Je bent de trotse bezitter van een stekje op Spaans grondgebied en je wilt er zoveel mogelijk naar toe. Dit is een evidentie.
Wat ook evident is, is de belasting die je aan de overheid moet betalen omdat je er eigenaar van bent. De staat rekent een aantal kosten door zoals de grondbelasting en de belasting omdat je niet-resident bent op het eiland. Gelukkig wordt de grondbelasting of IBI (Impuestos sobre Bienes Inmuebles) iedere jaar automatisch van je rekening gehaald omdat je de overheid bij de aankoop daartoe toelating hebt gegeven.
Maar de belasting, die ook ‘Modelo 210’ wordt genoemd, moet je ieder jaar opnieuw zelf aangeven en ook betalen. Je krijgt geen uitnodiging, geen herinnering, noch een aanslagbiljet; je doet deze aangifte helemaal vrijwillig, ieder jaar opnieuw vóór 31 december.
Je wordt door de fiscus niet gecontacteerd om deze aangifte te doen omdat dit is een draagschuld is en géén haalschuld, je moet dus zelf het initiatief nemen om deze belasting aan te geven. 

De belasting wordt berekend, rekening houdend met de reële jaarlijkse verhuurprijs van het vastgoed, ook al wordt het niet verhuurd.

Modelo 210 is het formulier waarop je de gegevens invult die leiden tot de betaling van de belasting op een onroerend goed van eigenaars die de Spaanse nationaliteit niet bezitten en die ook geen resident zijn binnen het Spaanse grondgebied. Met andere woorden: dit is een belasting op eigendommen voor niet-residenten zonder permanent verblijf. Dit heet in het Spaans ‘Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente)’. Deze belasting wordt geïnd door de Spaanse staat.

Ook als je je onroerend goed niet verhuurt is dit het document dat jaarlijks moet ingevuld worden. Verhuur je je stekje, dan komt er nog een andere aangifte op je af en moet je de opbrengst ook opbiechten aan de fiscus van het land waar je resideert. Ook als je niet verhuurt moet je je de fictieve verhuurinkomsten aangeven, maar dan in je thuisland. 

Je kunt perfect het Modelo 210 zelf invullen of je haalt er een gestor bij of je trekt naar een zakenkantoor, om het even … maar jaarlijks betalen doe je best om later problemen te vermijden.

Er is in het verleden reeds veel veranderd aan de aangifte en ieder jaar komen er een of meerdere aanpassingen op je af waarbij je goed moeten toezien op het correct indienen van de aangifte. Een van deze ‘lucky surprises‘ is de ‘tipo de gravamen‘, of de aanslagvoet.

Door de vele vragen die er rijzen bij het invullen van het document hebben wij dit artikel opgesteld dat meer op een naslagwerk is gaan lijken.
Rond de helft van het jaar ontvangt elke vastgoedeigenaar die niet op Tenerife woont het aanslagbiljet van de grondbelasting IBI (Impuestos sobre Bienes Inmuebles) van het Canarische Rekenhof. In dat aanslagbiljet, of Carta de pago voluntaria consorcio de tributos de Tenerife, zoals dit in het Spaans wordt genoemd, vinden de vruchtgebruikers de parameters die nodig zijn voor het invullen van het  Modelo 210. Zo staat bij de Valor Castastral (VC) de waarde die moet gebruikt worden voor de berekening van deze belasting.

De gegevens om de ‘Modelo 210’ in te vullen vind je op het kadastraal attest dat je kunt opvragen bij de dienst ‘catastro‘ van de gemeente waar je eigendom is ingeschreven. Op dat formulier staat het jaar van de kadastrale revisie en de kadastrale waarde die je moet gebruiken om de aangifte in te vullen.
Maar het kan ook gemakkelijker.

UPDATE – Maar er werd onlangs een andere mogelijkheid geschapen. Op het bankafschrift waar de grondbelasting (IBI) van je rekening wordt betaald staat een CSV-nummer. Het nummer bestaat uit een combinatie van 14 hoofdletters en cijfers en heb je nodig om in te loggen op de website van de belastingsdienst. (voorbeeld: afbeelding rechts)


Op de site van tributostenerife.es vul je het CSV-nummer in en krijg je toegang tot jouw eigen kadastrale gegevens.
Ook deze pagina geeft toegang naar jouw kadastrale gegevens.
Eerst vul je het CSV-nummer in bij ‘‘. Daarna vink je ‘No soy un robot‘ aan en klik je op ‘Verificar documento‘.Op de volgende pagina
vul je je NIE-nummer in (cijfers en hoofdletters) en klik je op ‘Continuar notificación

 


Op de volgende pagina klik je op ‘Hecho Imponible‘ en je krijgt de nodige kadastrale gegevens om jouw administratieve verplichting Modelo 210 in te vullen. 
Het bedrag dat bij ‘VC (Valor Catastral) Total’ staat moet je gebruiken.
Wij hebben opgemerkt dat het ‘año de revisión‘ niet meer is vermeld.

