You are here:---IEDERE KEER EEN HOOGTEPUNT …

IEDERE KEER EEN HOOGTEPUNT …

HOOGZOMER, CALIMA, EN ORKAAN (!) – 11 oktober 2017
Vreselijke titel om het actuele artikel van vandaag te benoemen. Vooral het laatste woord doet ons huiveren. Het eerste woord doet ons glimlachen want de zomer duurt op Tenerife geweldig lang.
Het wordt opnieuw warmer. De hitte wordt aangevoerd met een luchtmassa die zich vanaf de Westelijke Sahara naar het westen verplaatst. De temperaturen zullen oplopen tot boven de 30 °C. Op de oostelijke eilanden zelfs tot 35 graden Celsius, maar (nog) niet op Tenerife en zeker niet in de kustgebieden omdat de luchtmassa daar sneller afkoelt door het oceaanwater.
Maar deze stroming heeft ook een nadeel. Door deze luchtstroming wordt er stof van over de Noord-Afrikaanse stofgordel, en in een laatste fase van boven de Westelijke Sahara meegevoerd dat over de Canarische archipel zal neerdwarrelen.
De hoeveelheid stof zal tussen de 10 en de 25 µgr/m³ bedragen en zal de zichtbaarheid wat doen afnemen. Gelukkig duurt deze situatie maar enkele dagen.
Tropische stormen zijn hot topic in deze periode van het jaar. De voorlopig laatste in de rij, met naam Ophelia, is zich volop aan het ontwikkelen boven de Atlantische Oceaan. Sommigen, vooral Engelstalige tabloids, vergelijken de ontwikkeling en de route van deze hurricane met deze van Delta uit 2005.
De weg die een tropische storm volgt kun je niet op voorhand voorspellen. Het meteogebeuren gaat haar eigen gang. Wat wel met zekerheid kunnen zeggen is dat de route die deze gigantische wolkenmassa volgt momenteel noordoostelijk is. Vanaf de plaats waar ze nu hangt bereikt ze op deze manier de Azoren en zal er boven de Canarische Eilanden enkel een wat gestoorde en onstabiele luchtmassa voorbij drijven door het wegnemen van de thermische voeding van de oceaan.
De Canarische regering en het meteorologisch instituut Aemet hebben opnieuw met klem geprotesteerd tegen de Engelse berichtgeving dat Orphelia in de omgeving, of erger nog, zich boven de eilandengroep zou komen nestelen. Een onvervalste hoax dat helemaal niet past in informerende persberichtgeving.


OPGEBLAZEN MEDIA – 04 oktober 207
Aan de kracht en de macht van de media twijfelt niemand, maar als deze organen een aanbeveling van de overheid uit de context halen en dit gegeven spectaculair gaan opblazen om er een sensationeel artikel van te maken dan gaat het helemaal fout.
De sociale media springen dan massaal op het bewuste artikel en beoordelen niet de tekst maar wel de foto die er bij staat. Deze illustratie is de bron van ergernis en van alle kwaad.
Dit gebeurde onlangs. De Canarische regering heeft een vraag gericht aan alle gemeenten op alle eilanden om de barrancos te ontdoen van zwerfvuil en sluikstort om de natuurlijke waterafvoer vrije doorlaat te geven.
Uiteraard een verstandige vraag met de komende winter in het zicht en waarin mogelijks meer neerslag en smeltwater door de glooiingen de natuurlijke weg naar beneden moeten vinden.
In dat zelfde artikel verwijst men naar de tropische storm Delta en bewust (of onbewust!) refereert diezelfde pers dat het dit jaar ook wel eens kan gebeuren dat er een dergelijke zware storm over de archipel trekt. Daarbij wordt deze foto geplaatst (links). Wat denk je nu zelf?
Het is sinds 1970 twee keer gebeurd dat er een tropische storm nabij de Canarische Eilanden in de buurt kwam. De heftigste was Delta die tussen 22 en 30 november 2005 een spoor van ravage over het eiland trok. In 2010 trok Otto langs op 17 en 18 oktober maar deze was bijna uitgeraasd en trok ten noorden voorbij om helemaal dood te gaan ten westen van Marokko.
Alluderen op mogelijks komende stormen is dus de waarheid geweld aandoen en waardoor men de lezers op het verkeerde been zet. Geloof niet alles wat er in de pers, en vooral op de sociale media, verschijnt. Dit is de boodschap die ik hier brengen wil.
Misschien lees je best eens het bewuste artikel over ‘Tropische Stormen’ die ik eerder reeds publiceerde. Dat kun je HIER doen.


