You are here:--Spaans Leren

SPAANSE LES 21 BIJWOORDEN

By |2018-08-15T18:01:56+00:00augustus 15th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , |

Spaanse bijwoorden (adverbios) geven ons informatie over hoe, wanneer en waar de beschreven handeling in een zin plaats vindt. Ze kunnen de betekenis van een zin wijzigen naargelang het bijwoord een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord is. ** Spaanse bijwoorden die afgeleid zijn van het zelfstandig naamwoord worden gevormd door het achtervoegsel /-mente

SPAANSE LES 20 DE GEBIEDENDE WIJS

By |2018-08-17T19:58:24+00:00augustus 7th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , , , |

El Imperativo of de gebiedende wijs is een werkwoordsvorm die we gebruiken om een gebod of een bevel uit te drukken. In zinnen met een gebiedende wijs ontbreekt het onderwerp en staat de werkwoordsvorm steeds alleen.  1. La forma de tratamiento – Beleefdheidsvorm (ik krijg of geef een bevel in de beleefdheidsvorm)      

SPAANSE LES 19 EL GERUNDIO

By |2018-07-26T21:26:23+00:00juli 26th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

El Gerundio of het Gerundium wordt amper gebruikt in het Nederlands. In het Spaans daarentegen komt het heel regelmatig voor. Een Gerundio wordt gebruikt om aan te geven dat een handeling plaats vind op het moment dat je het zegt. Bijvoorbeeld: ik ben aan het wandelen/eten wordt vertaald als estoy camin-ando/com-iendo Gebruik door –ando of –iendo

SPAANSE LES 18 WAT GEBRUIKEN WIJ …?

By |2018-07-26T21:08:49+00:00juli 3rd, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

ALS – CUANDO / SI Als tijdsaanduiding = cuando Cuando son las vacaciones, no trabajo – Als het vakantie is, werk ik niet. Cuando heeft nooit een futuro, dus moet je een subjuntivo gebruiken. Te llamaré cuando llegue – Ik zal je bellen wanneer ik aankom (= aan zal komen). Als voorwaarde = si Si

SPAANSE LES 17 SER EN ESTAR

By |2018-06-25T07:51:52+00:00juni 13th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Spaanse les 17 Ser of Estar.  De Spaanse werkwoorden SER en ESTAR betekenen beiden ZIJN. Deze Spaanse les 17 gaat over de verschillen tussen beide onregelmatige werkwoorden en wanneer je wat gebruikt. Op het einde van de les hebben we het ook over HAY, wat wil zeggen: er is/zijn. SER 1. Ser wordt gebruikt voor zaken

SPAANSE LES 16 ZINSCONSTRUCTIE

By |2018-07-03T11:34:41+00:00maart 25th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Het onderwerp en het werkwoord zijn de basis van elke zin in het Spaans. Daarom is de zinsbouw vrij eenvoudig. Het onderwerp is de persoon of het object die de actie van het werkwoord uitvoert en deze staan vrijwel altijd als eerste in een zin. WOORDVOLGORDE Onderwerp + werkwoord + rest van de zin Pedro

SPAANSE LES 15 NIEUWE ZINNETJES

By |2018-07-03T11:39:32+00:00maart 12th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Een les met nieuwe woordjes en korte zinnen is steeds een meerwaarde voor de persoon die de taal wil aanleren. De zinnetjes staan gerangschikt volgens de thema's. Deze les werd samengesteld door spaanse-taal.net Kennis maken Goedemorgen Buenos días Goedenavond Buenas noches Goedendag Buenos días Hallo Hola Hoe gaat het met u? ¿Qué tal? Hoe is

SPAANSE LES 14 PRETÉRITO PERFECTO

By |2018-07-03T11:59:52+00:00maart 11th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Om een voltooide handeling in een onvoltooid verleden te plaatsen gebruiken wij in het Nederlands de hulpwerkwoorden HEBBEN en in sommige gevallen ZIJN + het VOLTOOID DEELWOORD. Voorbeeld: Ik heb gezongen – Wij zijn verbrand. Deze samengestelde (compuesto) tijd wordt in het Spaans de Pretérito Perfecto genoemd en is een vervoeging die door veel Spaans lerende personen wordt gebruikt om hun eerste zinnen

SPAANSE LES 13 WIJ HERHALEN EL PRESENTE

By |2018-07-03T12:56:41+00:00februari 27th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

De Spaanse taal telt 14 vervoegingen. Daarnaast is er ook nog, voor ons Nederlandstaligen, het ongebruikelijk tegenwoordig deelwoord of el gerundio dat altijd gebruikt wordt met het werkwoord estar. Veel werkwoorden zijn regelmatig en dus gemakkelijk over één lijn te vervoegen maar er bestaat een resem aan onregelmatige werkwoorden die allen één of meerdere aparte regeltjes bevatten. Het

SPAANSE LES 12 GEKKE DINGEN

By |2018-07-03T13:06:14+00:00februari 24th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Wie een nieuwe taal leert zal het ongetwijfeld reeds hebben opgemerkt. Zowel de woordenschat als de grammatica zijn belangrijke factoren en daarin schuilen er soms spreekwoordelijke addertjes onder het gras die dwingen tot het veelvuldig memoriseren. Ook in het Spaans is dit zo. Ik leg het uit met een voorbeeld. Een bijvoeglijk naamwoord komt altijd