dinsdag, april 23, 2024
HomeBlogNA DE ALARMFASEN
spot_img

NA DE ALARMFASEN

De regering van de Canarische Eilanden heeft, na een lange beraadslaging, de regels goedgekeurd die de toetreding van de Archipel tot de nieuwe normaliteit zullen regelen om de verspreiding het COVID-19-virus tegen te gaan. De regels bevatten gedetailleerde voorschriften over diverse aspecten en activiteiten, waaronder de capaciteitsregels in de horeca, en op evenementen, binnen en buiten. Dit is de start van een atypische zomer omdat er veel evenementen niet meer kunnen of mogen doorgaan.

De verordening verschijnt op zaterdag 20 juni 2020 in het officiële staatsblad van de Canarische Eilanden (BOC) en treedt op zondag om 00:00 uur in werking. De maatregelen zullen op alle Canarische Eilanden van toepassing zijn, hoewel de gemeenteraden aanvullende maatregelen kunnen nemen die van toepassing zijn binnen de gemeentelijke grenzen.

Het gepubliceerde decreet blijft van kracht tot de Spaanse regering een einde maakt aan de gezondheidscrisis. Daarna kan de wet door de regionale overheid worden gewijzigd als de omstandigheden veranderen.

Afbeelding

Algemeen.
Er zijn maatregelen die overal en altijd geldig zijn, zoals de afstand die moet bewaard blijven tot mensen die vreemd zijn aan de bubbel waarin je leeft. Anderhalve (1,5) meter is de minimale veiligheidsafstand en deze moet worden aangehouden op de openbare weg, in openluchtruimten en in elke gesloten ruimte voor openbaar of publiekelijk gebruik.

Kan deze afstand niet aangehouden worden, dan moeten er mondmaskers opgezet worden als alternatieve fysieke beschermingsmaatregel.

Vestigingen, lokalen en voorzieningen.
… zijn verplicht hun maximumcapaciteit te afficheren (waartoe ook de werknemers behoren) en moeten ervoor zorgen dat deze maximale capaciteit wordt gerespecteerd.

In bars, cafetaria’s en restaurants.
… verdwijnt de maximumcapaciteit. In elk geval moet de afstand van 1,5 meter tussen de tafels worden gerespecteerd. Het aanbod van eet- en drinkwaren wordt gedaan via alternatieve methodes, zoals elektronische apparatuur, schoolborden, posters, QR-codes of andere soortgelijke middelen. De klant kan niet zelfstandig een tafel uitkiezen zonder begeleiding van het etablissement. Tafels en stoelen worden gereinigd en gedesinfecteerd, na gebruik ervan.

Hotels, appartementen en andere logis-accomodaties
… moeten de maximumcapaciteit van de gemeenschappelijke ruimten afficheren. Gedeeld gebruik van wooneenheden door niet-medebewoners is niet toegestaan.
In het geval van sportvoorzieningen binnen de vestigingen, zoals zwembaden, gymnastiekzalen, kuuroorden en dergelijke, zullen de maatregelen die specifiek voor deze voorzieningen zijn vastgesteld, worden toegepast.
Decoratieve elementen en comfortobjecten ontworpen voor klanten binnen de hotelaccommodatie worden verwijderd.

Dekens en kussens in de kasten moeten worden ingepakt.
Buffetten moeten individueel aangeboden worden en eenmalig worden verstrekt.
Waar nodig moeten er beschermende schermen worden gebruikt.

Actief toerisme.
Beperkingen op het aantal deelnemers aan actieve toerisme- en natuuractiviteiten worden ook opgeheven, maar bedrijven zullen moeten bepalen met welke maatregelen de interpersoonlijke veiligheidsafstand wordt gehandhaafd.

Handel.
De commerciële sector behoudt in het algemeen wel capaciteitsbeperkingen, aangezien zij niet meer dan 75% van haar capaciteit zal kunnen benutten. Deze limiet is niet van toepassing op commerciële bedrijven die tijdens de alarmfase als essentiële diensten werden beschouwd, zoals supermarkten en andere levensmiddelenwinkels of winkels die basisproducten en -goederen verkopen, en apotheken.

Discotheken en nachtleven.
Discotheken en andere uitgaansgelegenheden mogen hun buitenruimtes alleen openstellen voor het publiek voor consumptie aan tafels. In ieder geval zal de capaciteit op de terrassen 75% zijn en zal de interpersoonlijke afstand moeten worden gehandhaafd of, bij gebrek daaraan, het gebruik van maskers.