GASTRONOMIE OP DE TEIDE – 27 september 2017
Het basisstation van de kabelbaan was het decor voor een nieuwste organisatie door Volcano Teide die meteen twee criteria aan elkaar bindt. Het sterrentoerisme bevorderen door dit te koppelen aan gastronomie zal een voltreffer worden, dat staat nu reeds vast.
Het bestaande event Atardecer y Estrellas wordt nu uitgebreid met een actiepunt waarbij ook de smaakpapillen zullen verwend worden. En daarvoor heeft men beroep gedaan op niemand minder dan chef Erlantz Gorostiza van het befaamde M.B. Ritz Carlton Abama die over twee Michelinsterren beschikt.

Eerst met de kabelbaan omhoog om van uit La Rambleta te genieten van een oogverblindende zonsondergang en daarna de duisternis in te duiken om het ruimtespectrum te beleven met alles wat daarboven te zien is. Mede door de pure en stofvrije atmosfeer zijn planetaire stelsels zeer duidelijk te zien met het blote oog. Wil je dieper de ruimte inkijken dan kun je beroep doen op een van de telescopen die daar zijn opgesteld.
Daarna kom je met de kabelbaan in alle duisternis naar beneden en kun je je tegoed doen van een cocktail dinner waarbij Canarische gerechten klaargemaakt worden door de Baskische superchef. Niet de gerechtjes die je overal kunt eten maar hoogstaande kunstwerkjes met een knipoog naar de sterren en waarin de lokale eilandproducten zijn verwerkt. Een exquis en uniek aanbod dat perfect past in het geheel van dit evenement.
Ook de prijs is exquis: vanaf € 121 per volwassene, vanaf € 78 voor kinderen tussen 8 en 13 jaar.
Meer info staat in zeven talen op de website van Volcanoteide


AFBRAAK VERPLICHT – 20 september 2017
De regelgeving op Tenerife is soms laks, maar soms ook heel streng. Dat bewijst de verplichte afbraak van de betonnen parkeergarage in San Andrés, op een boogscheut van Playa Las Teresitas, waarbij een gedeelte van dit gedrocht op verboden kustgebied werd gebouwd, namelijk op het strand.
Twee weken geleden is men begonnen met de opkuis van het gebouw en zijn de voorbereidingen getroffen om de afbraak veilig en gecoördineerd af te breken.
SERGIO MÉNDEZDe parkeergarage, ook wel de mamotreto van Playa de Las Teresitas genoemd werd na een jarenlange procedureslag, door de hoogste rechtbank van tafel geveegd omdat het niet gebouwd was overeenkomstig de wetgeving beschreven in de Ley de Costas, het wetboek dat handelt over de litoral heeft Santa Cruz uiteindelijk de das omgedaan.
Op 20 maart laatstleden werd de never ending procedureveldslag verder gevoerd voor het hoogste gerechtsorgaan op het eiland, namelijk het Tribunal Supremo. Daar werd geopperd dat het bouwwerk illegaal werd opgetrokken omdat het niet beschikte over alle attesten en vergunningen.
Voor de afbraak waaraan een prijskaartje hangt van € 423.999 wordt een termijn van drie maanden gerekend.
Als je daarbij de kostprijs van de bouw rekent dan kom je aan een ongelooflijk hoog bedrag dat in het blunderboek kan worden bijgeschreven.
Bron: diariodeaviso.com – foto: Sergio Méndez


