dinsdag, juli 23, 2024
HomeBlogWeer & KlimaatHET WEER OP TENERIFE VOOR PILOTEN EN TECHNEUTEN
SEB LEESON LEGAL GROUP

HET WEER OP TENERIFE VOOR PILOTEN EN TECHNEUTEN

Als je googelt om het heersende en komende weer op Tenerife op te vragen dan kom je wel eens terecht op een website die de naam ‘METAR’ met zich meedraagt en dan zit je vol ongeloof te turen naar onbegrijpelijke letter- en cijfercombinaties.
De enige correcte temperatuur voor het zuiden van Tenerife (en op zeeniveau) is af te lezen in een speciaal gecodeerd weerbericht dat de naam METAR draagt. 
METAR staat voor Meteorological Aerodrome Report. Dit is een weerrapport met de actuele weersituatie dat routinematig wordt opgesteld door de meteorologische dienst op een luchthaven en dient om piloten en technische diensten te informeren over het actuele weer op deze locatie.

Een weerrapport bestaat uit 12 onderdelen, niet elk onderdeel hoeft in elk weerrapport te zitten, maar ze volgen wel deze orde.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Schermafbeelding-2021-04-03-om-16.57.55-2-1024x320.png

1. Luchtvaartcode en tijd.
– METAR, om aan te geven dat dit een METAR-weerrapport is;
– vliegveldcode volgens de ICAO-standaard;
– dag van de maand en de tijd in UTC gevolgd door Z (de Z staat voor ‘zero meridian time zone’ en wordt uitgesproken als ‘Zulu’)
– hoe het weerrapport tot stand is gekomen. AUTO, automatisch gemaakt zonder menselijke tussenkomst of COR, gecorrigeerd op een eerder verspreide versie.
Voorbeeld: METAR GCTS 031400Z. Dit betekent dat dit METAR-rapport is gemaakt op Tenerife Sur op de veertiende dag van de derde maand om 00.00 UTC. Dit rapport is niet automatisch gemaakt en ook niet gecorrigeerd.

2. Wind
– windrichting in graden ten opzichte van het ware noorden. 180 is zuid en 90 is het oosten
– gemiddelde windsnelheid van de 10 minuten voor het maken van het rapport
– uitschieters in de afgelopen 10 minuten. Voorafgaand met een G (van het Engelse woord gust). Meestal wordt dit pas weergegeven als het verschil tussen de uitschieters en de gemiddelde windsnelheid 10 knopen of meer bedraagt.
– eenheid van de windsnelheid: KT (knopen), MPS (meter per seconde) of KMH (kilometer per uur)
– variabele windrichting, als het nauwelijks waait, dan wordt de wind vaak zo weergegeven: 00000KT of VRB
Voorbeeld: 23022G33KT – Dit betekent dat de windrichting 230° is (zuidwesten) ten opzichte van het ware noorden. De gemiddelde windsnelheid bedroeg 22 knopen met uitschieters tot 33 knopen. 
Bij variërende windrichtingen onder de 4 knopen wordt dit aangegeven met variabel: VRB03KT, bij snelheden van 4 knopen of meer wordt aangegeven tussen welke richtingen de wind draait: 220V25025KT

3. Zicht
Het zicht wordt gegeven met vier getallen in meters.
– Als het zicht slechter is dan 50 meter, dan staat er 0000 en als het zicht 10 kilometer is of groter is dan 10 kilometer, dan staat er 9999.
– Indien het zicht naar een bepaalde richting slechter is dan een andere richting, wordt het zicht gevolgd door de windrichting (E is oost, S is zuid, NW is noordwesten, etc.). Dit gebeurt alleen als het zicht in de ene richting slechter is dan 1500 meter en in een andere richting beter is dan 5000 meter.
Voorbeeld: 1000SE 5000N – Dit betekent dat in het zuidoosten het zicht 1000 meter bedraagt en in het noorden 5000 meter.
Voorbeeld: 5000NDV – Bij automatische zichtmeting, bijvoorbeeld na sluitingstijd van het vliegveld, wordt aan de zichtwaarde de afkorting NDV (No Directional Variation) toegevoegd, om aan te geven dat het zicht slechts in één richting door een automatische sensor is bepaald.
In Amerikaanse landen wordt als eenheid de Statute Mile gebruikt (sm). Eén statute mile = 1609 meter (Engelse mijl)

