You are here:--Spaans Leren

(7) KORTE ZINNETJES – FRASES CORTAS

By | 2018-02-16T11:15:48+00:00 februari 16th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Je kunt je steeds behelpen indien je een aantal korte zinnetjes kent. Hieronder een aantal praktische zinsneden. Let op het omgekeerd vraagteken (¿ = Alt+168) vooraan iedere vraagzin. De reden is dat je vooraan de zin reeds ziet dat het om een vraagzin gaat. Dit is ook zo met uitroepzinnen (¡ = Alt + 173)

(6) TEGENSTELLINGEN – CONTRASTES

By | 2018-02-15T12:25:17+00:00 februari 15th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Twee woorden of uitdrukkingen in een taal zijn elkaars tegengestelde of convers indien ze vanuit tegenovergesteld perspectief betrekking hebben op dezelfde situatie of relatie. Ze kunnen worden gezien als lexicale paren waarvan de leden elkaars semantische complement zijn. Een taalkundige uitleg enkel om te zeggen dat deze twee woorden elkaars tegenstelling of opposant zijn. Hieronder staat tal van voorbeelden. Leer ze

(5) WOORDENSCHAT – VOCABULARIO

By | 2018-02-14T11:42:00+00:00 februari 14th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Bij iedere nieuwe taal word je jarenlang geconfronteerd met woordenschat. Altijd komen er maar woordjes bij, zelfs als je de taal vloeiend spreekt (en schrijft) komen er steeds maar nieuwe woorden op je af. Niets is moeilijker dan een les in woordenschat te geven. Waarmee beginnen we? Met kleuren, getallen, maanden, dagen, cijfers, begroetingen, winkelwaar,

(4) AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN – LOS DEMONSTRATIVOS

By | 2018-02-11T14:03:55+00:00 februari 10th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar het naamwoord waarop het betrekking heeft. In het Spaans bestaan er drie mogelijkheden om een voorwerp of plaats aan te wijzen: dicht bij de spreker, verder van de spreker en heel ver van de spreker Bijvoeglijk gebruikt – adjectivos demonstrativos este hombre ↔ estos hombres - esta mujer ↔ estas mujeres →

(3) LIDWOORDEN – LOS ARTÍCULOS

By | 2018-02-10T09:28:36+00:00 februari 10th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: |

In het Spaans zijn de zelfstandige naamwoorden mannelijk of vrouwelijk. Onzijdig bestaat niet. Meestal zijn de woorden die eindigen op een -o van het mannelijk geslacht en eindigend op een -a van het vrouwelijk geslacht. Maar dat is niet altijd het geval. Er zijn ook uitzonderingen op deze regel, ze staan onderaan deze les. Bepaalde

(2) HET ACCENT – EL ACENTO

By | 2018-02-09T16:26:41+00:00 februari 9th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Het is belangrijk te weten dat er in de Spaanse taal accenten op één klinker binnen het woord kunnen geplaatst worden. Deze accenten duiden dan aan welke lettergreep een verhoogde klank moet gegeven worden of geaccentueerd moet uitgesproken worden. Er bestaan vier categorieën: 1. Las palabras agudas (oxítonas) = woorden met het accent op de

(1) HET ALFABET

By | 2018-02-08T12:39:58+00:00 februari 7th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , |

Het Spaanse alfabet is hetzelfde als het Nederlandse, maar er zijn wel wat aanvullingen, zoals de ñ, de ll  en de rr. Spaans is een fonetische taal wat wil zeggen dat er een directe relatie ligt tussen het geschreven woord en de uitspraak ervan: wat u leest is wat u spreekt. Wij bekijken de abc-tabel

(0) HOE LEER JE SPAANS

By | 2018-02-08T18:38:47+00:00 februari 7th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , , |

Ben jij ook wel eens jaloers op mensen die van de ene naar de andere taal switchen alsof het niets is? Belgen en Nederlanders staat erom bekend multilinguïstisch te zijn, maar toch zouden we o zo graag nog het Spaans erbij nemen. Niet een klein beetje, maar vlot en beheerst, en dan liefst ook nog