zaterdag, september 26, 2020
Home Blog Spaans Leren

Spaans Leren

SPAANSE LES 8 POR OF PARA

De voorzetsels por en para lijken erg op elkaar en worden daarom ook vaak door elkaar gebruikt. In veel gevallen kunnen de beide woorden vertaald worden met voor. Toch...

(7) KORTE ZINNETJES – FRASES CORTAS

Je kunt je steeds behelpen indien je een aantal korte zinnetjes kent. Hieronder een aantal praktische zinsneden. Let op het omgekeerd vraagteken (¿ = Alt+168)...

(6) TEGENSTELLINGEN – CONTRASTES

Twee woorden of uitdrukkingen in een taal zijn elkaars tegengestelde of convers indien ze vanuit tegenovergesteld perspectief betrekking hebben op dezelfde situatie of relatie. Ze kunnen worden gezien...

(5) WOORDENSCHAT – VOCABULARIO

Bij iedere nieuwe taal word je jarenlang geconfronteerd met woordenschat. Altijd komen er maar woordjes bij, zelfs als je de taal vloeiend spreekt (en...

(4) AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN – LOS DEMONSTRATIVOS

Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar het naamwoord waarop het betrekking heeft. In het Spaans bestaan er drie mogelijkheden om een voorwerp of plaats aan te wijzen:...

(3) LIDWOORDEN – LOS ARTÍCULOS

In het Spaans zijn de zelfstandige naamwoorden mannelijk of vrouwelijk. Onzijdig bestaat niet. Meestal zijn de woorden die eindigen op een -o van het mannelijk...

(2) HET ACCENT – EL ACENTO

Het is belangrijk te weten dat er in de Spaanse taal accenten op één klinker binnen het woord kunnen geplaatst worden. Deze accenten duiden...

(1) HET ALFABET

Het Spaanse alfabet is hetzelfde als het Nederlandse, maar er zijn wel wat aanvullingen, zoals de ñ, de ll  en de rr. Spaans is...
- Reclame -

Meest Gelezen

SPAANSE LES 19 EL GERUNDIO

El Gerundio of het Gerundium wordt amper gebruikt in het Nederlands. In het Spaans daarentegen komt het heel regelmatig voor. Een Gerundio wordt gebruikt om...

SPAANSE LES 22 EL SUBJUNTIVO PRESENTE

De subjuntivo is de aanvoegende wijs die heel veel gebruikt wordt in het Spaans. Te gebruiken wanneer de spreker gevoelens wil uitdrukken ten opzichte van...

SPAANSE LES 20 DE GEBIEDENDE WIJS

El Imperativo of de gebiedende wijs is een werkwoordsvorm die we gebruiken om een gebod of een bevel uit te drukken. In zinnen met...

SPAANSE LES 15 NIEUWE ZINNETJES

Een les met nieuwe woordjes en korte zinnen is steeds een meerwaarde voor de persoon die de taal wil aanleren. De zinnetjes staan gerangschikt...