Aankoopprocedure 2018-04-25T09:48:23+00:00

DE AANKOOPPROCEDURE.

U bent op zoek om iets te kopen in Tenerife? Wilt u meer weten over de procedure en de verschillen met België en Nederland? Overloop dan eerst even de 3 stappen voor de aankoop, zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij uw investering! Een goede makelaar zou u deze stappen ook moeten uitleggen zodat u verstaat dat de procedure op Tenerife enigszins anders verloopt dan in de Lage Landen. 

Bij het overwegen van de aankoop van onroerend goed zullen veel gedachten de revue passeren. Hoe werkt het op het eiland? Wat heb ik nodig? Wat moet ik doen? Zal het legaal zijn? Waar begin ik aan?

Een goede makelaar of agent moet u gerust kunnen stellen en alle stappen van de procedure uitleggen, wat u nodig heeft en welke diensten hij verleent. De onderstaande informatie heeft tot doel u een eerste overzicht te geven van de aankoopprocedure om ervoor te zorgen dat elke transactie op een vlotte en correcte manier verloopt. 

Hier kan u een overzicht vinden van alle benodigde stappen bij de aankoop van vastgoed in Tenerife:

NIE (Número de Identidad de Extranjero)

De NIE is een persoonlijk identificatienummer dat elke buitenlander die in Spanje oa. een woning wenst aan te kopen moet bezitten. U kan dit het beste vergelijken met het Rijksregisternummer van België. De NIE bekomt u via de Policía Nacional door een document in te vullen met uw persoonlijke gegevens (EX-15) en een taks te betalen van 9,54€  bij een Spaanse bank via een ander document (modelo 790 código 12). In principe kan dit op 1 dag geregeld worden. Vraag aan de makelaar of dit mee in zijn dienstverlening begrepen is.

Openen van een Spaanse bankrekening

De volgende stap is het openen van een bankrekening bij een Spaanse bank. Dit is vereist om, onder andere, de fondsen die u nodig heeft om uw woning aan te kopen over te brengen, maar meer bepaald ook om uw lopende rekeningen van zodra u eigenaar bent te laten domiciliëren, zoals het water, de elektriciteit, de comunidad (gemeenschap van eigenaars) en uw belastingen.

Opgelet! Sinds begin 2018 eisen de meeste banken bij het openen van een rekening voor een vreemdeling het volgende: uw laatste belastingsaangifte uit uw land van herkomst (België of Nederland) dat in het Engels of Spaans vertaald is door een beëdigde vertaler.  Dit tegen witwaspraktijken. Hou hier rekening mee daar het vaak kostelijk en tijdrovend kan zijn vooraleer u dit heeft bekomen.

Er bestaan ook mogelijkheden om uw aankoop te regelen en uw lopende kosten te betalen zonder het openen van een Spaanse bankrekening via een tussenpersoon. Hou echter rekening met het feit dat deze ook betaald dient te worden en dat u afhankelijk wordt van de tussenpersoon.

Opstellen van een compromis of aan- en verkoopbelofte

Van zodra u uw keuze gemaakt heeft in het vastgoed dat u wenst aan te kopen, zal de makelaar in principe een compromis of aan- en verkoopbelofte opstellen dat door zowel koper als verkoper dient ondertekend te worden en die wettelijkheid geeft aan de nakende verkoop. Het is dan ook gangbaar dat bij de ondertekening van dit document u als koper een voorschot betaalt van 10% van de overeengekomen verkoopprijs. Dit voorschot bent u kwijt indien u alsnog zou afzien van de aankoop. Naar analogie met de gebruikelijke praktijken in de Lage Landen. Dit voorschot blijft op de rekening van de tussenpersoon geconsigneerd (makelaar, advocaat, …) tot aan de akte.

Nazicht schulden

In Spanje en op de Canarische Eilanden bestaat er een document, de Nota Simple genaamd, dat opgevraagd kan worden bij de bevoegde diensten waarop een aantal belangrijke zaken vermeld staan, waaronder de huidige eigenaar van het pand en of er schulden zijn op het pand. Dit is belangrijk daar u in Spanje en op de Canarische Eilanden perfect legaal vastgoed kan kopen mét schulden! Dramatische verhalen die u wel eens hoort uit het nieuws hebben meestal als oorsprong dat dit niet gecontroleerd geweest is. Dit document wordt in principe ook door de notaris opgevraagd daags voor de akte en bijgevoegd als bijlage aan uw aankoopakte.

Indien er nog een hypotheek loopt op het pand moet ook dit vereffend worden na de ondertekening van de akte, tenzij u deze schuld zou overnemen, wat mogelijk is in Spanje en op de Canarische Eilanden. De vereffening van een lopend krediet kan enige tijd in beslag nemen, daar de bank dient terugbetaald te worden, waarna er terug een akte dient verleden te worden om de hypotheek te schrappen uit het Register.

Verder dient er ook nagegaan te worden dat de verkoper alle andere lopende rekeningen betaald heeft, zijnde water, elektriciteit, comunidad (in voorkomend geval), basura (vuilnisophaling) en de IBI (kadastraal inkomen). U moet er zeker van zijn als koper dat u volledig schuldenvrij koopt, of dat de schulden in mindering worden gebracht op de prijs die u betaalt aan de verkoper.

