De zomer krijgt het warm, de regen blijft weg en de gewassen drogen uit. Dit resulteert in een verhoogd risico op bos- en struikbranden. Voeg daarbij de mensen en je krijgt een licht ontvlambaar mengsel. 

De beste manier om brand te voorkomen is een verantwoord gedrag. 98% van de bosbranden ontstaan door een verkeerde beslissing en/of een verkeerde actie. Weet je dat de oorzaken van brand altijd gerelateerd worden aan de drie O’s, zijnde ‘Onvoorzichtigheid, Onwetendheid en Onoplettendheid’.

De gouvernementele overheid verwittigt iedereen over de gevaren van een bosbrand en koppelt in deze ‘alerta’ meteen de richtlijnen om brand te vermijden. De maatregelen komen eraan door de hoge temperaturen, door een langdurige droogte, door de sterke passaatwinden en door een verhoogde menselijke activiteit gedurende de zomerperiode. De regering wil vooral een halt toe roepen aan deze alles verwoestende branden.

Verantwoord gedrag zorgt voor een beperking van het brandrisico en is de beste maatregel ter voorkoming van bos- en ook van andere branden. Het waarschuwen van de hulpdiensten hoort bij het verantwoordelijk gedrag. Bij het zien van rook in bosrijk gebied bel je het algemeen noodnummer: dat is ook hier, in Tenerife, het nummer 1-1-2.

Als algemene regel moeten we stellen dat er geen open vuren worden gemaakt. Iedereen begrijpt dat een kampvuurtje stoken, niet alleen onverantwoordelijk is, maar ook uiterst gevaarlijk. Roken is ook een vuurgevaarlijke handeling, alhoewel rokers van zichzelf denken, altijd voorzichtig te zijn. Je peuk uitdoven met de voet op een bed van dennennaalden is een stupide vergelijking die jammer genoeg wel eens voorvalt.
Werp nooit geen peuk uit de auto; dit is niet alleen gevaarlijk, je riskeert daar bovenop een boete van 200 euro.

Een BBQ mag en kan alleen in de daarvoor voorziene recreatiegebieden omdat deze plekken uitgerust zijn met vaste gemetste installaties waarop kan gekookt worden. Op deze plaatsen hangen duidelijke pictogrammen die het wel en het wee van BBQ’en onderstrepen.
Blijf met je voertuig op de rijweg en vermijd off-roadtoestanden. Ook het gebruik van motorisch tuingereedschap kan brand doen ontstaan. Gebruik steeds gereedschap die geen vonken of geen elektrische schokken voortbrengen.
Laat geen glazen voorwerpen of glasscherven achter. Door het vergrootglaseffect heb je binnen enkele seconden een brand als het zonlicht op de juiste manier invalt; en de zon staat ook niet stil!

Wat doe je best als je toch onverwacht in de buurt van een brand bent? Bel naar de hulpdiensten op het nummer 1-1-2, ook al spreek je geen Spaans, een exacte locatie opgeven kan maar als je smartphone is uitgerust met global positioning of als je een onvervalste GPS bij de hand hebt.

Als het om een kleine, beginnende brand gaat, probeer dan zelf de brand te blussen… met alle mogelijke middelen. Het vuur beslaan  is ook goed. Als het om een grotere brand gaat, verzamel de mensen om je heen en verlaat de vuurlocatie door tegen de wind in te stappen (als dat mogelijk is), zo niet; bescherm dan je ademhalingswegen en probeer te ademen door je neus en vlucht rond het vuur heen. De beste vluchtrichting is naar de oceaan toe, naar beneden dus… op die manier ben je onder de brand en heb je minder last van rook, gassen en warmte.

Hang vooral de held niet uit, want zonder blusmaterieel kun je niet zo veel aanvangen. Haal jezelf en je gezelschap eerst uit deze benarde situatie en zorg voor een veilig onderkomen. Laat je desnoods evacueren.

Ieder jaar vanaf 15 juni wordt het bosbrand-dispositief geactiveerd. Ieder jaar opnieuw, rond deze datum, zet de eilandregering deze organisatie op actief en worden alle mogelijke kosten in de begroting opgenomen. 
De 155 onmiddellijk inzetbare brandweermannen en -vrouwen kunnen binnen de kortste keren aangevuld worden met 122 vrijwillige brandweermensen. Hun taak is niet alleen brand bestrijden, zij moeten ook instaan voor brandpreventieve acties op het terrein.

De waakzaamheid wordt iedere zomerperiode opnieuw opgeschroefd. Indien de meteorologische omstandigheden het toelaten loopt deze stand-byperiode  en de verhoogde waakzaamheid af rond 15 oktober. Het dispositief wordt verminderd naar 80 manschappen bij een mediale alarmfase en naar 33 personen bij omstandigheden waar weinig risico is.

En nu maar hopen dat iedereen zich plichtsbewust gedraagt en dat open vuren, ook rookgedrag, in een struik- of bosrijke omgeving vermeden worden.