STAKINGEN OF NIET – 13 september 2017
Het hangt ons reeds een tijdje boven het hoofd en menig toerist die naar Tenerife vliegt moet door het Spaanse luchtruim om er te geraken en daar spant het schoentje momenteel.
Omdat verkeersleiders die het vliegverkeer dirigeren het niet eens zijn met hun werkomstandigheden wordt aan de alarmbel getrokken. Deze bel klinkt als een klok: ‘staking’.
Eerst werd er aangekondigd dat de staking 25 dagen in beslag zou nemen en zou starten op 15 september. Deze dagen werden alvast in het rood gekleurd: 15, 17, 22, 24 en 29 september; 1, 6, 11, 15, 27, 30 en 31 oktober; 3 en 5 november; 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 en 30 december.
De staking zou ook worden opgevolgd door de luchthaven-brandweer, de dienst operaties, het onderhoudspersoneel, de veiligheidsdiensten en de mensen die instaan voor het operationeel houden van de parkings, taxibanen en landingspistes.
In de afgelopen week werd druk vergaderd door de verschillende syndicale afgevaardigden met de staatssecretaris voor vervoer en de voorzitters van Aena en van Enaire samen zaten.
De vergadering verliep in een goede sfeer en er werden resultaten geboekt. Dewelke weten we niet.
Wat we wel weten is dat er een nieuwe vergadering werd gepland op 12 september om tot een gunstig resultaat te komen, zowel voor de werkgevers als door de werknemers. Ook op 13 september wordt een constructieve houding aangenomen door alle partijen en wordt een vervolg gebreid aan vorige vergadering.
Daardoor werd de stakingsaanzegging voorlopig ingetrokken.
Stakingen of geen stakingen, dat weten we pas later. Tot spijt van wie het benijdt …


VERBODEN SPAANS TE SPREKEN – 8 september 2017
Iedereen weet dat de voertaal tussen piloten en luchtverkeersleiding internationaal het engels is. Nochtans is er tussen de twee voornoemde partijen binnen een bepaald landsgebied een uitzondering. In meerdere Europese landen spreken de toren en het vliegtuig de landstaal en wordt er vergeten dat anderstalige piloten die op dat moment van dezelfde frequentie gebruiken geen Spaans, Frans of Portugees begrijpen. Nochtans is het belangrijk dat iedere gebruiker van dat gedeelte van het luchtruim zich een virtueel idee kan vormen over de situatie in de nabije omgeving.
Nochtans is het Engels de taal die door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie wordt erkend sinds de organisatie International Civil Aviation Organization in 1944 werd opgericht.
Men wil nu overal ter wereld en ten allen tijde het Engels als voertaal gebruiken en deze maatregel start op 12 oktober 2017.
Een goede zaak, zou je denken, maar niet iedereen is daarmee gelukkig.
De vakbonden Sepla en USCA zullen snel hun bezwaren formuleren en overhandigen aan de bevoegde instanties. Daarin stellen zij dat het verbieden van de Spaanse taal een gevaarlijk precedent is en de veiligheid in gevaar kan brengen. En dat er met buitenlandse steeds Engels wordt gesproken.
Welke oplossing er uit deze ATC-impasse komt kunnen we pas later vertellen. Een zaak staat als een paal boven water; de veiligheid voor het vliegpersoneel en de passagiers moet duidelijk een prioriteit zijn.


NIEUWE WANDELROUTES – 6 september 2017
De eilandregering heeft 12 kilometer wandelroutes toegevoegd aan het reeds bestaande wandelnetwerk in het natuurpark Parque Nacional del Teide waarmee er drie nieuwe senderos toegankelijk zijn voor het talrijke wandelpubliek.