Er dient door de verkoper een meerwaardebelasting betaald te worden bij de verkoop van zijn vastgoed, maar het is de wettelijke plicht van de koper om dit effectief te gaan betalen bij de overheid. Dus is het belangrijk om op voorhand te weten hoeveel dit bedraagt daar deze som van de prijs afgehouden wordt.

Indien de verkoper een buitenlander is en tevens geen fiscaal resident is, dient er 3% ingehouden te worden op de verkoopprijs. Wederom ligt de verplichting om dit te betalen aan de overheid bij de koper.

Notaris

Er wordt een afspraak gemaakt (meestal tussen de 1 en 3 maanden later) bij een Notaris naar keuze te kiezen door de koper, voor de uiteindelijke akte, betaling en overhandiging van de sleutels.

Ondertussen heeft u de tijd om de nodige fondsen voor de aankoop van uw vastgoed over te maken naar uw Spaanse rekening. Hou er rekening mee dat de bank uw overgeschreven gelden hoogstwaarschijnlijk zal blokkeren en u om een bewijs zal vragen vanwaar deze gelden komen, met andere woorden de oorsprong ervan. Wederom om witwas tegen te gaan. Zorg ervoor dat u de nodige bewijsstukken al op voorhand verzamelt om problemen of vertragingen te voorkomen. Bewijsstukken kunnen bv de volgende zijn: verkoopsakte van een pand dat in uw bezit was, bewijs van ontvangst grote som geld (verzekering, …), document van uw bank dat bevestigt dat de overgeschreven gelden van uw spaarrekening komen, …

Vele Spaanse banken zullen tevens bij stortingen boven de € 25.000 een commissie aanrekenen. Als u bijvoorbeeld € 100.000 van uw Belgische rekening naar uw Spaanse rekening wenst over te schrijven, doe dit dan in 4 x € 25.000 om extra kosten te vermijden aan de Spaanse kant.

De ochtend van het verlijden van de akte gaat u bij de bank de nodige bankcheque(s) ophalen om te overhandigen bij de akte.

Proficiat, u bent nu de trotse eigenaar van een eigendom in Tenerife!

Dienst na verkoop

Na de akte dienen er nog een hoop formaliteiten vervuld te worden. De formaliteiten omvatten het volgende:

 • Betalen factuur Notaris
 • Afhalen van uw authentieke akte bij de Notaris
 • Betaling van 6,5% taks op de aankoop aan de overheid
 • Betaling van de ingehouden 3% taks voor niet-residenten die vastgoed verkopen
 • Betaling van de ingehouden Plusvalía
 • Inschrijving in het Register
 • Betaling van de Registratierechten voor de inschrijving
 • Schrappen hypotheek verkoper (Notaris en Register)
 • Overdracht wateraansluiting en afsluiten contract voor waterlevering
 • Domiciliëring waterrekeningen
 • Overdracht elektriciteitsaansluiting en afsluiten contract voor levering elektriciteit
 • Domiciliëring elektriciteitsrekeningen
 • Aanmelding bij de gemeente voor de Basura taks (huisvuilophaling)
 • Domiciliëring Basura
 • Aanmelding bij het Kadaster (IBI)
 • Betaling/Domiciliëring van het Kadastraal Inkomen (IBI jaarlijks te betalen)
 • Aanmelding bij de comunidad (gemeenschap van eigenaars/syndicus)
 • Domiciliëring comunidadskosten

Al deze formaliteiten kunnen tot 3 maanden in beslag nemen vooraleer ze afgehandeld zijn. Helaas gaat het niet zo vlot en snel als in de Lage Landen…

Tot slot

Ondertussen begrijpt u dat net als in België en Nederland er ook in Tenerife extra kosten zijn bij de aankoop van onroerend goed naast de eigenlijke aankoopprijs. Het voordeel is dat deze kosten beduidend lager liggen in Tenerife dan in België of Nederland! Als vuistregel moet u rekening houden met een extra kost van een kleine 10% berekend op de aankoopprijs van uw onroerend goed.

Wij hopen dat u een duidelijk overzicht hebt bekomen van de procedure om tot de aankoop van onroerend goed over te gaan op het wondermooie eiland van Tenerife.

OPGELET!

Als eigenaar op Tenerife dient u zich ook te houden aan een aantal fiscale verplichtingen. Alle informatie hieromtrent kan u hier terugvinden: www.tenerifeconnect.be/fiscaliteit.

“Je hoort wel eens verhalen… Maar dankzij Tenerife Connect verdwenen onze zorgen als sneeuw voor de zon. Alles werd geregeld en tot in de puntjes gecontroleerd. Bedankt!”

Luc & Sarah

“Op onze leeftijd nog onze droom kunnen waarmaken met een huisje in Tenerife dankzij de deskundige hulp van Tenerife Connect. Al het papierwerk werd voor ons gedaan.”

Alain & Hildegarde

“Jullie hebben ons super goed geholpen! Als Pools Belgisch koppel is het niet altijd eenvoudig om geholpen te worden maar alles is heel vlot verlopen!”

Marek & Yvonna

UW INVESTERING
IS ONZE ZORG.

NEEM CONTACT OP