You are here:--Spaans Leren

SPAANSE LES 11 BASISZINNEN

By |2018-07-03T13:10:51+00:00februari 19th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Naast de woordenschat en de vervoeging die we reeds onder de knie hebben wordt het aanbevolen om kleine en korte zinnetjes uit het hoofd te leren als we een nieuwe taal willen aanleren. Ook in het Spaans is dit een must omdat wij ons bij korte zinnen beter kunnen focussen op de uitspraak. ¿Habla usted

SPAANSE LES 10 WERKWOORDENSCHAT

By |2018-07-03T12:52:59+00:00februari 18th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Werkwoorden leren is niet altijd het meest populaire item binnen een nieuwe taal maar ze zijn wel heel belangrijk in iedere zin. Niet alleen de vervoegingen op zich zijn een moeilijke kraker, soms hebben Spaanse werkwoorden verschillende mogelijke vertalingen. In deze les bekijken wij een aantal Nederlandse betekenissen van de meest gebruikte Spaanse werkwoorden. Het heeft

SPAANSE LES 9 EL PRESENTE

By |2018-07-03T15:17:11+00:00februari 17th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Als je een taal wil leren je wilt je zo snel mogelijk uitdrukken is het gebruik en de de vervoeging van werkwoorden cruciaal. In het Spaans zijn er nogal wat vervoegingen, de ene wat makkelijker dan de ander. We starten alvast met de onvoltooid tegenwoordige tijd die ons zal helpen om onze eerste zinnetjes te

SPAANSE LES 8 POR OF PARA

By |2018-07-03T15:15:39+00:00februari 16th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

De voorzetsels por en para lijken erg op elkaar en worden daarom ook vaak door elkaar gebruikt. In veel gevallen kunnen de beide woorden vertaald worden met voor. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen. In deze les kun je leren deze Spaanse voorzetsels goed te gebruiken. POR gebruik je bij: – niet-exacte tijdsaanduidingen (rond): por los años cuarenta (rond

(7) KORTE ZINNETJES – FRASES CORTAS

By |2018-02-16T11:15:48+00:00februari 16th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Je kunt je steeds behelpen indien je een aantal korte zinnetjes kent. Hieronder een aantal praktische zinsneden. Let op het omgekeerd vraagteken (¿ = Alt+168) vooraan iedere vraagzin. De reden is dat je vooraan de zin reeds ziet dat het om een vraagzin gaat. Dit is ook zo met uitroepzinnen (¡ = Alt + 173)

(6) TEGENSTELLINGEN – CONTRASTES

By |2018-02-15T12:25:17+00:00februari 15th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Twee woorden of uitdrukkingen in een taal zijn elkaars tegengestelde of convers indien ze vanuit tegenovergesteld perspectief betrekking hebben op dezelfde situatie of relatie. Ze kunnen worden gezien als lexicale paren waarvan de leden elkaars semantische complement zijn. Een taalkundige uitleg enkel om te zeggen dat deze twee woorden elkaars tegenstelling of opposant zijn. Hieronder staat tal van voorbeelden. Leer ze

(5) WOORDENSCHAT – VOCABULARIO

By |2018-02-14T11:42:00+00:00februari 14th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Bij iedere nieuwe taal word je jarenlang geconfronteerd met woordenschat. Altijd komen er maar woordjes bij, zelfs als je de taal vloeiend spreekt (en schrijft) komen er steeds maar nieuwe woorden op je af. Niets is moeilijker dan een les in woordenschat te geven. Waarmee beginnen we? Met kleuren, getallen, maanden, dagen, cijfers, begroetingen, winkelwaar,

(4) AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN – LOS DEMONSTRATIVOS

By |2018-02-11T14:03:55+00:00februari 10th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar het naamwoord waarop het betrekking heeft. In het Spaans bestaan er drie mogelijkheden om een voorwerp of plaats aan te wijzen: dicht bij de spreker, verder van de spreker en heel ver van de spreker Bijvoeglijk gebruikt – adjectivos demonstrativos este hombre ↔ estos hombres - esta mujer ↔ estas mujeres →

(3) LIDWOORDEN – LOS ARTÍCULOS

By |2018-11-17T13:08:06+00:00februari 10th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: |

In het Spaans zijn de zelfstandige naamwoorden mannelijk of vrouwelijk. Onzijdig bestaat niet. Meestal zijn de woorden die eindigen op een -o van het mannelijk geslacht en eindigend op een -a van het vrouwelijk geslacht. Maar dat is niet altijd het geval. Er zijn ook uitzonderingen op deze regel, ze staan onderaan deze les. Bepaalde

(2) HET ACCENT – EL ACENTO

By |2018-02-09T16:26:41+00:00februari 9th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Het is belangrijk te weten dat er in de Spaanse taal accenten op één klinker binnen het woord kunnen geplaatst worden. Deze accenten duiden dan aan welke lettergreep een verhoogde klank moet gegeven worden of geaccentueerd moet uitgesproken worden. Er bestaan vier categorieën: 1. Las palabras agudas (oxítonas) = woorden met het accent op de