Ze hebben allen een grote gemene noemer; geen enkel pad kruist een rijweg en kan dus volledig en veilig afgehaspeld worden zonder gemotoriseerd verkeer tegen te komen.
We weten reeds langer dat de overheid het wandeltoerisme promoot en dat er op relatief korte termijn nog meer zal ingezet worden op verbeteringen en vernieuwingen van de wandelinfrastructuur.
Teide TenerifeDeze realisatie heeft € 146.095,81 gekost. De nodige werken en aanpassingen kunnen we catalogeren onder het schoonmaken en ruimen van de locaties, de afbakening van het wandelspoor, het egaliseren van het pad, de bouw van verhogingen en kleine muurtjes, een aantal drainagewerken en het aanbrengen van de bewegwijzering.
De nieuwe wandelpaden op Las Cañadas verbinden een aantal bestaande senderos met elkaar in de omgeving van de kabelbaan en zijn tussen de 3 en 4 kilometer lang. 
Een ervan loopt van de parking naar las Minas de San José, een andere naar de zone Majúa y Teleférico.
Het langste wandelpad van 4.000 meter verbindt de Mirador del Llano de Ucanca, los Roques de García, el Mirador de la Ruleta met elkaar en sluit naadloos aan bij de wandelwegen die leiden naar andere die verder west- en oostwaarts lopen binnen dit schitterend natuurpark.


FABULEUS RECORD – 29 augustus 2017
Dat de Teide de publiekstrekker nummer één is op Tenerife weten we reeds langer. Dat er ieder jaar miljoenen bezoekers naar boven trekken om de grote berg te voelen en te beleven is een feit dat reeds langer in ons geheugen staat gegrift.

Maar dat er in 2016 eventjes 4.079.823 toeristen en residenten de adem van de vulkaan roken is wel heel veel. Gemiddeld 11.177 bezoekers per dag, en dat een heel jaar lang is een cijfer waar veel attractieparken bij verbleken.
Het Parque Nacional del Teide, dat in 2007 door UNESCO als werelderfgoed werd gecatalogeerd, staat daarmee op de nummer één van alle Spaanse natuurreservaten.
Zo staat het ruim voor op de tweede in de lijst, El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama met 2.440.128 bezoekers, gevolgd door de Picos de Europa in de provincies Asturias, Leon en Cantabrië met 2.101.293 bezoekers.
Op de Canarische Eilanden zijn er nog natuurgebieden die in deze lijst voorkomen.
Het Parque Nacional de Timanfaya in Lanzarote met 1.703.258 bezoekers en het natuurpark Garajonay, in La Gomera met 870.486 bezoekende eenheden.
Zo zie je dat de berg die met kop en schouder uitsteekt over zijn concullega’s ook helemaal bovenaan staat op de lijst van het aantal bezoekers ervan. Of hoe het verhouding tussen grootte en het aantal bezoekers precies in evenwicht is.


WARM WEER – 23 augustus 2017
Met de hoge tot hete temperaturen van de laatste dagen wordt er van overheidswege aandacht geschonken aan de brandveiligheid en wordt er benadrukt dat mens voorzorgen moet nemen om zichzelf te beschermen. Alarmfasen voor mens en natuur worden dan geactiveerd.
Op de grafiek hieronder staat het verloop van de maximum- en minimumtemperaturen vanaf 1 juni tot op vandaag en het valt op dat deze boven hun gemiddelde staan. Tweede opmerkelijk feit zijn de uitschieters. Pieken die zowel overdag als ’s nachts serieus de hoogte in worden gekatapulteerd.
Maar dat is niet altijd het geval.
De golfstroom, de passaatwinden, het corioliseffect en de geografische ligging bepalen het weer en zeg nu zelf; deze elementen doen dat uitstekend. Onstabiliteit kennen wij meestal tussen het aardoppervlak en 1500 meter hoogte. Er vormen zich dan cumuluswolken (stapelwolken) die hooguit een middelmatig aanzien krijgen. De bui blijft meestal uit omdat de opstijgende lucht niet verder komt door de inversie. Maar dit weerbeeld is niet stereotiep voor het gehele jaar. Soms liggen er spelbrekers op de loer die het normale weer dynamiteren.
Het normale patroon wordt dan verstoord door een massale depressie die vanaf het koude noorden weet door te dringen tot boven de archipel. De bovenluchten zijn ijskoud: tussen -20 en -32° Celsius op een hoogte van 5.000 meter.
De luchtmassa komt tenslotte uit een maritiem polair brongebied die de inversie opruimt waardoor de lucht hoger dan normaal stijgt met buien tot gevolg. Soms lichte maar soms ook hele zware regen die soms 2 à 3 dagen aanhoudt.
Zo zie je maar dat het op Tenerife niet alle dagen hoogzomer is.