4. Zicht op een start- of landingsbaan
Het onderdeel zicht op een start- of landingsbaan bestaat uit drie of vier delen:
– de naam van de betreffende baan: beginnend met een R (runway), de richting van de baan in tientallen graden (09 is oost, 27 is west, etc.), eventueel een toevoeging indien er meerdere banen in dezelfde richting liggen, R (right) rechts, C (center) midden, L (left) links en eindigend met schuine streep (/).
– het zicht in vier getallen in meters, als het zicht hoger of lager ligt dan de gemeten waarde komt er een voorvoegsel: M (minus) lager of P (plus) hoger.
– als het zicht varieert, dan volgt er een V met het voorvoegsel en het zicht in meters.
– de tendens van de laatste 10 minuten voor dit rapport: U (up) toenemend, N (no change) geen veranderingen, D (down) afnemend.
Voorbeeld: R28L/2000VP2500D – Dit betekent dat baan 28 links (de linkerbaan richting het westen) een zicht heeft van tussen de 2000 meter en meer dan 2500 meter en het zicht is afnemend. In ATIS-berichten en radiocommunicatie tussen de luchtverkeersleiding en vliegtuigen wordt het zicht op een start- of landingsbaan aangeduid met de term Runway Visual Range, in de praktijk meestal afgekort als RVR.

5. Huidig weer
De weersituatie wordt weergegeven in de vorm van (groepen van) twee letters:
VOORVOEGSELS:
– BC (banc) banken
– BL (blowing) hoog opgewaaid
– DR (drifting) laag opgewaaid
– FZ (freezing) onderkoeld
– MI (minor) laaghangend
– PR (partial) gedeeltelijk
– SH (showers) bui(en)
– TS (thunderstorm) onweer
NEERSLAG:
– DZ (drizzle) motregen
– GR (grêle), hagel, groter dan 5 millimeter
– GS (grésil), hagel, kleiner dan 5 millimeter
– IC (ice crystals) ijsnaalden
– PL (ice pellets) ijsregen
– RA (rain) regen
– SG (snow grains) motsneeuw
– SN (snow) sneeuw
– UP (unidentified precipitation) neerslagvorm niet vastgesteld
ZICHTBELEMMERINGEN:
– BR (brume/mist), nevel, zicht meer dan 1000 meter
– DU (widespread dust) verspreid stof
– FG (fog) mist, zicht minder dan 1000 meter
– FU (fume) rook
– HZ (haze) heiig
– PY (spray) nevel
– SA (sand) zand of stof
– VA (volcanic ash) vulkanisch as
OVERIGE:
– DS (dust storm) stofstorm
– FC (funnel cloud) water- of windhoos
– +FC tornado
– LN (lightning) weerlicht, in Nederland niet meer gebruikt
– PO (poussière) stofhoos
– SS (sandstorm) zandstorm
– SQ (squall) zware windstoten

Voorafgaand aan deze lettercodes kunnen deze voorvoegsels voorkomen en deze hebben betrekking op de neerslag: + zwaar / licht / VC (vicinity) niet op de plek van de meting, maar tussen een straal van 8 KM tot 16 KM van het vliegveld
Voorbeeld: FZFG – Dit betekent aanvriezende mist (Frozen fog).
Voorbeeld: RADZ BR – Dit betekent er lichte regen en motregen (Rain drizzle) valt en dat er nevel (Brume) is waargenomen (zicht 1000 meter of meer).

