You are here:-Fiscaliteit
Fiscaliteit 2018-04-17T01:30:41+00:00

FISCALE IMPLICATIES.

U bent de trotse eigenaar van vastgoed in Tenerife, proficiat! Maar hoe zit het nu met de belastingen in Spanje en België? Waar moet u wat betalen en hoe gaat het in zijn werk? Belgen zijn traditioneel wat schuchter als het om het aangeven van inkomsten gaat, en nog meer als het om buitenlandse inkomsten gaat. Op heden zijn er veel Belgen die een onroerend goed in Spanje hebben, en dit nog altijd niet opnemen in hun Belgische belastingaangifte. U bent uiteraard verplicht om uw wereldwijde inkomsten in België aan te geven, en dus ook de inkomsten die u krijgt uit een Spaans onroerend goed. U zal zowel in Spanje als in België voor een aantal zaken belast worden, meer uitleg per categorie volgt hieronder.

SPANJE: IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Als eigenaar op Tenerife dient u jaarlijks de IBI te betalen, dit is het kadastraal inkomen van uw onroerend goed, ongeacht of u nu resident of niet-resident bent, iedere eigenaar betaalt deze belasting. Dit dient betaald te worden rond (half) juni, ofwel persoonlijk aan het loket of beter nog: gedomicilieerd op uw Spaanse bankrekening zodat u niets hoeft te doen.

 SPANJE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

Als eigenaar en niet-resident (met andere woorden u woont officieel niet meer dan een half jaar in Tenerife en betaalt er ook geen inkomensbelasting) moet u jaarlijks een bijkomende taks op uw eigendom betalen, de zogenaamde Impuesto sobre la Renta de no Residentes. In de volksmond de Modelo 210 genaamd. Deze belasting wordt berekend rekening houdend met het reële inkomen verkregen uit de eigendom of een fictief inkomen. De aangifte is individueel en afzonderlijk voor elke eigenaar afhankelijk van het percentage van eigendom van de woning. Dus een koppel dat beide 50% bezit, dienen beide een aangifte voor 50% in te dienen. OPGELET, u moet zelf het initiatief nemen om deze belasting te betalen, u zal niet gecontacteerd worden door de overheid om dit te doen. Echter bij het niet betalen krijgt u een boete van 20% plus wettelijke interesten.

Belasting wanneer niet wordt verhuurd:

De belasting wordt berekend op basis van een percentage op de belastbare waarde die op haar beurt gebaseerd wordt op de kadastrale waarde van de woning. Dit percentage is voor elke gemeente verschillend, zoals ook de kadastrale waarde voor elke gemeente sterk uiteenloopt. Het berekende bedrag wordt beschouwd als een fictief inkomen. Dit fictief inkomen geldt voor de periodes dat de woning daadwerkelijk leeg blijft en wordt belast aan een belastingtarief van 19% voor de residenten van de EU, Noorwegen en Ijsland, 24% indien je resident bent van een ander land.

Belasting wanneer wordt verhuurd:

In deze gevallen worden de bruto huurinkomsten belast aan 19%, zonder de mogelijkheid om enige kosten van de woning te kunnen inbrengen als niet-resident. Ook in dit geval wordt 19% betaald voor de residenten van de EU, Noorwegen en Ijsland of 24% indien je resident bent van een ander land, op de periodes dat de woning daadwerkelijk is verhuurd. In de periodes dat de woning niet is verhuurd, wordt de notionele inkomstenbelasting toegepast. (zie paragraaf in supra)

Alle informatie en een volledige stap voor stap handleiding om dit zelf te kunnen doen kan u HIER terugvinden.

Het document zelf kan u HIER terugvinden en downloaden.

BELGIË: AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING van een VERHUURDE WONING in Spanje

Als u uw buitenlandse woning verhuurt, moet u de daadwerkelijk ontvangen huur aangeven. In tegenstelling tot wat geldt voor Belgisch vastgoed speelt het geen rol of de huurder de woning privé dan wel voor zijn beroep gebruikt. Van de inkomsten mag u wel de betaalde ‘impuesto sobre bienes inmuebles’ en de ‘impuesto sobre la renta de no residentes’ (modelo 210) in mindering brengen.

Dat bedrag geeft u aan bij de code 1130/2130. De fiscus past automatisch een kostenforfait van 40 procent toe. Het saldo wordt bij uw overige inkomsten gevoegd en belast tegen uw hoogste belastingtarief.

Wordt de woning maar een deel van het jaar verhuurd? Voor de verhuurperiode geeft u de werkelijke huurinkomsten aan. Voor het deel van het jaar dat er niet verhuurd wordt, geeft u het proportionele deel van de brutohuurwaarde aan. (zie hieronder)

BELGIË: AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING van een NIET-VERHUURDE WONING in Spanje

Als u niet verhuurt, hebt u geen rechtstreekse inkomsten. Wat moet u dan aangeven?

Dat is de gemiddelde jaarlijkse brutohuurwaarde: de huurinkomsten die het pand u zou opgeleverd hebben als u het het hele jaar door zou verhuurd hebben, en dat rekening houdende met de gebruiken van het land en de ligging van uw woning.