KABELBAAN GESLOTEN – 16 augustus 2017
Het bedrijf dat de kabelbaan op de Teide uitbaat heeft aangekondigd dat de installaties in augustus vijf dagen zullen gesloten zijn en dat er als dusdanig niemand naar boven kan. De gondels liggen stil op een aantal vooraf aangekondigde dagen.
Er werd reeds  meermaals onderhandeld tussen werknemers en werkgever, maar tot op heden is er geen afdoende oplossing uit de bus gekomen. Nochtans doet het bedrijf er alles aan om de staking ongedaan te maken om de verlieslatende stakingsdagen in te dijken.

De stakingsaanzegging geldt voor 13, 15, 18, 20 en 22 augustus en wordt ter plaatse aangekondigd als ‘door redenen waar wij geen schuld treffen moeten wij de activiteiten van de kabelbaan een aantal dagen staken’ zegt de vakbond Intersindical Canaria. Waarvoor zij zich bij de toeristen verontschuldigt voor het extra ongemak dat zij veroorzaken.
Het bedrijf wijst erop dat de werknemers een essentieel onderdeel vormen van de diensten die we leveren en betreurt dat er nog geen akkoord kon worden bereikt, ondanks de beloften die door de vertegenwoordiging van Teleférico del Teide werden voorgesteld.
De problemen die zich voordoen hebben een verband en zijn rechtstreeks oorzaak van de geschillen die zich voordoen over de onderhandelingen bij de collectieve arbeidsovereenkomsten.


WAT IS TOCH DIE SMURRIE …? – 2 augustus 2017
Reeds jaren is er op Tenerife een afvalwaterhuishouding die alle gebruikte water naar één van de twintig zuiveringsstations stuurt waar het eerst mechanisch en daarna chemisch gereinigd wordt vooraleer het in de oceaan geloosd wordt.

Jouw en mijn residu wordt dus netjes opgevangen, gereinigd en teruggeven aan de natuur.

Maar niet alle afvalwater heeft de eer deze bewerkingen te mogen ondergaan. Enkele miljoenen liters vuil water ontsnappen dagelijks aan deze reinigingsbeurt. Het is zo erg dat voor de kust een bruinachtige smurrie op het water blijft drijven die niet zo uitnodigend werkt op in zee te gaan zwemmen.
De overheid neemt dagelijks stalen uit de zwemwateren om deze te analyseren en er wordt nu en dan wel eens een zwemverbod uitgevaardigd. Nu eens is de E-coli verantwoordelijk, een andere keer vormen de micro-algen een bedreiging. Maar over de bruine smurrie die reeds dagenlang aan de oppervlakte drijft wordt niets gezegd.
Het wordt dus gissen waar het niet gezuiverde water vandaan komt.
Wat we wel weten is dat de overheid er alles aan doet om tegen 2018 te voldoen aan de Europese eisen.
Maar dat zegt niets over de bruine smurrie…!


NIEUWE WANDELDIJK AAN PLAYA DE LAS VISTAS – 26 juli 2017
Het aftellen is begonnen … De burgemeester van Arona, José Julián Mena, is fier als een gieter als hij de nieuwe ontwerpplannen van ‘el paseo de las Vistas’ aankondigt.