6. Wolken
* De hoeveelheid bewolking wordt door de volgende lettercodes aangegeven:
– SKC (sky clear) 0/8 van de lucht bedekt met wolken of 0 octa’s bewolking
– FEW (few) 1/8 tot 2/8
– SCT (scattered) 3/8 tot 4/8
– BKN (broken) 5/8 tot 7/8
– OVC (overcast) 8/8
– VV (vertical visibility) indien het zicht dermate slecht is dat er geen duidelijke wolkenbasis kan worden vastgesteld, wordt het verticale zicht weergegeven
– CLR (clear) geen wolken onder de 3500 meter, wordt voornamelijk bij automatische METAR’s gebruikt
– NSC (no significant clouds), geen wolken onder de 1500 meter en geen cumulonimbus wolk in de buurt
NCD (no clouds detected), door de wolkenbasishoogtemeter zijn geen wolken gedetecteerd
* De hoogte van de wolkenbasis wordt aangegeven in honderden voeten of met drie schuine streepjes (///) als het niet gemeten kan worden, bijvoorbeeld bij erg dichte mist.
* Als er een cumulonimbus wolk in de buurt zit, wordt dat weergegeven door:
– CB (cumulonimbus) onweerswolk
– TCU (towering cumulus) wolk met grote verticale opbouw
* Alleen bij bovenstaande wolkengeslachten wordt de naam achter de wolkenbasishoogte toegevoegd.
Voorbeeld: FEW006 FEW023CB SCT040 BKN250 – Dit betekent dat er bewolking zit op:
– 600 voet (183 meter) van 1 tot 2/8 (octa)
– 2300 voet (701 meter) van 1 tot 2/8 (octa) en een cumulonimbus wolk is
– 4000 voet (1219 meter) van 3 tot 4/8 (octa)
– 25000 voet (7620 meter) van 5 tot 7/8 (octa)

7. CAVOK
Als aan de volgende voorwaarden worden voldaan, dan komt er CAVOK (ceiling/clouds and visibility ok) te staan:
– Geen bewolking onder de 5000 voet (1524 meter) of onder de MSA ( Minimum Safety Altitude ) indien deze hoger is dan 5000 voet
– geen Cumulonimbus of Towering Cumulus wolken
– zicht 10 kilometer of beter
– geen mist of neerslag
– geen significant weer
Deze code vervangt de blokken zichthuidig weer en bewolking. Militaire vliegvelden gebruiken deze code niet.

8. Temperatuur en dauwpunt
In deze volgorde wordt de temperatuur en het dauwpunt weergegeven:
– de temperatuur afgerond op hele graden Celsius, bestaande uit twee cijfers
– /
– het dauwpunt afgerond op hele graden Celsius, bestaande uit twee cijfers. Als het dauwpunt onbekend is staat er //
– als de temperatuur en/of het dauwpunt onder nul is, komt er een M van min
Voorbeeld: 03/M04 – Dit betekent dat de temperatuur 3 °C is en het dauwpunt -4 °C.
Voorbeeld: 20/// – Dit betekent dat de temperatuur 20°C is en het dauwpunt is onbekend.

9. Luchtdruk, gecorrigeerd naar zeeniveau
Luchtdruk (QNH) wordt door de volgende codes weergegeven:
– de eenheid van luchtdruk
– Q (QNH) in millibar/hectopascal
– (altimetersetting) in honderdsten inches, deze notatie wordt voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten en Canada
– vier getallen, indien de luchtdruk lager is dan 1000, wordt er een nul geplaatst
Voorbeeld: Q0998 – Dit betekent de luchtdruk is 998 millibar.

10. Recent weer
In dit onderdeel worden de codes uit onderdeel huidig weer gebruikt. Voorafgaand wordt er RE (recent) gebruikt. Dit onderdeel geeft het weer van het afgelopen uur aan.
Voorbeeld: RETS – Dit betekent: Afgelopen uur is er onweer (recent thunderstorm) waargenomen.

