Er rijzen nogal wat vragen omtrent het rijbewijs dat je moet bezitten om met een voertuig rond te toeren op Tenerife. Op alle vragen over het rijbewijs in Tenerife zal ik in dit beknopt artikel geen afdoend antwoord kunnen geven. De meeste onduidelijkheden voor ‘toerist en resident’ zullen hier wel een duidelijk antwoord krijgen.

De algemene regel is dat een rijbewijs uit België, Nederland of van een ander land uit de Europese Gemeenschap voldoet om als toerist in Tenerife een voertuig te besturen. Spanje heeft met de lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein een overeenkomst gesloten waarin staat dat de rijbewijzen uitgegeven in deze landen geldig zijn om in Spanje een voertuig te besturen. Uiteraard moet de voertuigencategorie op het rijbewijs gerespecteerd worden. Dit is klaar als pompwater en geldt wanneer je als toerist naar Tenerife komt en er niet langer dan 183 dagen verblijft. 

Voor residenten geldt er een andere toepassing en moet je je in orde stellen met de Spaanse wetgeving ter zake. Als resident, je verblijft dan meer dan 183 dagen in Tenerife, moet je je geldig Belgisch-Europees rijbewijs inruilen voor een Spaans-Europees exemplaar. Dat doe je bij het Dirección General de Tráfico, beter gekend als Tráfico in Santa Cruz.

In principe moet iedere nieuwe resident die houder is van een Europees rijbewijs met een geldigheid van meer dan 10 jaar (of onbeperkt) dit inruilen voor een Spaans rijbewijs bij de dienst DGT in Santa Cruz binnen de twee jaar vanaf de datum van inschrijving in het register van buitenlandse inwoners. Dat is de datum waarop je je NIE-nummer of het Número de Identificación de Extranjero ontvangt.

Hier schuilt er echter een addertje onder het gras, want ‘wie is op welk moment’ resident in Tenerife. Daarvoor moeten we wetteksten, decreten en richtlijnen raadplegen, zowel de Europese (EG), de Spaanse (BOE) als de Canarische (BOC).
In artikel 15.4 van het Reglamento General de Conductores, in het Koninklijk Besluit D818/2009 van 8 mei, staat dat buitenlanders met een legale residentie verplicht zijn hun rijbewijs in te leveren.
In de Europese richtlijn 2006/126/EG die door de Canarische Eilanden wordt gevolgd staat te lezen dat EU-burgers die na 19 januari 2013 resident zijn geworden hun rijbewijs moeten inleveren tegen een Spaans rijbewijs binnen een termijn van 2 jaar.
19 januari 2013 is namelijk de datum van het verschijnen van de EU-richtlijn in de Canarische Directiva 2006/126/CE.
Daarenboven is dat van toepassing op alle rijbewijzen met onbeperkte geldigheid of met een maximumgeldigheid van 15 jaar voor de lichte voertuigcategorieën AM, A1, A2, A, B en BE en met een maximumgeldigheid van 5 jaar voor de zware voertuigencategorieën BTP, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE.

Buitenlandse EU-residenten moesten in dit geval hun rijbewijs reeds inleveren vóór 19 januari 2015.

Makkelijk te onthouden. Ben je resident geworden na 19 januari 2013 dan moet je je rijbewijs binnen de twee jaar regulariseren. Ben je vóór deze datum resident geworden dan krijg je tien jaar respijt.
Deze verplichting is te wijten aan de naleving van de nationale en Europese richtlijnen als een essentieel onderdeel van het gemeenschappelijk vervoersbeleid die de verkeersveiligheid moet verhogen. Ook de uniformering van de rijbewijzen uit alle lidstaten ligt mede aan de basis van deze reglementering.

Blijf je als resident hardnekkig vasthouden aan je oude rijbewijs dan kan je dat € 200 boete kosten en de verplichting om het Spaans exemplaar vooralsnog aan te vragen.

Wie een geldig Belgisch-Europees rijbewijs inruilt voor een Spaans exemplaar moet geen medische testen afleggen; enkel bij een verlenging of een vernieuwing van het Spaanse rijbewijs moet je naar de dokter. Daarenboven moet de chauffeur ook nog eens psychotechnische testen afleggen in een daartoe erkend centrum.
De geldigheidsduur van het rijbewijs is afhankelijk van de leeftijd van de chauffeur en de aard van het rijbewijs. Voor het equivalent van een rijbewijs B dient de hernieuwing om de 10 jaar te gebeuren als je jonger bent dan 65, om de 5 jaar indien je ouder bent dan 65 jaar.

In geval van diefstal of verlies van het Belgische of Nederlands rijbewijs kunnen EU-residenten die in Spanje wonen geen duplicaat meer aanvragen bij de gemeente waar ze voordien waren ingeschreven. In dit geval moet onmiddellijk een Spaans rijbewijs aangevraagd worden bij het DGT.
Consulaten en ambassades bieden hier geen soelaas, want voor deze materie zijn zij onbevoegd. 

De technologie staat niet stil. DGT of Dirección General de Tráfico is nationale Spaanse materie is zal binnenkort de mogelijkheid bieden aan de bezitters van een Spaans rijbewijs om dit document digitaal op te slaan.
Net zoals bankkaarten en klantenkaarten komt er nu ook het digitale rijbewijs dat door de overheid ‘miDGT’ wordt genoemd.
Daarna moet je je geen zorgen meer maken over ‘verlies’ of ‘vergeten’. Tenzij je je digitale drager, een smartphone of tablet thuis, laat liggen. 


Deze app kan nog niet gedownload worden. (dd 19/10/2019)