Festivals.
Dit wordt in principe een zomer zonder volksfeesten, straatfeesten of bedevaarten (romerias). Veel gemeentebesturen hadden vooraf reeds gemeld dat de festiviteiten opgeschort worden, in sommige gevallen voor de rest van het jaar. Volgens het reglement dat eerder door het kabinet van Angel Victor Torres is goedgekeurd, kunnen populaire evenementen, evenals attracties en beurzen, hun activiteit hervatten als de evolutie van de epidemiologische situatie dit toelaat en altijd met toestemming van de regionale overheid.

Stranden en badzones.
De gemeenteraden kunnen in de loop van het jaar toegangs- en maximumcapaciteitsbeperkingen voor de stranden en gebieden doorvoeren om gemakkelijker de scheidingsafstanden te handhaven. Zij kunnen ook voorwaarden en beperkingen opleggen voor de toegang tot en de duurzaamheid van deze ruimten, afhankelijk van de ontwikkeling van de gezondheidssituatie. Voor de berekening van de toegestane capaciteit wordt ervan uitgegaan dat de oppervlakte van het strand voor elke gebruiker ongeveer vier vierkante meter bedraagt.

Spektakels.
De maximale aanwezigheid wordt beperkt tot 1.000 personen voor shows en evenementen in open lucht en tot 300 voor de shows die binnen plaatsvinden. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt, altijd met toestemming van de volksgezondheid en als ze voldoende gerechtvaardigd zijn. Als de vergunning wordt verleend, moet een specifiek veiligheidsprotocol voor de gezondheid worden opgesteld.

Bruiloften en feesten.
In het geval van religieuze of burgerlijke ceremonies, of de daaropvolgende vieringen die een of andere vorm van een hotel- en restaurantdienst inhouden, wordt een maximumcapaciteit van 250 personen toegelaten in openlucht of 150 in binnenruimten.

Wakes en begrafenissen.
De lijkwakes kunnen worden gehouden in alle soorten faciliteiten, openbaar of privé, met een limiet van 50 personen in open ruimtes of 20 in gesloten ruimtes, of ze nu inwoner zijn of niet. De deelname aan de retentie voor de begrafenis of het afscheid voor de crematie van de overledene is beperkt tot een maximum van 50 personen. Maximaal vijf personen kunnen echter toegang krijgen tot de werkelijke crematie.

Plaatsen van aanbidding.
De aanwezigheid op gebedsplaatsen mag niet meer dan 75% van de capaciteit bedragen. De maximale capaciteit moet op een zichtbare plaats worden gepubliceerd. Het gebruik van de buitenkant van gebouwen of openbare wegen voor de viering van erediensten moet worden goedgekeurd door de gemeentebedrijven.

Theaters, bioscopen en auditoria.
Bij culturele activiteiten in theaters, bioscopen, auditoria en andere locaties, maar ook in de open lucht, worden de stoelen vooraf toegewezen en verdeeld over de verschillende woonkernen. Er wordt voor gezorgd dat het publiek blijft zitten en dat de interpersoonlijke afstand behouden blijft. Grote groepen en mensenmassa’s worden vermeden door beperkende maatregelen toe te passen.

Sportbeoefening.
Het beoefenen van fysieke activiteit in de open lucht kan individueel of collectief worden uitgevoerd, tot een maximum van 30 personen gelijktijdig, met inachtneming van de veiligheidsafstand.
In gesloten faciliteiten en sportcentra kunnen activiteiten worden uitgevoerd in groepen van maximaal 25 personen, waarbij de capaciteit niet meer dan twee derde van de toegestane maximumcapaciteit bedraagt.
De gefedereerde sporten op eiland- en regionaal niveau kunnen individueel of collectief worden beoefend, waarbij waar mogelijk wordt getracht de veiligheidsafstand te bewaren, met een maximum van 25 personen.

Sportieve evenementen.
De organisatoren van sportevenementen moeten een specifiek protocol ontwikkelen. Het publiek mag niet meer dan 75% van de maximumcapaciteit overtreffen, met de bovengenoemde limiet van 1000 personen in de open lucht en 300 in gesloten ruimtes. Toeschouwers dienen te blijven zitten en de aanbevolen minimale interpersoonlijke afstand moet steeds worden bewaard.