11. Windschering
Indien er windschering op een start- of landingsbaan is, dan worden de volgende codes gebruikt.
– WS (wind shear) gevolgd door een spatie, geeft aan dat er windschering is
– ALL RWY indien het alle banen betreft of als het maar één baan betreft:
– RWY (runway)
– de richting van de baan, zie zicht op een start- of landingsbaan
Voorbeeld: WS RWY09R – Dit betekent dat er windschering is op de rechterbaan die richting het oosten (90°) ligt.

12. Tendens
Dit onderdeel komt niet voor bij AUTO-metars en wordt door een meteoroloog samengesteld. Er is een verschil tussen militaire- en burger-METARS.
* Indicator voor een verandering:
– NOSIG (no significant change) geen significante veranderingen
– BECMG (becoming) geleidelijke verandering in de komende 2 uur
– TEMPO (temporarily) tijdelijke verandering
– INTER (intermittent) met intervallen (in Australië)
– FM (from) verandering vanaf het aangegeven tijdstip
– TL (until) verandering tot aan het aangegeven tijdstip
– AT (at) verandering op het aangegeven tijdstip
– FCST CANCEL geeft aan dat gedurende een bepaalde periode geen landingsverwachting wordt gemaakt
* eventueel tijdstip
* eerder genoemde onderdelen, zoals zicht en huidig weer of NSC (no significant clouds) geen significante wolken of NSW (no significant weather) geen significant weer
Voorbeeld: AMB BECMG RED – Dit betekent dat de kleurcode verandert van amber (zicht < 1,6 kilometer en/of wolkenbasis < 300 voet) naar rood (zicht < 0,8 kilometer en/of wolkenbasis < 200 voet).
Voorbeeld: TEMPO TL 1530 2000 SN OVC010 – Dit betekent dat tijdelijk, tot 15:30 UTC, het zicht 2000 meter is, dat het sneeuwt en de lucht volledig is bedekt met wolken op 1000 voet (304 meter).


Een begrijpelijk uitgelegde Metar vind je HIER
En uitleg over de gebruikte afkortingen staan HIER te lezen in het Nederlands

Gelukkig is het weer op de Canarische Eilanden constant en zijn de schommelingen miniem. Daarom is de METAR er vrij eenvoudig.
De actuele METAR voor de luchthaven in het zuiden van Tenerife kun je steeds HIER nalezen.

Bronnen: Wikipedia, Aviation Weather, Ogimet, Meteo Julianadorp

Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van het laatste Tenerife Nieuws!
MSC CRUISES
QUIRON SALUD
Denterife
Guy Devos
Guy Devoshttp://www.tenerifeconnect.be
Ik heb Tenerife steeds een centrale plaats gegeven en heb het eiland binnen mijn redactioneel en journalistiek netwerk steeds kunnen binden in mijn teksten. Het eiland waarop ik reeds decennialang verliefd ben heeft mij kunnen verleiden tot het schrijven van drie boeken, een aantal leesbrochures, en duizenden artikels, columns en proza. Informatie en nieuwsfeiten zijn de producten, pen en papier zijn de middelen terwijl betrokkenheid het zetmeel is. Het resultaat wil ik met iedereen delen. Ik moest het eerst zelf ontdekken, daarna pas kon ik het verwoorden want we zitten met duizend draden aan onze herkomst vast. Ik niet ..., ik ben enkel op de verkeerde plaats geboren. © Op alle werken rust een copyright. Niets van deze werken mag worden gedupliceerd, onder welke vorm ook, zonder toestemming van de auteur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

MSC CRUISES

magazine

#277 JULI 2024

#276 JUNI 2024

#275 MEI 2024

#274 APRIL 2024

- Reclame -QUIRON SALUD

gastronomie

seb leeson consulting

weer

Denterife

COLUMN GUY

- Reclame -

COLUMN KIM

- Reclame -ADVOCAAT TENERIFE

WEETJES

TENERIFE… ¡YA VOY!

VIDEO LEPRADORP ABADES

SEB LEESON LEGAL GROUP