Dat er iets moet gebeuren om Costa del Silencio op te waarderen weet iedereen. Deze deelgemeente van Arona waar veel Nederlandstaligen verblijven is reeds meermaals het onderwerp geweest van politieke onbekwaamheid in verband met een degelijke renovatie en modernisering van het gebied.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat de diverse Ten Bel-complexen met de jaren werden overgenomen door de ‘Verenigingen van eigenaars’ en dat de meeste openbare plaatsen die deze complexen met elkaar verbonden geluidloos en onzichtbaar zijn opgeslorpt door Arona, waartoe Costa del Silencio behoort. Deze gemeente was nu niet direct een schoolvoorbeeld van verantwoordelijkheid als het over ‘verre gebieden’ gaat.

Ik refereer naar de talrijke gerechtelijke procedures die tot een veroordeling hebben geleid om Palm-Mar, onmiddellijk en onvoorwaardelijk, alle gemeentelijke diensten te verschaffen waar het deelgebied recht op had. Costa del Silencio, of toch een deel ervan, is een vergelijkbaar gebied waar de gemeente haar handen liever van afhield. Daarover zijn reeds meerdere amendementen ingediend om prioriteit te geven aan moderniseringsplannen in een gebied waar toerisme hoogtij viert. 
De costa moet opnieuw aantrekkelijk gemaakt worden om op deze manier te zorgen voor nieuwe particuliere investeringen om een algehele kwaliteitsverhoging te verkrijgen.

De jarenlange verloedering en stiefmoederlijke behandeling hebben geleid tot een verlies van 5.000 bedden op deze toeristische locatie. Maar er komt goed nieuws overgewaaid. 
Costa del Silencio is prioritair ingeschreven in het strategische plan van de gemeente Arona voor de volgende vier jaar. Op gemeentelijk vlak is men de naam Michel Huygen niet vergeten en weet men heel goed hoe deze Vlaming op deze plaats een toeristisch centrum heeft aangelegd. Men is ook niet vergeten dat er toen van uit het niets een lokale toeristische economie met hoge conjunctuur is ontstaan die de regio leven heeft ingeblazen.
Is het verlies van logies het gevolg van de verloedering, of is het verval de oorzaak van het beddenverlies, dat is maar de vraag. De burgemeester van Arona zegt in ieder geval dat deze plek de gloriemomenten van toen moet herbeleven en dat deze locatie opnieuw moet gepromoot worden samen met de kustgebieden in Los Cristianos en het deel van Playa de las Americas dat binnen de gemeentelijke grenzen valt. Dit kan maar gebeuren door een diepgaande renovatie om aldus efficiëntie en duurzaamheid van deze bestemmingen te verbeteren. 

Voor Costa del Silencio willen de politieke verantwoordelijken hun pijlen richten op de heraanleg van vroegere gemeenschappelijke delen die nu tot het gemeentelijk patrimonium behoren. Renovatie, heraanleg, opwaardering en vernieuwing zijn de slagwoorden voor de herziening van het gebied. Daarnaast staat ook de promotie van deze zuidelijke landtong gelegen tussen Las Galletas en de gele berg met de toepasselijke naam Montaña Amarilla.

Men gaat ook kijken naar het profiel van de buitenlandse toeristen om dit gegeven marketingsgewijs te gaan exploiteren. We weten dat jongere vakantiegangers een gemiddeld bedrag tussen de € 55 en € 62 uitgeven, minder jonge mensen beschikken doorgaans over een dagbudget van zo’n € 36. Het budgetverschil tussen deze leeftijdsgroepen heeft vooral te maken met de verblijfsduur. Overwinteraars verblijven er een poos langer dan hun jongere soortgenoten die enkel maar ‘op vakantie’ komen en geven daardoor wat minder uit. Logisch toch?

Een andere promotiemogelijkheid die opgenomen wordt in het toeristisch promotiepakket is het wandeltoerisme. De mogelijkheden zijn legio en de topografische variëteit is divers. Deze boost is welkom, het nordicwandelen of sendirismo is voor veel mensen de ontspanningsmogelijkheid nummer één.
Een ander segment waar de gemeente op inzet is het collectief van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Men verwijst naar Maspalomas op het buureiland Gran Canaria zonder daarmee te willen concurreren. Deze LGBT-niche vertegenwoordigt een groep van 15% met een hoge koopkracht. Daarom wordt ook veel tamtam gemaakt voor de Arona Pride die in sinds 2017 jaarlijks doorgaat.
Een ander initiatief zal betrekking hebben op personen met een beperking. Ook deze groep mensen moet zich hier thuis voelen en kunnen genieten van een betere toegankelijkheid en vrije mobiliteit binnen de grenzen van haar gemeente.

En bovenop dit alles verschijnt er op woensdag 16 oktober 2019 in de krant Diario de Avisos een artikel met de hoofding El plan para rehabilitar Ten-Bel estará listo antes de final de año, wat zoveel wil zeggen als ‘de planning om Ten Bel te rehabiliteren zal klaar zijn vóór het einde van het jaar’.
Waar hebben we nog van deze uitspraken gehoord? Het klopt dat de gemeente Arona snel uit een juridische impasse wil geraken om gemeenschappelijke en openbare delen, waarvan Ten Bel nog steeds eigenaar is, op te smukken, her aan te leggen, te renoveren en nog veel meer. Daarvoor hebben zij een hoja de ruta of plan opgesteld waarin precies staat vermeld wat de stappen zijn van de Ten Bel-revitalisatie. 
Er is na lang onderhandelen een overeenkomst bereikt tussen de gemeente en de eigenaren van de percelen en na meer dan twee jaar zoeken is er een plausibele oplossing. Er wordt nog verduidelijking gezocht omtrent de verplichtingen van de gemeente, de overdracht van de percelen aan de gemeentelijke administratie en de uitvoeringstermijnen van de diverse werken. Dit moet te realiseren zijn op korte termijn en vandaar dat het dagblad  ‘… vóór het einde van dit jaar’ bloklettert. 

Het document zal een speciale impact hebben op de regeneratie van de openbare ruimte in de urbanisatie. Vooral de wegen, de trottoirs, de openbare verlichting, de groenvoorzieningen en de zuiveringsinstallatie van het rioolwater zullen een ander gezicht aangemeten krijgen. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden beginnen met de implementatie van de zuiveringsinstallatie, gelegen in het oude park.

Precies een halve eeuw + 6 jaar na de eerste spadesteek door Michel Huygen is het zover, er komt een eind aan de gemeentelijke negligentie van Costa del Silencio. Eindelijk!