Zitplaatsen.
Bij alle activiteiten waarbij de gebruikers zitten, zullen er zitplaatsen worden uitgeschakeld om de fysieke afstand van 1,5 meter te bewaren. Mensen uit eenzelfde bubbel kunnen samenzitten.

Aandacht voor de burger.
De aandacht voor burgers en gebruikers in openbare en particuliere administratiekantoren zal bij voorkeur via de telefoon en langs elektronische weg plaatsvinden. Indien mogelijk zal een afsprakensysteem worden opgezet.

Musea en bibliotheken.
Bezoek aan musea en tentoonstellingszalen is toegestaan zolang de ruimtes een veilige onderlinge afstand toestaan. In bibliotheken en leeszalen moet de interpersoonlijke afstand van 1,5 meter te allen tijde worden gerespecteerd. Daartoe moeten de lees-, activiteits- en studieruimten worden aangepast.

Kinderspeeltuinen.
De gemeentehuizen zijn verantwoordelijk voor de beslissing om de kinderspeeltuinen te openen in overeenstemming met de geldende hygiënische en sanitaire maatregelen en omstandigheden.

Campings en kampen.
Het aantal deelnemers aan kinder- en jeugdkampen wordt beperkt tot 50% van de gebruikelijke maximale capaciteit, met een maximum van 200 deelnemers, inclusief monitoren.
Kamperen is niet toegestaan, behalve in de daarvoor bestemde ruimtes, met een maximum van 20 personen. Het kampeerterrein wordt afgebakend met inachtneming van de veiligheidsafstand.

Reiniging en desinfectie.
In het algemeen, en onverminderd de specifieke regels of protocollen, zijn de reinigings- en ontsmettingsmaatregelen verplicht voor alle inrichtingen, bedrijfsruimten, voorzieningen en openbare ruimten en activiteiten of voor openbaar gebruik.
Periodieke ventilatietaken moeten ook in de installaties worden uitgevoerd.
Frequente handhygiëne door middel van water, zeep of wegwerppapier, of producten op basis van alcohol, moet door gebruikers en werknemers worden bevorderd, waarbij de beschikbaarheid en de correcte vervanging ervan moet worden gewaarborgd.

Betaling per kaart.
Betalingen met een kaart of met andere middelen die geen fysiek contact tussen de mensen met zich meebrengen worden aanbevolen, evenals het reinigen en desinfecteren van de apparatuur die voor dit doel nodig is.

Educatieve centra.
Het ministerie van Onderwijs zal de preventie- en organisatieprotocollen voor de ontwikkeling van het volgende schooljaar en voor buitenschoolse activiteiten goedkeuren.
Op universitair niveau keurt elke universiteit de protocollen goed waarin de passende preventiemaatregelen voor de terugkeer van de klassikale activiteit zijn vastgelegd.

Het decreet  BOC n° 123, sábado 20 de Junio de 2020 -1920 kun je HIER raadplegen (in het Spaans)

Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
Guy Devos
Guy Devoshttp://www.tenerifeconnect.be
Ik heb Tenerife steeds een centrale plaats gegeven en heb het eiland binnen mijn redactioneel en journalistiek netwerk steeds kunnen binden in mijn teksten. Het eiland waarop ik reeds decennialang verliefd ben heeft mij kunnen verleiden tot het schrijven van drie boeken, een aantal leesbrochures, en duizenden artikels, columns en proza. Informatie en nieuwsfeiten zijn de producten, pen en papier zijn de middelen terwijl betrokkenheid het zetmeel is. Het resultaat wil ik met iedereen delen. Ik moest het eerst zelf ontdekken, daarna pas kon ik het verwoorden want we zitten met duizend draden aan onze herkomst vast. Ik niet ..., ik ben enkel op de verkeerde plaats geboren. © Op alle werken rust een copyright. Niets van deze werken mag worden gedupliceerd, onder welke vorm ook, zonder toestemming van de auteur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

magazine

#274 APRIL 2024

#273 MAART 2024

#272 FEBRUARI 2024

#271 JANUARI 2024

- Reclame -spot_img

gastronomie

GOFIO LEKKER EN GEZOND

WIJN OP TENERIFE

seb leeson consulting

weer

COLUMN GUY

- Reclame -spot_img

COLUMN KIM

- Reclame -spot_img

WEETJES

spot_img