Het kraanwater in Tenerife is sedert mensenheugenis steeds ondrinkbaar geweest. Iedereen holt naar de winkel en koopt er de nodige hoeveelheid water in flessen met een inhoud tot zelfs 8 liter. Er zijn zelfs lokale inwoners die de weg naar de berg kennen en via, via… hun recipiënten gaan vullen in een collector van de waterverdeler: puur water, rechtstreeks én gefilterd uit de berg. Maar dat is natuurlijk illegaal en verboden.

Dat is nu stilletjes aan verleden tijd aan het worden. De levensstijl en vooral de gewoontes van heel veel huisgezinnen is aan het veranderen. Geen flessen water meer maar water uit de kraan in de meeste gemeenten van Tenerife. 

Adeje was de eerste gemeente in Tenerife die drinkbaar verdeelde via het waterleidingnet. Deze realisatie werd mede mogelijk gemaakt door de vele sanitaire controles bij particulieren (21,87%) en openbare instellingen (48,13%) die hebben aangetoond dat het gemeentelijke leidingwater veilig is voor consumptie en geclassificeerd wordt met een hoog kwaliteitslabel dat voldoet aan de Europese richtlijnen.

José María Álvarez Acosta, bevoegd en verantwoordelijk voor deze materie, zei dat het leidingwater voor 99% voldoet aan de consumptiecriteria en dat de kwaliteit omschreven kan worden als ‘zeer goed’. Dit blijkt uit laboratoriumonderzoeken die worden uitgevoerd in opdracht van het beheersorgaan Aqualia Center. Het water wordt periodiek geanalyseerd en gecontroleerd en zal blijven voldoen aan alle wettelijke en sociaal-hygiënische voorschriften. Dit is een absolute prioriteit.

In de gemeente Adeje worden er twee ontziltingsinstallaties gebruikt. Een in La Caleta en een ander die gedeeld wordt met de gemeente Arona. Uit analyse blijkt dat 65% van de bevolking van Adeje water gebruikt uit de klassieke waterreserves en de ontziltingsinstallaties en 35% enkel uit de bestaande waterreserves. Daarenboven is er een verbeterd netwerk aangelegd om de verdeling van drinkwater te optimaliseren.

Een andere uitdaging was om elk gemeentelijk laboratorium te certificeren naar Europese richtlijnen om te voldoen in de behandeling, de ontzilting, de distributie en de infrastructuur van kraantjeswater. Het labo controleert het water op een aantal criteria; deze zijn geur, smaak, kleur, troebelheid, geleidbaarheid, pH-waarden, ammonium, coliforme bacteriën, koper, chroom, nikkel, ijzer, lood, chloor en borium.

Hoeveel waterzuiveringsstations er op Tenerife zijn en welke er nog moeten gebouwd en/of uitgebreid moeten worden, kun je HIER lezen.

Een ander opmerkelijk feit is dat de afgelopen twee jaar niet één abnormale waarde werd gedetecteerd in de behandeling en de filtratie van het water en dat daarom geconcludeerd mag worden dat het kraanwater mag geconsumeerd worden.

Nu nog afwachten in hoeverre het consumptiegedrag van de burger zich zal aanpassen aan het gebruik van drinkbaar kraanwater. Wij vermoeden dat daar heel langzaam verandering zal in komen en dat de burger zich met mondjesmaat zal aanpassen aan een nieuwe gewoonte. Water in flessen zal dus nog een tijdlang in gebruik zijn.