You are here:Home-Blog-Spaans Leren

SPAANSE LES 14 PRETÉRITO PERFECTO

Door |2018-07-03T11:59:52+02:00maart 11th, 2018|Categorieën: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Om een voltooide handeling in een onvoltooid verleden te plaatsen gebruiken wij in het Nederlands de hulpwerkwoorden HEBBEN en in sommige gevallen ZIJN + het VOLTOOID DEELWOORD. Voorbeeld: Ik heb gezongen – Wij zijn verbrand. Deze samengestelde (compuesto) tijd wordt in het Spaans de Pretérito Perfecto genoemd en is een vervoeging die door veel Spaans lerende personen wordt gebruikt om hun eerste zinnen

SPAANSE LES 13 WIJ HERHALEN EL PRESENTE

Door |2018-07-03T12:56:41+02:00februari 27th, 2018|Categorieën: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

De Spaanse taal telt 14 vervoegingen. Daarnaast is er ook nog, voor ons Nederlandstaligen, het ongebruikelijk tegenwoordig deelwoord of el gerundio dat altijd gebruikt wordt met het werkwoord estar. Veel werkwoorden zijn regelmatig en dus gemakkelijk over één lijn te vervoegen maar er bestaat een resem aan onregelmatige werkwoorden die allen één of meerdere aparte regeltjes bevatten. Het

SPAANSE LES 12 GEKKE DINGEN

Door |2018-07-03T13:06:14+02:00februari 24th, 2018|Categorieën: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Wie een nieuwe taal leert zal het ongetwijfeld reeds hebben opgemerkt. Zowel de woordenschat als de grammatica zijn belangrijke factoren en daarin schuilen er soms spreekwoordelijke addertjes onder het gras die dwingen tot het veelvuldig memoriseren. Ook in het Spaans is dit zo. Ik leg het uit met een voorbeeld. Een bijvoeglijk naamwoord komt altijd

SPAANSE LES 11 BASISZINNEN

Door |2018-07-03T13:10:51+02:00februari 19th, 2018|Categorieën: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Naast de woordenschat en de vervoeging die we reeds onder de knie hebben wordt het aanbevolen om kleine en korte zinnetjes uit het hoofd te leren als we een nieuwe taal willen aanleren. Ook in het Spaans is dit een must omdat wij ons bij korte zinnen beter kunnen focussen op de uitspraak. ¿Habla usted

SPAANSE LES 10 WERKWOORDENSCHAT

Door |2018-07-03T12:52:59+02:00februari 18th, 2018|Categorieën: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Werkwoorden leren is niet altijd het meest populaire item binnen een nieuwe taal maar ze zijn wel heel belangrijk in iedere zin. Niet alleen de vervoegingen op zich zijn een moeilijke kraker, soms hebben Spaanse werkwoorden verschillende mogelijke vertalingen. In deze les bekijken wij een aantal Nederlandse betekenissen van de meest gebruikte Spaanse werkwoorden. Het heeft

SPAANSE LES 9 EL PRESENTE

Door |2020-03-29T11:02:03+02:00februari 17th, 2018|Categorieën: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Als je een taal wil leren je wilt je zo snel mogelijk uitdrukken is het gebruik en de de vervoeging van werkwoorden cruciaal. In het Spaans zijn er nogal wat vervoegingen, de ene wat makkelijker dan de ander. We starten alvast met de onvoltooid tegenwoordige tijd die ons zal helpen om onze eerste zinnetjes te

SPAANSE LES 8 POR OF PARA

Door |2018-07-03T15:15:39+02:00februari 16th, 2018|Categorieën: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

De voorzetsels por en para lijken erg op elkaar en worden daarom ook vaak door elkaar gebruikt. In veel gevallen kunnen de beide woorden vertaald worden met voor. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen. In deze les kun je leren deze Spaanse voorzetsels goed te gebruiken. POR gebruik je bij: – niet-exacte tijdsaanduidingen (rond): por los años cuarenta (rond

(7) KORTE ZINNETJES – FRASES CORTAS

Door |2018-02-16T11:15:48+01:00februari 16th, 2018|Categorieën: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Je kunt je steeds behelpen indien je een aantal korte zinnetjes kent. Hieronder een aantal praktische zinsneden. Let op het omgekeerd vraagteken (¿ = Alt+168) vooraan iedere vraagzin. De reden is dat je vooraan de zin reeds ziet dat het om een vraagzin gaat. Dit is ook zo met uitroepzinnen (¡ = Alt + 173)

(6) TEGENSTELLINGEN – CONTRASTES

Door |2018-02-15T12:25:17+01:00februari 15th, 2018|Categorieën: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Twee woorden of uitdrukkingen in een taal zijn elkaars tegengestelde of convers indien ze vanuit tegenovergesteld perspectief betrekking hebben op dezelfde situatie of relatie. Ze kunnen worden gezien als lexicale paren waarvan de leden elkaars semantische complement zijn. Een taalkundige uitleg enkel om te zeggen dat deze twee woorden elkaars tegenstelling of opposant zijn. Hieronder staat tal van voorbeelden. Leer ze

(5) WOORDENSCHAT – VOCABULARIO

Door |2018-02-14T11:42:00+01:00februari 14th, 2018|Categorieën: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Bij iedere nieuwe taal word je jarenlang geconfronteerd met woordenschat. Altijd komen er maar woordjes bij, zelfs als je de taal vloeiend spreekt (en schrijft) komen er steeds maar nieuwe woorden op je af. Niets is moeilijker dan een les in woordenschat te geven. Waarmee beginnen we? Met kleuren, getallen, maanden, dagen, cijfers, begroetingen, winkelwaar,