter, dan heb je het recht om aan het secretariaat te vragen je een andere dokter toe te wijzen.
Maak een kopie van het volledig blad, snij de kaart eruit, plaats de voor- en achterkant tegen elkaar en laat deze plastificeren.

Rijbewijs en voertuig
– Ieder jaar tussen maart en juni moet je zelf de rijtaks gaan betalen in het SAC van de gemeente. Opgelet, je kunt er enkel betalen met een krediet- of debetkaart. Daar kan je deze betaling ook laten domiciliëren mits voorlegging van je bankgegevens.
– Jouw voertuig moet periodiek naar de technische controle ITV. HIER kun je een afspraak maken. Je kan vrij kiezen naar welk centrum je gaat, alsook welke dag en welk uur je deze controle wenst. Meer info over deze periodieke technische inspectie kun je HIER lezen.
– eens je resident bent, ben je verplicht om je Belgisch-Europees of Nederlands-Europees rijbewijs in te ruilen voor een Spaans-Europees model. Dat gebeurt bij de dienst DGT (Trafico) in Santa Cruz.
* volg deze link; in de grote rechthoek zie je onderaan links: ‘impreso solicitud’, klik op ‘Castellano’;
* vul zo veel mogelijk in (liefst in hoofdletters) en print af;
* daarna maak je een HIER een afspraak. Klik op ‘Cita Previa’ in het grijs vierkant;
* klik op ‘Silictar Cita Previa en Jefaruras’ en kies ‘Santa Cruz de Tenerife’ (continuar) … ‘Area Otros’ > continuar … vul NIE-nummer in, ‘primer apellido’ (familienaam) en nogmaals uw NIE. … ‘Solicitar’;
* onder de gewenste datum kies je het uur (continuar) en afprinten.
– Bij Tráfico zal je moeten voorleggen:
* je Belgische of Nederlandse identiteitskaart plus fotokopie voor- en achterkant;
* je originele Certificado de Residencia plus fotokopie voor- en achterkant;
* het gedrukte document van hierboven.
Soms vragen ze 2 pasfoto’s. Let op het Spaanse formaat van pasfoto’s is kleiner dan het formaat gebruikt in de Lage Landen. Je kunt ze best op voorhand in Tenerife laten maken, dit blijkt gemakkelijker en meteen een stuk voordeliger.
– je krijgt een aanvraagbewijs om bij je rijbewijs te voegen zodat je voldoet aan de vigerende regelgeving.
* anderhalve maand later word je uitgenodigd om 1 pasfoto af te geven en +/- € 25 te betalen. Het definitief Spaans-Europees rijbewijs krijg je per post. 

Een rijbewijs is in Spanje een rijbewijs met punten en nooit onbeperkt geldig, om de zoveel jaar (afhankelijk van je leeftijd en of je bepaalde gezondheidsproblemen hebt) moet je gekeurd worden. De centra waar ze de tests afnemen, verzorgen ook de administratie rond het vernieuwde rijbewijs.
Binnen de twee jaar ‘residentie’ moet je je in orde stellen met de verplichtingen omtrent het Spaans rijbewijs. Maar dat is een ander verhaal dat je HIER kunt lezen.

 Andere bewijzen
– Als gepensioneerde moet je een bewijs leveren dat je een buitenlands pensioen ontvangt. Dit moet vertaald worden in het Spaans door een erkend, beëdigde vertaler of je kan een afschrift van je bank voorleggen waarop je bewijst dat er minimum € 5.000 op je rekening staat.
– Om je pensioen betaald te krijgen op een Spaanse rekening moest je vroeger op regelmatige tijdstippen een bewijs van leven opsturen naar de pensioendienst in België. Dit is veranderd naar éénmaal per jaar, en meestal gebeurt dit in de periode rond jouw verjaardag.

Vooralsnog een flinke boterham maar dat heb je er zeker voor over om je definitief op dit wondermooie eiland te kunnen vestigen. Trouwens, dit hoef je allemaal niet in één keer te doen; verzamel wel op voorhand de nodige administratieve stukken en vergewis je ervan dat je alles bij hebt vooraleer je een administratieve dienst binnenstapt.

Eén klein foutje kan je duur te staan komen. Doe het daarom rustig en beredeneerd, je komt er heus wel. Laat je eventueel begeleiden door mensen die er verstand van hebben. Dat scheelt een hoop stress, veel kilometers en een pak tijdswinst. Op Tenerife komen wonen doe je om te genieten van alles dat het eiland te bieden heeft.

Met dank aan Gaëtano Gerard van Palm-Mar.

 TERUG NAAR STARTSCHERM 

 


Geïnteresseerd in Tenerife? Word dan lid van de grootste Tenerife-familie
Abonneer u op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het nieuws op Tenerife. 
Vul hieronder uw voornaam en een geldig e-mailadres in. Klik daarna op Abonneren.

Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
MSC CRUISES
QUIRON SALUD
Denterife
Vorig artikel
Volgend artikel
Guy Devos
Guy Devoshttp://www.tenerifeconnect.be
Ik heb Tenerife steeds een centrale plaats gegeven en heb het eiland binnen mijn redactioneel en journalistiek netwerk steeds kunnen binden in mijn teksten. Het eiland waarop ik reeds decennialang verliefd ben heeft mij kunnen verleiden tot het schrijven van drie boeken, een aantal leesbrochures, en duizenden artikels, columns en proza. Informatie en nieuwsfeiten zijn de producten, pen en papier zijn de middelen terwijl betrokkenheid het zetmeel is. Het resultaat wil ik met iedereen delen. Ik moest het eerst zelf ontdekken, daarna pas kon ik het verwoorden want we zitten met duizend draden aan onze herkomst vast. Ik niet ..., ik ben enkel op de verkeerde plaats geboren. © Op alle werken rust een copyright. Niets van deze werken mag worden gedupliceerd, onder welke vorm ook, zonder toestemming van de auteur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

MSC CRUISES

magazine

#277 JULI 2024

#276 JUNI 2024

#275 MEI 2024

#274 APRIL 2024

- Reclame -QUIRON SALUD

gastronomie

seb leeson consulting

weer

Denterife

COLUMN GUY

- Reclame -

COLUMN KIM

- Reclame -ADVOCAAT TENERIFE

WEETJES

VERDOMDE WEERAPPS

REISKORTINGEN

SEB LEESON LEGAL GROUP