 

 


Indien de woning is aangekocht op twee (bijvoorbeeld man en vrouw) of meerdere personen dient iedere eigenaar een apart Modelo 210-formulier in te vullen. Je doet voor elke eigendom een afzonderlijke aangifte, ook voor een garage of een stockeerplaats als deze fysiek niet bij de leefoppervlakte hoort en indien deze voorzien zijn van een eigen kadastrale waarde.
Daardoor moet je het bedrag van de ‘Base imponible‘ in vakje 4 eerst delen door twee, indien er twee eigenaars zijn (*)

Niet iedere browser ondersteunt het online invullen. Internet Explorer doet het, Google Chrome ook, en Safari ook. Het invulformulier vind je HIER in het Spaans, HIER in het Engels.

Kort samengevat zijn dit de gegevens die je dit jaar moet invullen. Maar eerst nog dit: als het vastgoed gereviseerd werd na 1 januari 2008, dan gebruik je 1,1% (x 0,011) als ‘base imponible’ onder vakje 4 van het invuldocument. Alle anderen, waarvan de kadastrale gegevens werden geverifieerd vóór 2008, gebruiken 2% (x 0,020).

Verder vul je in:
– N.I.E. nummer – Familienaam & voornamen
– Kruisje naast de S – contribuyente
– Devengo: Periodo = anual / ejercicio = 2017 / Fecha de devengo =  31/12/2017 of 31122017
– Renta obtenida: VAKJE 02 > 02
– VAKJE 03 > 954

– VAKJE 01 > BE of NL (keuzelijst)
– Contribuyente: N.I.E-nummer – F (= fysieke persoon) – Familienaam & voornamen – nummer             Belgische identiteitskaart (of Nederlandse reispaspoort) – Geboortedatum en -plaats – Código = BE of NL (invullijst)
– Dirección = volledig thuisadres (in België of Nederland).
– Representante > NIETS invullen
– Liquidación > NIETS aanklikken
– VAKJE 4 (Base imponible) = kadastrale waarde x 0,011 (of 0,020) – Zie hierboven (*)
– VAKJE 21 – Tipo de gravamen = 19%
– VAKJE 22 = het bedrag van de kadastrale waarde (valor catastral) x 1,1% (of 2%) x 19%. Dit bedrag kun je delen door het aantal eigenaars die elk ook een aangifte moeten doen

Verder NIETS invullen, behalve “a ingresar” (online ontvangen), bewaren en printen. De exemplaren in een bank afgeven ter betaling of online betalen.
Je kunt de betaling ook regelen vanaf je thuisland mits vermelding van het aangiftenummer op de overschrijving.
Je klikt op het ingevulde Modelo 210 op het bolletje waar staat Ingreso a través de entidad financiera establecida en el extranjero of in de Engelstalige aangifte Deposit through a financial organisation based abroad. Daarop verschijnt er een nieuw venster waar je je bankgegevens kunt invullen.

LET OP
Dit zijn de gegevens voor het aanslagjaar 2018! In te vullen en te betalen vóór 31 december 2019.

VRUCHTGEBRUIK
Mogelijks omwille van fiscaal en testamentair voordeel doen meer en meer mensen een vastgoedaankoop als vruchtgebruikers waarin de blote eigendom dan toekomt aan de kinderen.
Lees HIER wie de verplichtingen omtrent het Modelo 210 op zich neemt.

PROBLEMEN?
Toch nog problemen om tot een bevredigend resultaat te komen?
U kan steeds rekenen op de diensten van Seb Leeson, die een gewaardeerde en onafhankelijke vastgoedconsultant is. Voor alle duidelijkheid hij is geen makelaar, enkel consultant voor alle administratieve onduidelijkheden die je op Tenerife kunt tegenkomen.

Wil je meer weten over de aangifte in België van je vakantiewoning op Tenerife klik dan HIER

Met dank aan Marc Engels voor de research en de voorbeelden.