dinsdag, april 16, 2024
HomeBlogOFFICIËLE REISAANBEVELINGEN
spot_img

OFFICIËLE REISAANBEVELINGEN

Om alle verkeer en toeristenstromen naar Spanje, en belangrijk voor ons, naar de Canarische Eilanden veilig te houden moet het reisverkeer gemonitord worden. Daarom werd het decreet BOE-A-2020-6927 van 29 juni 2020 uitgevaardigd.
Dit artikel is een synthese van de wet die door het Directoraat-generaal Volksgezondheid, Kwaliteit en Innovatie werd uitgegeven, over de gezondheidscontroles, die moeten worden uitgevoerd op alle plaatsen waar toeristen het Spaanse grondgebied binnenkomen.

Let op, deze tekst is indicatief, enkel het originele decreet is wettelijk.

Op dit moment worden de gevolgen van de pandemie in aanzienlijke mate onder controle gehouden door de uitvoering van belangrijke beperkende maatregelen binnen de Spaanse landsgrenzen. Het COVID-19-virus is het land nog niet uit en er zijn nog steeds plaatsen buiten Spanje met een ongunstige epidemiologische situatie, dus moet er voorzichtigheid worden ingebouwd.
Na het beëindigen van de alarmfasen is het een prioriteit om adequate mechanismen te handhaven aan de landsgrenzen om te voorkomen dat er in Spanje nieuwe gevallen van COVID-19 aankomen, die nieuwe uitbraken kunnen veroorzaken.
De maatregelen in dit nieuwe decreet maken deel uit van een systeem voor de virusdetectie, die complementair is en geïntegreerd in de strategie voor de vroegtijdige opsporing, de bewaking en de bestrijding van het COVID-19-virus.
Het succes zal worden bepaald door de vroegtijdige identificatie van de virusgevallen en de onmiddellijke verordening van passende bestrijdingsmaatregelen om de ongecontroleerde verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Daarom is het van essentieel belang dat er op de plaatsen waar toeristen Spanje binnenkomen gezondheidscontroles worden uitgevoerd die het mogelijk maken zieke reizigers en hun contacten vroegtijdig te identificeren. Daarom moet er, rekening houdend met de bepalingen van de richtlijnen van het EASA (European Aviation Safety Agency) en het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), nodige gezondheidscontroles worden uitgevoerd in de havens en luchthavens om een veilige omgeving te scheppen die de reizigers vertrouwen biedt.

De zesde aanvullende bepaling van Koninklijk Besluit 23/2020 van 23 juni bepaalt dat het Ministerie van Volksgezondheid passagiers die via de lucht of over zee in Spanje aankomen, mag onderwerpen aan controles, alsmede de reikwijdte van deze controles en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan bepalen. Deze gezondheidscontroles kunnen bestaan uit het nemen van de temperatuur, uit een geschreven gezondheidsverklaring en een visuele controle van de toestand van elke passagier.

Wat de controle van de documenten betreft, moeten passagiers op een luchthaven of haven aankomen van buiten het Spaanse grondgebied, een gezondheidsformulier invullen, zoals dat is opgenomen in de bijlage bij deze resolutie en dat is gebaseerd op de Passenger Lotion Card.

☞ De gezondheidsverklaring moet vóór aankomst in Spanje worden ingevuld via elektronische weg en is te downloaden op de SPTH-website via de gratis applicatie SPAIN TRAVEL HEALTH (SPTH) op Google Play en App Store. Je kunt ook de app downloaden, maar voor iPhone is deze nog niet beschikbaar.

Iedereen kan wel het formulier online invullen op deze website.
Zodra het formulier is ingevuld, krijgt de passagier een QR-code die bij aankomst in Spanje aan de veiligheidscontrole moet worden getoond.

Indien uit de gezondheidscontrole blijkt dat een passagier kan lijden aan COVID-19 of aan een ander ziektebeeld een risico kan vormen voor de volksgezondheid, zal op de plaats van aankomst een medische evaluatie worden uitgevoerd waarbij de epidemiologische en klinische aspecten van de passagier zullen worden beoordeeld. Als wordt bevestigd dat de passagier een van bovengenoemde symptomen vertoont, zullen de protocollen die zijn opgesteld voor verwijzing naar een gezondheidscentrum worden geactiveerd, in coördinatie met de gezondheidsautoriteiten van de autonome gemeenschappen.

Daarom en krachtens de zesde aanvullende bepaling van Koninklijk Besluit Wet 23/2020 van 23 juni, besluit de verantwoordelijke Minister Pilar Aparicio Azcárraga het volgende:

1° Alle passagiers die in Spanje aankomen via de lucht of de zee moeten een gezondheidscontrole ondergaan voordat ze het land binnenkomen. Deze controles kunnen bestaan uit het nemen van temperaturen, het controleren van documenten en het uitvoeren van een visuele controle van de toestand van de passagier.

