Je bent de trotse bezitter van een stekje op Spaans grondgebied en je wilt er zoveel mogelijk naar toe. Dit is een evidentie.
Wat ook evident is, is de belasting die je aan de overheid moet betalen omdat je er eigenaar van bent. De staat rekent een aantal kosten door zoals de grondbelasting en de belasting omdat je niet-resident bent op het eiland. Gelukkig wordt de grondbelasting of IBI (Impuestos sobre Bienes Inmuebles) iedere jaar automatisch van je rekening gehaald omdat je de overheid bij de aankoop daartoe toelating hebt gegeven.
Maar de belasting, die ook ‘Modelo 210’ wordt genoemd, moet je ieder jaar opnieuw zelf aangeven en ook betalen. Je krijgt geen uitnodiging, geen herinnering, noch een aanslagbiljet; je doet deze aangifte helemaal vrijwillig, ieder jaar opnieuw vóór 31 december.
Je wordt door de fiscus niet gecontacteerd om deze aangifte te doen omdat dit is een draagschuld is en géén haalschuld, je moet dus zelf het initiatief nemen om deze belasting aan te geven. 

De belasting wordt berekend, rekening houdend met de reële jaarlijkse verhuurprijs van het vastgoed, ook al wordt het niet verhuurd.

Modelo 210 is het formulier waarop je de gegevens invult die leiden tot de betaling van de belasting op een onroerend goed van eigenaars die de Spaanse nationaliteit niet bezitten en die ook geen resident zijn binnen het Spaanse grondgebied. Met andere woorden: dit is een belasting op eigendommen voor niet-residenten zonder permanent verblijf. Dit heet in het Spaans ‘Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente)’. Deze belasting wordt geïnd door de Spaanse staat.

Ook als je je onroerend goed niet verhuurt is dit het document dat jaarlijks moet ingevuld worden. Verhuur je je stekje, dan komt er nog een andere aangifte op je af en moet je de opbrengst ook opbiechten aan de fiscus van het land waar je resideert. Ook als je niet verhuurt moet je je de fictieve verhuurinkomsten aangeven, maar dan in je thuisland. 

Je kunt perfect het Modelo 210 zelf invullen of je haalt er een gestor bij of je trekt naar een zakenkantoor, om het even … maar jaarlijks betalen doe je best om later problemen te vermijden.

Er is in het verleden reeds veel veranderd aan de aangifte en ieder jaar komen er een of meerdere aanpassingen op je af waarbij je goed moeten toezien op het correct indienen van de aangifte. Een van deze ‘lucky surprises‘ is de ‘tipo de gravamen‘, of de aanslagvoet.

Door de vele vragen die er rijzen bij het invullen van het document hebben wij dit artikel opgesteld dat meer op een naslagwerk is gaan lijken.
Rond de helft van het jaar ontvangt elke vastgoedeigenaar die niet op Tenerife woont het aanslagbiljet van de grondbelasting IBI (Impuestos sobre Bienes Inmuebles) van het Canarische Rekenhof. In dat aanslagbiljet, of Carta de pago voluntaria consorcio de tributos de Tenerife, zoals dit in het Spaans wordt genoemd, vinden de vruchtgebruikers de parameters die nodig zijn voor het invullen van het  Modelo 210. Zo staat bij de Valor Castastral (VC) de waarde die moet gebruikt worden voor de berekening van deze belasting.

De gegevens om de ‘Modelo 210’ in te vullen vind je op het kadastraal attest dat je kunt opvragen bij de dienst ‘catastro‘ van de gemeente waar je eigendom is ingeschreven. Op dat formulier staat het jaar van de kadastrale revisie en de kadastrale waarde die je moet gebruiken om de aangifte in te vullen.
Maar het kan ook gemakkelijker.

UPDATE – Maar er werd onlangs een andere mogelijkheid geschapen. Op het bankafschrift waar de grondbelasting (IBI) van je rekening wordt betaald staat een CSV-nummer. Het nummer bestaat uit een combinatie van 14 hoofdletters en cijfers en heb je nodig om in te loggen op de website van de belastingsdienst. (voorbeeld: afbeelding rechts)


Op de site van tributostenerife.es vul je het CSV-nummer in en krijg je toegang tot jouw eigen kadastrale gegevens.
Ook deze pagina geeft toegang naar jouw kadastrale gegevens.
Eerst vul je het CSV-nummer in bij ‘‘. Daarna vink je ‘No soy un robot‘ aan en klik je op ‘Verificar documento‘.Op de volgende pagina
vul je je NIE-nummer in (cijfers en hoofdletters) en klik je op ‘Continuar notificación

 


Op de volgende pagina klik je op ‘Hecho Imponible‘ en je krijgt de nodige kadastrale gegevens om jouw administratieve verplichting Modelo 210 in te vullen. 
Het bedrag dat bij ‘VC (Valor Catastral) Total’ staat moet je gebruiken.
Wij hebben opgemerkt dat het ‘año de revisión‘ niet meer is vermeld.

 

 


Indien de woning is aangekocht op twee (bijvoorbeeld man en vrouw) of meerdere personen dient iedere eigenaar een apart Modelo 210-formulier in te vullen. Je doet voor elke eigendom een afzonderlijke aangifte voor het deel (in %) waar je eigenaar van bent, ook voor een garage of een stockeerplaats als deze fysiek niet bij de leefoppervlakte hoort en indien deze voorzien zijn van een eigen kadastrale waarde.
Daardoor moet je het bedrag van de ‘Base imponible‘ in vakje 4 eerst delen door bijvoorbeeld twee, indien er twee eigenaars voor 50 % eigenaar zijn.

Niet iedere browser ondersteunt het online invullen. Internet Explorer doet het, Google Chrome ook, en Safari ook.

PROBLEMEN?
Toch nog problemen om tot een bevredigend resultaat te komen? Of heb je geen tijd of geen zin om je met de belastingen bezig te houden?
U kan steeds rekenen op de diensten van Seb Leeson, die een gewaardeerde vastgoedconsultant en onafhankelijke gestor is. En Nederlandstalig, wat de communicatie extra gemakkelijk maakt.  Voor alle duidelijkheid: hij is geen makelaar, maar een consulent en hulp voor alle administratieve, fiscale en vastgoedonduidelijkheden die je op Tenerife, de Canarische Eilanden of in Spanje kunt tegenkomen.

BIJSTAND NODIG?
Voor slechts € 25 (garage, trasero, …) of 40,00 (wooneenheid) per Modelo 210 werp je alle stress van je af en stap je probleemloos het nieuwe jaar in. Snel, probleemloos en adequaat geholpen worden vanaf het thuisland voor een habbekrats en je moet er zelfs je zetel niet voor uit.
Laat Seb Leeson & C° jouw Modelo 210 invullen, daarna adem je terug rustig.

VRUCHTGEBRUIK
Lees HIER wie de verplichtingen omtrent het Modelo 210 op zich neemt inzake vruchtgebruik.

Mogelijks omwille van fiscaal en testamentair voordeel, doen meer en meer mensen een vastgoedaankoop als vruchtgebruikers waarin de blote eigendom dan toekomt aan de kinderen. Laat je bijstaan voor het schenken van je eigendom aan bijvoorbeeld je kinderen!

Wil je meer weten over de belastingsaangifte in België over je vakantiewoning op Tenerife klik dan HIER.