ūüďĆWie het hele verhaal wil kennen leest beter HIER eerst het artikel ‘Doodrijders’. Daarin staat hoe gevaarlijk het is om met elektrisch aangedreven voertuigjes op promenades en in voetgangersgebieden te racen.¬†Elektrisch aangedreven voertuigen worden a priori gebruikt door mensen met fysieke¬†beperkingen die niet, of onvoldoende, in staat zijn om zich te voet te verplaatsen. ¬†Althans, dat was in het verleden toch zo.

Op sociale media werd daarover reeds veel commentaar gegeven. Het item is heet van de naald door de constante onveiligheid en door het ontbreken van verantwoordelijkheidsgevoel bij de, vaak jongere, bestuurders ervan. De meeste reacties hebben het over roekeloos en onverantwoord rijgedrag, onveiligheid, aanrijdingen, incidenten en dronken bestuurders. Niets goeds dus… er moest dus iets uit de bus komen.
Tussen de lijnen door lezen we ook dat de verhuur van elektrisch aangedreven vierwielers wel kan voor mensen met een fysieke beperking. Er is dus wel degelijk een maatschappelijk draagvlak voor de verhuur van drie- en vierwielers. Niet voor andere elektrisch aangedreven toestellen zoals segways, hooverboards, steps en monowielen. Deze laatste horen enkel thuis in de categorie ‚Äėamusement‚Äô. Trouwens, ik zie mensen met een respectabele leeftijd zich helemaal niet verplaatsen op dergelijke¬†evenwichtsplanken.¬†

De gemeente Arona heeft nu extra disciplinaire maatregelen getroffen om de veiligheid binnen de voetgangerszones in haar gemeente te waarborgen en staaft haar beslissing door te wijzen op de nationale wetgeving. Daarin staat dat elektrisch aangedreven voertuigen binnen voetgangerszones enkel kunnen gebruikt worden door mensen met een fysieke beperking. Meer zelfs; in deze zones zijn volgens een gemeentelijk decreet ook fietsen, rolschaatsen en skateboards verboden.
Er wordt verwezen naar 33 incidentrapporten die werden opgemaakt door de politie en naar de 274 inbeslagnames sedert april 2015.
Er werd vergaderd met een aantal ondernemers om hen het doen en laten uit te leggen. De bijeenkomst werd bijgewoond door twintig ondernemers waarvan er slechts drie handelszaken hun zetel hebben in de gemeente Arona.
En er zijn sedert een aantal dagen verscherpte controles.

De schepen of wethouder van toerisme van Arona zegt dat er geen specifieke vergunningen werden verleend voor het uitoefenen van deze verhuuractiviteit en dat er reeds verbodsbepalingen in de verkeerssituatie werden aangebracht. Nu komt er nog een aangepast gemeentelijk decreet bovenop.
In de gemeentelijke verordening RD 1428/2003 over het gemotoriseerd verkeer en de verkeersveiligheid binnen Arona wordt in het artikel 15 toegevoegd dat het gebruik van skateboards, skates of soortgelijke toestellen, met of zonder verbrandingsmotor of elektrische fietsen, driewielers en dergelijke niet meer toegelaten worden in voetgangerszones, tenzij de bestuurder zich kan legitimeren voor het gebruik ervan. Bovendien staat in artikel 121 van het Koninklijk Besluit 1428/2003 van 21 november dat mensen met een beperkte mobiliteit in een al dan niet gemotoriseerde rolstoel zich vrij kunnen bewegen. Deze rollers hebben dan ook maar een zeer beperkte snelheid.
Tenslotte betreurt het gemeentebestuur van Arona het dat zij moet overgaan tot deze beperkende maatregelen. De veiligheid van de openbare orde moet gegarandeerd blijven en dat primeert op alle economische activiteiten.

Wat is nu het resultaat van deze maatregelen? Van de ene dag op de andere zijn de elektrisch aangedreven voertuigen op promenades, voetgangerszones en voetpaden verdwenen. De rust voor de stappende en wandelende mens is eindelijk teruggekeerd.

Gladde handelaars verhuren nu ook strandkarren zoals je zo vaak ziet aan de Belgische kust. Daar zit geen motor aan vast en dus vallen deze trapvoertuigen niet onder de wetgeving van de elektrisch aangedreven voertuigen. Ze vergeten echter √©√©n ding;¬†deze billenkarren of go-carts vallen rechtstreeks onder de noemer ‚Äėfietsen‚Äô en mogen als dusdanig ook niet op de voor voetgangers voorbestemde zones rijden.

Zones binnen de gemeente Arona die verboden zijn voor gemotoriseerde voertuigen binnen de entiteiten Arona, Playa de Las Americas, Los Cristianos, Palm-Mar en Las Galletas.