2° De temperatuurcontrole wordt routinematig uitgevoerd om reizigers met koorts te identificeren. Als grens wordt een temperatuur gelijk aan of hoger dan 37,5°C vastgelegd. De temperatuur moet worden gemeten met contactloze thermometers of warmtebeeldcamera’s. Er worden geen persoonlijke gegevens of beelden opgeslagen en de privacy van de passagier moet te allen tijde worden gegarandeerd.
De rederijen kunnen, onder toezicht van medewerkers van Volksgezondheid, de temperatuur van de passagiers op internationale reizen opnemen voor hun aankomst in een Spaanse haven, overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling.

3° Wat de gezondheidsverklaring betreft, moeten alle passagiers die van een buitenlandse luchthaven of haven vertrekken het formulier invullen, dat als bijlage bij deze resolutie is gevoegd.
Het invullen van het formulier gebeurt elektronisch via het internetadres: www.spth.gob.es/of via de gratis applicatie SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH die HIER te downloaden is. 
Zodra het formulier is ingevuld, krijgt de passagier een QR-code die bij aankomst in Spanje moet worden getoond bij de veiligheidscontrole.

4° Reisbureaus, touroperators, lucht- of ferrymaatschappijen en alle andere personen die alleen vluchten/zeereizen of gecombineerde reistickets verkopen, moeten de passagiers aan het begin van elk reisproces naar Spanje informeren over de verplichting om het formulier met de gezondheidsverklaring op de luchthaven of in de haven van bestemming voor te leggen. Ook zullen de passagiers tijdens het inchecken worden geïnformeerd over de verplichting om het formulier van de gezondheidsverklaring bij aankomst in Spanje voor te leggen.
Luchtvaart- of ferrymaatschappijen zullen de passagiers aanbevelen de gezondheidsverklaring in te vullen vóór hun aankomst op de plaats van bestemming en moeten daarenboven het formulier verstrekken aan passagiers die niet in staat zijn geweest om het elektronisch in te vullen.
Er is een overgangsperiode vastgesteld, tot 31 juli 2020, waarbij internationale passagiers die de gezondheidsverklaring niet elektronisch hebben kunnen invullen en indienen, het bij aankomst op Spaans grondgebied, vooralsnog als papieren document kunnen invullen en indienen.

5° De passagiers met een temperatuur van meer dan 37,5°C, of degenen waarvan op basis van de informatie in de gezondheidsverklaring, of na visuele controle, wordt vermoed dat zij aan COVID-19 of een andere overdraagbare ziekte kunnen lijden, zullen aan een nieuwe gezondheidsevaluatie worden onderworpen om te bepalen of er een vermoeden van risico’s voor de volksgezondheid bestaat. Deze secundaire monitoring omvat een nieuwe temperatuurmeting en een beoordeling van hun klinische en epidemiologische status.
Indien na de nieuwe gezondheidsevaluatie wordt bevestigd dat de passagier kan lijden aan een pathologisch verschijnsel dat een risico voor de volksgezondheid kan vormen, worden de vastgestelde alarmprotocollen geactiveerd om de passagier naar een gezondheidscentrum te verwijzen, in coördinatie met de gezondheidsautoriteiten van de Autonome Gemeenschappen.

6° Dit besluit treedt in werking vanaf het moment van publicatie in het Staatsblad BOE en blijft van kracht tot de regering het einde van de gezondheidscrisis, veroorzaakt door het COVID-19-virus, afkondigt.

7° Tegen dit besluit, dat geen einde maakt aan de administratieve procedure, kan binnen een termijn van één maand vanaf de dag volgend op de publicatie ervan in het Staatsblad, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 121 en 122 van wet 39/2015 van 1 oktober, betreffende de gemeenschappelijke administratieve procedure van de overheid, beroep worden ingesteld bij de rechtbank van de Algemene Vergadering van de Gezondheidszorg.

Madrid, 29 juni 2020 – De directeur-generaal van volksgezondheid, kwaliteit en innovatie, Pilar Aparicio Azcárraga.

Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
Guy Devos
Guy Devoshttp://www.tenerifeconnect.be
Ik heb Tenerife steeds een centrale plaats gegeven en heb het eiland binnen mijn redactioneel en journalistiek netwerk steeds kunnen binden in mijn teksten. Het eiland waarop ik reeds decennialang verliefd ben heeft mij kunnen verleiden tot het schrijven van drie boeken, een aantal leesbrochures, en duizenden artikels, columns en proza. Informatie en nieuwsfeiten zijn de producten, pen en papier zijn de middelen terwijl betrokkenheid het zetmeel is. Het resultaat wil ik met iedereen delen. Ik moest het eerst zelf ontdekken, daarna pas kon ik het verwoorden want we zitten met duizend draden aan onze herkomst vast. Ik niet ..., ik ben enkel op de verkeerde plaats geboren. © Op alle werken rust een copyright. Niets van deze werken mag worden gedupliceerd, onder welke vorm ook, zonder toestemming van de auteur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

magazine

#274 APRIL 2024

#273 MAART 2024

#272 FEBRUARI 2024

#271 JANUARI 2024

- Reclame -spot_img

gastronomie

WIJN OP TENERIFE

VIJGEN OP HET MENU

seb leeson consulting

weer

COLUMN GUY

- Reclame -spot_img

COLUMN KIM

- Reclame -spot_img

WEETJES

spot_img