You are here:---(4) AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN – LOS DEMONSTRATIVOS

(4) AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN – LOS DEMONSTRATIVOS

Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar het naamwoord waarop het betrekking heeft. In het Spaans bestaan er drie mogelijkheden om een voorwerp of plaats aan te wijzen: dicht bij de spreker, verder van de spreker en heel ver van de spreker

Bijvoeglijk gebruikt – adjectivos demonstrativos
este hombre ↔ estos hombres – esta mujer ↔ estas mujeres → dichtbij
ese coche ↔ esos coches – esa flor ↔ esas flores → ietsje verder
aquel piso ↔ aquellos pisos – aquella chica ↔ aquellas chicas → heel ver

Zelfstandig gebruikt – pronombres demonstrativos
Bij het zelfstandig gebruik van de aanwijzende voornaamwoorden, krijgt de eerste letter een accent.

éste es mi padre ↔ ésta es mi madre – dit is mijn vader ↔ dit is mijn moeder → dichtbij
éso is mi tío ↔ ésa es mi tía – dat is mijn nonkel ↔ dat is mijn tante → ietsje verder
aquéllos no son familia ↔ aquéllas no son familia – die ↔ deze zijn geen familie → heel ver

Onzijdige vormen
Deze onzijdige vormen kunnen dezelfde gradaties aangeven; ze hebben echter geen betrekking op een precies bepaalde persoon of zaak.
esto no es posible ↔ dit is niet mogelijk
no creo eso ↔ dat geloof ik niet
aquello me parece difícil ↔ dat lijkt me moeilijk
ya no pienso en ello ↔ daar denk ik niet meer aan

By |2018-02-11T14:03:55+00:00februari 10th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |0 Comments

About the Author:

Actief binnen een redactioneel en journalistiek netwerk heb ik Tenerife kunnen binden in mijn geschrijf. Het eiland waarop ik reeds decennia lang verliefd ben heeft mij kunnen verleiden tot het schrijven van talloze artikels die door Marc Engels worden geredigeerd. Informatie en nieuwsfeiten zijn de producten, pen en papier zijn de middelen terwijl betrokkenheid het bindmiddel is. Wat daar uit vloeit wil ik met iedereen delen. Ik moest het eerst zelf ontdekken, daarna pas kon ik het verwoorden want we zitten met duizend draden aan onze herkomst vast. Ik niet, ik ben enkel op de verkeerde plaats geboren.

Leave A Comment