KOPEN IN TENERIFE.

U bent op zoek om iets te kopen in Tenerife? Wilt u meer weten over de procedure en de verschillen met België en Nederland? Overloop dan eerst even de 3 stappen voor de aankoop, zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij uw investering! Een goede makelaar zou u deze stappen ook moeten uitleggen zodat u verstaat dat de procedure op Tenerife enigszins anders verloopt dan in de Lage Landen. 

U overweegt om vastgoed te kopen in Tenerife? Hier kan u een overzicht vinden van alle benodigde stappen bij de aankoop van vastgoed in Tenerife:

NIE (Número de Identidad de Extranjero)

De NIE is een persoonlijk identificatienummer dat elke buitenlander die in Spanje oa. een woning wenst aan te kopen moet bezitten. U kan dit het beste vergelijken met het Rijksregisternummer van België. De NIE bekomt u via de Policía Nacional en een taks te betalen bij een Spaanse bank. In principe kan dit op 1 dag geregeld worden. Vraag aan de makelaar of dit mee in zijn dienstverlening begrepen is.

Openen van een Spaanse bankrekening

De volgende stap is het openen van een bankrekening bij een Spaanse bank. Sinds begin 2018 vragen de meeste banken bij het openen van een rekening het volgende: uw laatste belastingsaangifte uit uw land van herkomst (België of Nederland) dat in het Engels of Spaans vertaald is door een beëdigde vertaler.  

U kan ook vastgoed aankopen zonder het openen van een Spaanse bankrekening. De betalingen zullen dan via een tussenpersoon geregeld moeten worden. Hou er rekening mee dat u afhankelijk wordt van de tussenpersoon op deze manier.

Kopen in Tenerife met een compromis of aan- en verkoopbelofte

Normaal gezien zal de makelaar een compromis of aan- en verkoopbelofte opstellen dat door zowel koper als verkoper dient ondertekend te worden. Gebruikelijk is dat bij de ondertekening van dit document u als koper een voorschot betaalt van 10% van de overeengekomen verkoopprijs. Indien u alsnog zou afzien van de aankoop, bent u dit voorschot kwijt. Dit voorschot blijft in principe op de rekening van de tussenpersoon geconsigneerd (makelaar, advocaat, …) tot aan de akte.

Nazicht schulden

Indien er een lening loopt op het vastgoed moet dit terugbetaald worden bij de ondertekening van de akte, tenzij u deze schuld zou overnemen, wat mogelijk is in Spanje en op de Canarische Eilanden. 

Verder dient er ook nagegaan te worden dat de verkoper alle andere lopende rekeningen betaald heeft, zijnde water, elektriciteit, comunidad (in voorkomend geval), basura (vuilnisophaling) en de IBI (kadastraal inkomen). U moet er zeker van zijn als koper dat u volledig schuldenvrij koopt, of dat de schulden in mindering worden gebracht op de prijs die u betaalt aan de verkoper. U kan zich hiervoor het best laten begeleiden door uw makelaar, of nog beter, door een onafhankelijk consulent die hierin gespecialiseerd is. Er kunnen immers nog andere schulden zijn: Sociale zekerheid, overheid, enz. 

Kopen in Tenerife doe je met een Notaris

De effectieve aankoop doe je ook hier bij een Notaris. Deze is naar keuze te kiezen door de koper. Je gaat naar de notaris voor de uiteindelijke akte, betaling en overhandiging van de sleutels.

On principe zal de makelaar u bijstaan hiervoor, maar u kan ook steeds opteren voor een onafhankelijke consulent die alles voor u verzorgt.

De ochtend van het verlijden van de akte gaat u bij uw bank de nodige bankcheque(s) ophalen om te overhandigen bij de akte.

Proficiat, u bent nu de trotse eigenaar van een eigendom in Tenerife!

En wat nu?

Na de akte dienen er nog een hoop formaliteiten vervuld te worden. De formaliteiten omvatten onder andere het volgende:

  • Betalen van de Notaris
  • Betaling van taksen op de aankoop aan de overheid
  • Betalingen allerhande (meerwaardebelasting, ingehouden taksen enz)
  • Inschrijving in het Register
  • Schrappen hypotheek verkoper (Notaris en Register)
  • Overdracht wateraansluiting en afsluiten contract voor waterlevering, elektriciteit, huisvuilophaling, gemeenschap van eigenaars, …
  • Aanmelding bij de Gemeente en het Kadaster (IBI)

Al deze formaliteiten kunnen tot 3 maanden in beslag nemen vooraleer ze afgehandeld zijn. Wij raden u zéér sterk aan van u hiervoor te laten bijstaan door een onafhankelijk gespecialiseerd team zodat alles vlot verloopt en u niet voor onaangename verrassingen komt te staan!

Tot slot

Wij hopen dat u een kort overzicht hebt bekomen van de procedure om tot de aankoop van onroerend goed over te gaan op het wondermooie eiland van Tenerife. Ondertussen begrijpt u dat net als in België en Nederland er ook in Tenerife extra kosten zijn bij de aankoop van onroerend goed naast de eigenlijke aankoopprijs. Het voordeel is dat deze kosten beduidend lager liggen in Tenerife dan in België of Nederland! Als vuistregel moet u rekening houden met een extra kost van een kleine 10% berekend op de aankoopprijs van uw onroerend goed.

Tenerife Connect raadt de dienstverlening van Seb Leeson & Co aan voor een onafhankelijke begeleiding en afwerking van uw aankoop.

Op zoek naar Nederlandstalig vastgoed of een Nederlandstalige makelaar? Neem dan zeker een kijkje op de portaal website van Tenerife Connect Immo.

Als eigenaar op Tenerife dient u zich ook te houden aan een aantal fiscale verplichtingen

Ook bij het verhuren van uw vastgoed komen er een aantal zaken kijken.

Dit artikel wordt gesponsord door Seb Leeson & Co en is een verkorte versie van het volledige artikel uit hun website. 

Seb Leeson
BEGELEIDING van A tot Z

NEEM CONTACT OP MET SEB