VERANTWOORDING
Indien je lid wordt van een dartsclubje dan moet je gegarandeerd het reglement voor akkoord tekenen waarin onder meer staat dat , ik citeer: de pijlen steeds naar de blok moeten geworpen worden en niet naar de mensen.
Om een aantrekkelijke en duidelijk omlijnde Facebookgroep te maken, te hebben en te onderhouden zijn er ook spelregels nodig. Deze omschrijven het geheel in een charter die door ieder lid dient gelezen te worden. Wij gebruiken ook de namen policy en gedragsregels.

Probeer deze toe te passen, dan wordt deze Facebookstek een schitterend pareltje waarvan je steeds kan genieten.
De voertaal binnen de Facebookgroep is Nederlands. Door lid te worden ga je akkoord met de policy of gedragsregels.


TIPS


1. Om lid te worden van deze groep moet je enkel ‘Lid worden’ aanklikken onder de hoofdfoto. Jouw aanvraag wordt snel gevalideerd.

2. Reageren op een post doe je best eronder, zo blijven alle gegevens samen en gerelateerd onder eenzelfde topic staan. Een nieuwe vraag plaatst je beter in een nieuwe topic.

3. Wil je reageren op een post, lees dan eerst ALLE reacties in een opengeklapte lijst. 

4. Bij het posten van een foto maak je deze aantrekkelijker door er minstens de locatie of een korte  bindtekst aan toe te voegen. 

5. Gebruik steeds de zoekfunctie om een artikel, een topic of een onderwerp terug te vinden vooraleer je een vraag stelt. In 98% van de gevallen werd deze vraag reeds gesteld in het verleden en kan het antwoord op jouw vraag reeds online staan.

6. Gooi geen privégegevens op het internet. Niet iedereen is te vertrouwen.

7. Op iedere vraag wordt steeds een fatsoenlijk antwoord verwacht. Kun je dat niet, reageer dan ook niet.

8. Plaats enkel Nederlandstalige posts die een verband hebben met Tenerife. Anderstalige berichten berichten worden niet door iedereen begrepen.

9. ‘Tenerife voor Nederlandstaligen’ is een besloten groep en daarin kan niets gedeeld worden.

10. Plaats geen stickers, gifs of emoticons; deze nemen veel plaats in, zijn vervelend en onpersoonlijk.

11. Ook begroetingen worden best vermeden. Als 25.000 leden dagelijks een goedemorgen komen wensen, dan is het hek helemaal van de dam.

12. Ieder lid kan steeds een topic of een reactie die niet volgens de gedragsregels is geplaatst melden door gebruik te maken van de Facebookfunctie ‘Bericht rapporteren aan de groepsbeheerders.

13. Als je iemand een antwoord verschaft met een privé-bericht hoef je dat niet te melden in desbetreffende topic. Ontvanger zal dit zelf wel opmerken.

14. Om lid te worden mogen de beheerders niet geblokkeerd zijn omdat er in dergelijk geval geen enkel contact mogelijk is.

15. Gouden tip: activiteiten die GRATIS zijn of een aanbod waarvoor NIET moet worden betaald, mag steeds geplaatst worden, ongeacht dit van een particulier, een handelaar of van een bestuurlijke overheid komt.


RICHTLIJNEN


1. Hoffelijkheid is en blijft een belangrijk gegeven. Topics en reacties die niet voldoen aan de regels van fatsoen worden onmiddellijk en zonder commentaar verwijderd. Idem dito voor onzinnige en nietszeggende opmerkingen.

2. De plaatser van denigrerende en mensonterende opmerkingen wordt onmiddellijk en zonder verwittiging uit de groep gezet en geblokkeerd.  

3. Topics en reactie’s met politieke, religieuze en racistische inhoud worden niet aanvaard en zullen derhalve ook verwijderd worden. Illegale praktijken worden niet gepromoot.

