Iedereen is het ermee eens, er moeten meer milieuvriendelijke bronnen aangewend worden om de eilanden van stroom te voorzien. Alle ingrediënten zijn aanwezig en kunnen gebruikt worden; zon, water, wind en een vulkanische ondergrond zijn in voldoende mate aanwezig om alle eilanden op een ecologische manier te voorzien van energie.

Zonnestraling op fotovoltaïsche cellen en wind op de rotoren van de windmolens zijn twee gekende toepassingen die reeds veel gebruikt worden. Een derde ecologische mogelijkheid om energie op te wekken zou kunnen zijn; zeedeining omzetten in hydraulische energie. Daar wordt wereldwijd nog mee geëxperimenteerd en staat nog in de kinderschoenen maar dit zou voor de Canarische Eilanden erg toepasselijk kunnen zijn. Er is alom en overal water aanwezig.

Een veel minder gekende energiebron is het gebruik van vulkanische activiteit. Deze is niet wereldwijd aanwezig maar wel op de Canarische archipel. Vergelijk het met een gigantische warmtepomp of met IJsland waar men geothermische energie opwekt door warmwaterbronnen aan te sluiten op centrales waarmee turbines en dynamo’s worden aangedreven.
Een verloren kans indien je dit niet zou gebruiken als goedkope én groene energie. 

Celestino Garcia, hoofd van het onderzoeksteam van het Instituto Geológico y Minero de España (IGME) verdedigt het gebruik van geothermie. Samen met zijn team wetenschappers en met ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), InfoCAN en Geoplat heeft hij de regering een masterplan voorgelegd waarin een korte-, een middellange- en een lange termijnvisie is uitgetekend. Waarom nog verder onbetaalbare en schadelijke fossiele brandstoffen gebruiken als je beschikt over natuurlijke hulpbronnen. Als voorbeeld wordt verwezen naar de eilandengroep van de Azoren, die bijna autonoom werkt op geothermische energie.

Op de archipel kunnen er twee nieuwe manieren toegepast worden om energie te produceren: één ervan bestaat reeds een tijdlang en is een beproefde techniek. Vulkanische warmte wordt gebruikt om stoom op te wekken door deze laatste door elektriciteitsturbines te jagen. De andere, nog experimenteel, is het opwekken van warmte op basis van thermische platen. En precies deze technologie wordt door het wetenschappelijk team onder leiding van Celestino Garcia onderzocht.

Het onderzoeksteam beweert voldoende geostroom te kunnen opwekken voor Lanzarote (230 megawatt) en voor Fuerteventura (211 MW). Deze conclusie is niet verwonderlijk als men bedenkt dat in het Timanfayagebergte temperaturen geregistreerd worden tussen de 100 en 300° Celsius aan de oppervlakte, en tot 600° C. op 13 meter diepte. Hernieuwbare energie kan dus duidelijk. In een testfase zou het restaurant in het natuurpark Timanfaya van elektriciteit voorzien kunnen worden vanaf een nabijgelegen geothermisch station.
De volgende experimentele stap zou het busstation van Islote de Hilario kunnen zijn. Wie ooit op Lanzarote was en het Parque Nacional de Timanfaya heeft bezocht, zal zich ongetwijfeld de spuitende geiseropening, het brandend stro en de hete barbecueput herinneren waarbij natuurlijke warmtebronnen gebruikt worden om de toeschouwers te choqueren.

Een nieuwe technologie met de naam ‘Peltier’ is gebaseerd op het thermo-elektrisch effect die elektrische energie opwekt uit afvalwarmte. Deze technologie kan enkel toegepast worden op plaatsen waar thermische afwijkingen aanwezig zijn, zoals op de Teide en in het zuiden van La Palma.

Aardwarmte is nog niet voorzien in de energieplanning van de Canarische Eilanden. Deze planning dateert uit 2005 en werd sedertdien niet meer aangepast, wat wijst op een gebrek aan politieke wil desondanks de sturing en het masterplan van de wetenschappers. Misschien komt in dit politiek gedrag ooit verandering. Las Cañadas del Teide heeft geothermisch potentieel voor het opwekken van elektriciteit, zeggen experts in een officieel document, overhandigd aan het Ministerie van Industrie. Het geothermische potentieel is groot genoeg om 3.000 MW aan elektriciteit op te wekken.

Investeren in geothermie is nodig. Enerzijds zijn de kosten voor research/ontwikkeling en productie beduidend hoger vergeleken bij de conventionele elektriciteitsproductie, anderzijds zijn de exploitatiekosten veel lager. Meer zelfs; elektriciteit opgewekt door geocentrales is de goedkoopste energiebron op de wereldmarkt. Volgens een expert is het huidig systeem economisch en ecologisch onhoudbaar. Hij merkt op dat er € 2 miljoen nodig is voor de voltooiing en de verdere ontwikkeling van deze hernieuwbare geobronnen en dat dit bedrag een peulschil is van wat de eilanden op vandaag moeten betalen voor de energie; namelijk € 1,4 miljard per jaar.

Wetenschappers hebben daarom een weigerende houding aangenomen om aardgas te importeren op de Canarische Eilanden. Waarom een fossiele brandstof invoeren in plaats van de aanwezige energiebronnen te gebruiken die ons van groene stroom kunnen voorzien?

Opnieuw een thema waar politieke moed voor nodig is!