De geplande bouw van een vijfsterrenhotel in de buurt van het strand van La Tejita heeft reeds voor veel commotie gezorgd. De terreinen waar het hotel moet op gebouwd worden liggen in de onmiddellijke omgeving van een ongerept strand, maar vooral, het hele bouwproject ligt het vlakbij het natuurreservaat van ‘La Montaña Roja’.

Actiegroepen werden opgericht, sociale media werden aangesproken, politici werden benaderd, een heuse petitie werd gestart. Enfin, je kunt het zo gek niet bedenken, alle beschikbare middelen werden gebruikt om het project te dynamiteren.
Er zijn talloze voorstellen en mogelijke oplossingen om dit project te beteugelen, maar eentje steekt met kop en schouder boven alle andere uit. “De overheid kan de gronden van het bouwproject kopen” zegt Fernado Sabaté, woordvoerder van de nieuwe sterke politieke partij Podemos (Grupo Insular de Podemos).

“We willen dat de Eilandraad zich de rol van onderhandelaar zal toemeten.” Bovendien zal de partij een motie indienen om bescherming van het volledige natuurreservaat kracht bij te zetten. Sabaté is ook de mening toegedaan dat de burgers zich mondig opstellen omtrent dit maatschappelijk probleem. Vandaar de vele acties tegen dit bouwproject die één voor één succes kennen. De petitie heeft reeds 92.000 handtekeningen verzameld en zal binnen een korte tijdsspanne de 100.000 signaturen overschrijden. “Dit getuigt van een waakzame burger die het natuurgebied en haar ecosystemen én het grootste strand van Tenerife van ‘overdaad’ wil bevrijden” aldus Fernado Sabaté.

De bouwplannen van het 16.000 vierkante meter tellend hotelproject werden reeds een aantal keren aangepast: vergeleken met het eerste plan heeft het hotel nu minder bouwlagen, maar is de oppervlakte sterk toegenomen. Ook dit gegeven pleit tegen een ecologisch verantwoord bouwproject.
Je moet geen ecologist te zijn om te begrijpen welke schade het bouwproject aan deze natuurlijke omgeving kan teweeg brengen.

Hier wordt nog een vervolg aan gebreid; we houden je op de hoogte.