Van die inkomsten mag u de buitenlandse betaalde belastingen specifiek voor die woonst aftrekken. De fiscus zal vervolgens nog automatisch een kostenpercentage van 40 procent in mindering brengen.

Maar wat is een brutohuurwaarde? ‘Er bestaan geen vaste regels om de brutohuurwaarde te berekenen, wat in de praktijk heel wat discussies deed ontstaan. Om meer duidelijkheid te brengen heeft de fiscus op 29 juni 2016 een rondzendbrief gepubliceerd’, zegt Lieven Stoffelen van PwC Tax Consultants. ‘Die stelt dat u een door een buitenlandse overheid vastgestelde of uitdrukkelijk goedgekeurde waarde – zeg maar het buitenlands equivalent van ons kadastraal inkomen – mag gebruiken. De omzendbrief beschrijft alleen een voorbeeld in Frankrijk, maar kan ook toegepast worden voor Nederland en Spanje.’U bent niet verplicht die waarde te gebruiken, maar het is een mogelijkheid. ‘Als de forfaitair geraamde brutohuurwaarde hoger uitvalt dan de werkelijke huurwaarde, mag er toch geopteerd worden voor de werkelijke huurwaarde’, vervolgt Stoffelen. Wat betekent dat concreet voor uw aangifte?

Voor Spaans vastgoed kan u werken met de ‘valor catastral’. Als de forfaitair geraamde brutohuurwaarde kan u 2 procent van de ‘valor catastral’ nemen (1,1 procent van de valor catastral als deze werd bepaald of herzien in de laatste 10 jaar).

U mag de betaalde ‘impuesto sobre bienes inmuebles’ en de ‘impuesto sobre la renta de no residentes’ (modelo 210) in mindering brengen.

We nemen een voorbeeld:

U heeft een appartement gekocht aan € 125.000 maar de valor catastral volgens de Spaanse overheid is € 72.345. U weet dat uw buren hun appartement op jaarbasis verhuren aan € 400 per maand.

Voor de berekening van de forfetaire geraamde brutohuurwaarde komen we op deze berekening uit: € 72.345 x 2% = € 1446,90 bruto jaarlijkse huurwaarde.

Als je dit niet zou doen, kom je op € 400 x 12 maanden = € 4800 bruto jaarlijkse huurwaarde. Een verschil van maar liefst 4800 – 1446,90 = € 3.353,10 in uw voordeel!

Hier mag de IBI van afgetrokken worden, bijvoorbeeld € 213 en tevens ook nog de impuesto sobre la renta de no residentes, bijvoorbeeld € 96.

Dus bekomt u 1446,90 – 213 – 96 = € 1137,90 als forfetair geraamde jaarlijkse bruto huurwaarde. Dat bedrag geeft u aan bij de code 1130/2130.

Ingevolge art. 7 paragraaf 1, 1b en art. 13 WIB92 wordt dan 60% van dit bedrag bij uw belastbaar inkomen bijgeteld, maar enkel en alleen om uw aanslagvoet te bepalen. In ons voorbeeld wordt er dus € 1137,90 – 40% = € 682,74 bijgeteld. Dit hoeft u NIET te doen, de fiscus doet dit voor u.

Dus is het mogelijk dat sommigen in een hogere belastingschijf zullen vallen. Sommigen zullen niets meer moeten betalen, anderen zullen misschien wel wat meer moeten betalen, of minder terugkrijgen, naargelang het geval.

Hoewel er in België doorgaans geen eensgezindheid bestaat omtrent het in te vullen bedrag en wij U bijgevolg geen juridische zekerheid kunnen bieden dat de fiscale administratie het bedrag van de kadastrale waarde vermenigvuldigd met 1,1% of 2% in voorkomend geval in de aangifte zal aanvaarden, bestaat er wel heel wat rechtsleer (inclusief de interne instructie van de fiscale administratie) die pleit in uw voordeel…

Door het dubbelbelastingverdrag zijn de aangegeven inkomsten in België vrijgesteld van belastingen. Maar waarom moet u ze dan aangeven? De vrijstelling is er met wat in het vakjargon ‘progressievoorbehoud’ genoemd wordt. Dat betekent dat met de buitenlandse inkomsten rekening wordt gehouden om het belastingtarief te bepalen dat op uw andere inkomsten zal worden toegepast. De belastingtarieven stijgen immers met uw inkomen.

“Je hoort wel eens verhalen… Maar dankzij Tenerife Connect verdwenen onze zorgen als sneeuw voor de zon. Alles werd geregeld en tot in de puntjes gecontroleerd. Bedankt!”

Luc & Sarah

“Op onze leeftijd nog onze droom kunnen waarmaken met een huisje in Tenerife dankzij de deskundige hulp van Tenerife Connect. Al het papierwerk werd voor ons gedaan.”

Alain & Hildegarde

“Jullie hebben ons super goed geholpen! Als Pools Belgisch koppel is het niet altijd eenvoudig om geholpen te worden maar alles is heel vlot verlopen!”

Marek & Yvonna

UW INVESTERING
IS ONZE ZORG.

NEEM CONTACT OP