Wie reeds 20 jaar of meer naar het eiland afreist of er reeds zolang woont kan het weten. Het weer op Tenerife is niet meer gelijk aan dat van twee decennia en meer geleden. Vroeger had je meer een constante in het weerbeeld. Van april tot november viel er geen druppel regen, dat was een vast gegeven en zo gebeurde ook.
Ik geloof dat de klimaatverandering ook hier is toegeslagen. Kort geleden en midden in de zomer heeft het noorden dagelijks zware bewolking met neerslag over zich heen gekregen. Natuurlijk goed voor de land- en tuinbouw en voor de waterreserves, maar dit is geen normale weersituatie. Dat voorbeeld alleen toont aan dat er een en ander is veranderd binnen het meteorologische huishouden.

Ook op Tenerife voelen wij de schommelingen van de weerfenomenen die beïnvloed worden door onder andere El Niño, maar er zijn ook trends waarneembaar die te wijten zijn aan de klimaatverandering op zich. Felle regenbuien met overstromingen tot gevolg, hittegolven, extreme droogtes, calimas en subtropische stormen zijn daarvan het gevolg.
In de periode 1901-2010 werd een gemiddelde stijging van het zeeniveau met 19 cm vastgesteld. Volgens de meest optimistische hypothese verwacht men tegen het jaar 2100 een gemiddelde stijging van het zeeniveau met nog eens 40 cm. Als dat doorgaat dan staat de oceaan aan mijn voordeur en moet ik zandzakjes leggen.

De effecten van de klimaatverandering resulteren in een toename van schade aan de natuurlijke omgeving en om deze situatie het hoofd te bieden heeft de eilandregering een plan uitgewerkt die het probleem op middellange termijn aanpakt. De overheid start met een aantal actiepunten die zijn omvat in het plan Marco Estratégico de Desarrollo Insular, afgekort tot MEDI.
De strategie ter bestrijding van klimaatverandering bestaat uit het herstel van de bebossing, bosbouwkundige ingrepen, het verbeteren en onderhouden van boswegen, het beheer van de biodiversiteit en de bestrijding van invasieve flora en fauna. Daarom wordt een investering gepland van ruim € 36.000.000 in de komende 10 jaar.

Wat hebben deze actiepunten met klimaatbeheer te maken, vraag je je onomwonden af? Wel, de klimaatverandering wordt veroorzaakt door een toename van broeikasgassen in de atmosfeer en vergeet niet dat deze in de vorige eeuw zijn toegenomen met 30%. Deze schadelijke gassen komen in onze atmosfeer als gevolg van activiteiten in het dagelijks leven, voornamelijk door het gebruik van fossiele brandstoffen, door industriële processen en door transportmiddelen. Maar ook uit de landbouwproductie en de ontbossing.
Enerzijds wil men de CO²-uitstoot verminderen door over te schakelen naar gas- en hydrocentrales, het aanleggen van zonneparken en het plaatsen van een nieuwe generatie windmolens. Anderzijds is het algemeen geweten dat bomen de schadelijke koolstofdioxide uit de lucht halen.
De vraag is enkel of dit actieplan een rendement op wereldvlak zal creëren? Hoogstwaarschijnlijk niet, Tenerife is piepklein en speelt als dusdanig niet mee met de wereldleiding. Het principe ‘veeg eerst voor je eigen deur’ is dan wel erg lovenswaardig.

Momenteel is er op Tenerife 10.671 hectare dennenbos aanwezig dat onder handen moet genomen worden. Bosbouwspecialisten willen de bossen terug optimaal gezond maken door zieke en dode bomen te hakken en door afgestorven wortels te verwijderen. Daarnaast zal flora met nefaste invloeden uit deze areas verwijderd worden. Op deze manier ontstaat er een geleidelijke naturalisatie met een daaruit voortvloeiende revitalisering van de bosgebieden. Om deze werken uit te voeren zal het 3.000 kilometer lange boswegennetwerk toegankelijk moeten gemaakt worden voor mens en machine. We spreken hier voornamelijk over de bosgebieden Parque Natural de la Corona Forestal, het beschermd gebied van Las Lagunetas en de natuurreservaten van Pinoleris, Chinyero en dat van Las Palomas.

Een ander actiepunt in het project ter bestrijding van klimaatverandering is de herbebossing. Tegen 2025 moet er 480 hectare bos bijkomen, zowel in het noorden als in het zuiden. Tevens moet invasieve fauna en flora verwijderd worden. In Tenerife zijn er ongeveer 18.000 exotische florasoorten waarvan er een zestigtal een negatieve impact hebben op het natuurbehoud. De meest bekende is de kattenstaart of Sideritis Hirsuta.
Ook de allesvretende moeflon of Ovis Orientalis moet de bossen uit. Dit kleine wilde schaap eet voornamelijk grassen, twijgen, knoppen, jonge bladeren en in de winter ook boomschors. Vandaar …

Wij vinden dit klimatologisch plan een goed idee. Trouwens, alles wat in het werk gesteld wordt om de natuur te revitaliseren vinden wij goed.