EEN BEKNOPTE SYNTHESE UIT DE PERSBERICHTEN VAN DE VOORBIJE WEEK DIE EEN BAND HEBBEN MET TENERIFE EN DAARDOOR INTERESSANT EN RELEVANT IS VOOR ONZE NEDERLANDSTALIGE LEZERS. DE BERICHTGEVING IS NET NIET LANG GENOEG OM TE VERVELEN EN BEVAT DAAROM SLECHTS ACHT SAMENGESTELDE ZINNEN WAARIN ALLES VERWOORD WORDT.

** Santa Cruz werkt aan een omstreden plan om het parkeerprobleem aan het Parque Marítimo en aan het Palmetum op te lossen; bovengronds zijn er momenteel een duizendtal parkeerplaatsen en er wordt in een nabije toekomst plaats voorzien om nog eens 1.000 extra voertuigen onder de grond te kunnen parkeren, ruim 600 aan het Parque Marítima en ruim 350 aan het Palmetum.

** Een absoluut record van 90 wagens en bijna honderd muzikale en folkloristische groepen hebben acht uur lang de romería van La Orotava gekleurd; de twee kilometer lange stoet die elk jaar ter ere van San Isidro Labrador wordt georganiseerd, ging voor het eerst uit in deze vorm in 1936 en is zodoende aan zijn 83ste editie toe.

** Meer dan 2.000 immigrantengezinnen zijn van de ene op de andere dag zonder zonder economische hulpmiddelen komen te staan in het zuiden van Tenerife; de oorzaak is te zoeken bij de verlaging van de subsidies aan het Rode Kruis die daarmee verplicht wordt om een aantal humanitaire diensten aan de meest behoeftige immigranten te schrappen.

** De Stichting Telesforo Bravo is op het spoor gekomen van de personen die op de vooravond van het feest van San Juan een barbecue hebben gehouden en een groot vreugdevuur hebben aangestoken op een plaats die zeer dicht bij de laatste brandlocatie in het natuurpark ligt; via sociale media heeft de stichting twee Duitse toeristen opgespoord die verantwoordelijk waren voor het gevaarlijk gedrag op het UNESCO-erfgoed van het Parque Nacional del Teide.

** Het Casa de los Capitanes in La Laguna herbergt een uitzonderlijke tentoonstelling over de Tenerfiaanse kledij gedurende de late negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw; de tentoonstelling is open op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

** De burgemeester van Puerto de la Cruz, Marco González, is er voorstander van om het traditionele geitenbaden in zee verder toe te laten; dit is een oud gebruik dat geiten helpt om ze te ontwormen, maar het legt geenszins een verband met het ‘heilige vee’ dat werd gebruikt in de rituelen van de Guanches.

** De gemeente Arona kondigt 24 vacatures aan voor agent bij de Policía Local; het beleid zweert om de algemene veiligheid in de gemeente te blijven verbeteren en alle nodige middelen, zowel menselijk als materieel, ter beschikking te stellen om dit doel te bereiken.

** De gemeenten La Laguna en Tacoronte hebben het initiatief genomen om een reeks gezamenlijke strategieën te volgen om de problemen aan te pakken die zijn ontstaan door de termietenplaag (Reticultermes flavipes) in beide gemeenten; zij dringen er gezamenlijk op aan bij de eilandraad en de regering van de Canarische Eilanden om de nodige maatregelen te nemen en hulp aan te bieden.