4. Verwijzingen en links, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar gelijkaardige Nederlandstalige sites die handelen over Tenerife worden geweerd. Uitzonderingen daarop zijn de TNT-website, de website van Tenerife Connect, inclusief het partnership met Get Your Guide, Club Canary en deze van Canarias VIP Card.

5. Wij hebben de opportuniteit om een professioneel immoplatform Vastgoed in Tenerife te mogen gebruiken. Alle huur, verhuur, koop en verkoop van vastgoed op Tenerife kan hier door particulieren en makelaars GRATIS geplaatst worden.
Daarom worden er geen verwijzingen naar andere websites, forums en platforms over immobiliën toegelaten.
Let op: dit platform is niet-commercieel en vrij te gebruiken door iedereen: particulieren en makelaars.

6. Beheerders en moderators nemen tot recht om hun tussenkomsten niet te verrechtvaardigen, noch privé, noch openbaar.

7. Dit charter kan door de beheerders steeds aangepast en/of vervolledigd worden indien de noodzaak zich voordoet.

8. Beheerders zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van mogelijke (re)acties die er kunnen ontstaan.

9. Commerciële recensies wordt onmiddellijk geweerd. Uitzonderingen hierop zijn de culturele, geschiedkundige, wetenschappelijke, sportieve en literaire  aankondigingen.

10. Directe links naar eigen website of eigen Facebookpagina en geplaatst door handelszaken vallen onder de noemer ‘reclame’. Ook gedeelde items of topics vallen onder deze noemer en worden derhalve verwijderd.

11. Alle bijlagen in een topic of in een reactie die niet zichtbaar zijn voor de beheerders worden  onmiddellijk verwijderd.

12. Alle acties die indruisen tegen nationale en internationale wetgevingen zullen aan de overheid overgemaakt worden. Voorbeelden daarvan zijn bedreiging, afpersing, chantage, promoten van geweld, terrorisme en terreurverheerlijking, enz …
Uiteraard worden deze personen uit de groep gezet en over de ganse lijn geblokkeerd.

13. Spamgedrag wordt niet getolereerd. Bij klachten wordt de spammer uit de groep gezet. Hetzelfde geldt voor phishing

14. Een topic waarin mensen persoonlijk aangevallen worden om hun doen en laten hoort thuis in de privésfeer en niet op een sociaal medium. Daarom zal iedere soortgelijke post onmiddellijk verwijderd worden.

15. Dwaze, belachelijke en niet-relevante antwoorden die er komen op de vragen worden onherroepelijk en snel verwijderd. Wil je plezant doen, dan word je best lid van een humorgroep.

16. Personen die lid zijn van anarchistische groepen die ons bespotten, denigreren en leugenachtig maken, kunnen geen lid zijn, lid worden of lid blijven van onze Facebookgroep. .

17. Commerciële profielnamen en dito Facebookpagina’s worden als lid geweigerd. Persoonlijke profielen die veranderd worden in commerciële profielen worden verwijderd. 

18. Commerciële boodschappen horen thuis op Tenerife Verrassend

19. Als je lid wordt van onze Facebookgroep dan ga je akkoord met deze gedragslijnen. Dit staat aangestipt in de beschrijving van de Facebookgroep die je kunt lezen vooraleer je lid wordt.


SAMENVATTING


Deze groep werd in het leven geroepen om elkaar te helpen en om iedereen gelukkig te maken. Wees tolerant, wees behulpzaam, wees vriendelijk en heb respect voor elkaar.

Reacties die negativiteit en  frustraties rondstrooien worden zonder commentaar verwijderd.

En voor diegenen die vrije meningsuiting inroepen om hun haat-, denigratie- en spotgedrag te verrechtvaardigen heb ik een boodschap in de  afbeelding (rechts) gegoten.

Op deze manier houden wij de Facebookgroep netjes en fris, relevant en vooral informatief. En daar gaat het om!
Op deze manier kun je ook lid worden van TENERIFE VOOR NEDERLANDSTALIGEN