Nostalgie is het gevoel iets belangrijks of dierbaars te zijn kwijtgeraakt. Dit uit zich in heimwee naar een (persoonlijk) verleden. Personen die daarvoor niet in aanmerking komen en dit gegeven niet hebben beleefd kunnen enkel maar met verwondering kijken naar een nabij of ver verleden.

Dit album wordt opgedragen aan allen die graag terug kijken naar de nostalgische momenten van een wondermooi eiland. De vergeten geschiedenis van Tenerife levend houden is de bedoeling van dit fotoalbum.