De wandelpromenade langs het strand van Las Vistas in Los Cristianos is een van de drukste voetgangersgebieden in het zuiden van Tenerife. Een schitterend icoon dat prijkt op de kroon van deelgemeente Los Cristianos. Een locatie die iedere bezoeker wil bewandelen.
Meer dan twintig jaar geleden, bij de aanleg van het strand werd ook de huidige wandelpassage aangelegd en nu is het tijd om dit geheel op te frissen.
Een nieuw uiterlijk geven aan deze publieke ruimte zal de site opwaarderen in een moderner esthetisch kader. De voetganger en de minder mobiele gebruiker zullen er zich thuis voelen en vrijer kunnen ademen.
De gemeente Arona heeft groen licht gegeven aan dit nieuwe project die op minder lange termijn moet gerealiseerd worden. Pas daarna zullen de duizenden wandelaars die er per dag gebruik van maken het vernieuwde traject opnieuw kunnen gebruiken.
Naast het vervangen van het wegdek, wordt een van de meest opvallende veranderingen, de uitbreiding van de breedte. De wandelweg van gemiddeld zes meter zal verbreed worden naar gemiddeld zeven meter.
Daarvoor zullen er muurtjes en opstandjes sneuvelen en zal er genivelleerd moeten worden.
Er komen op diverse plaatsen nieuwe banken uit hout, staal en steen en er wordt fitnessapparatuur geplaatst worden om de sportievelingen nog beter te dienen.
Op diverse strandzones komen er ook houten rusttribunes voor voetgangers en zwemmers.
Op termijn zal deze renovatie de kuststrook van Las Vistas helemaal opwaarderen en heropleven. De duizenden toeristen die er dagelijks voorbijkomen zullen er enkel goed bij varen.


GRATIS WIFI OP TENERIFE – 19 juli 2017
De eilandregering voorziet op termijn wifi voor iedereen en heeft vier locaties aangeduid die als proefproject moeten worden opgestart. Het gaat hier over 39 wifipunten die opgesteld worden in gemeenten met een grote toeristische bezetting.

Adeje, Arona, Puerto de la Cruz en Santiago del Teide zullen dan gratis wifi aanbieden aan meer dan 1 miljoen toeristen en residenten.
Dit pilootproject moet past in een groter ontwikkelingskader met de naam Smart Island die het volledige eiland moet voorzien van een glasvezelverbinding met daarnaast een gratie wifi-aanbod op het volledige eiland.
Gratis is nooit helemaal gratis. Je zult je moeten inloggen met een aantal persoonlijke gegevens om het draadloos overheidsnetwerk te kunnen gebruiken. Op deze manier zal de overheid de toeristische bewegingen en het internetgebruik van de ingelogde personen kunnen volgen en ontleden, wat dan weer belangrijk is om gevolgtrekkende beslissingen te nemen i.v.m. het toerismebeleid.
Minister van toerisme Alberto Bernabé en verantwoordelijke voor het Área Tenerife 2030-project zegt dat de technische uitrusting voor het netwerk reeds geplaatst is en dat enkel de netwerkverbindingen moeten aangesloten worden. De tijd nodig om gratis wifi aan te bieden wordt geschat op een maand, vanaf het moment dat de regering het startschot geeft.

Wanneer dat startschot zal gegeven worden staat niet te lezen in de persnota, dus kunnen wij dit ook niet publiceren. Eén feit staat vast: het zal geen jaren meer duren vooraleer Jan en alleman zal kunnen aansluiten op het gratis aangeboden wifinetwerk in deze vier gemeenten.
Het netwerk zal een downloadsnelheid halen van 10 Mbps, en kan verhoogd worden naar 20 Mbps indien de regering dat nodig vind en indien er ook voor betaald wordt.

In Arona zullen volgende locaties toegang tot het netwerk krijgen: het havengebied, Mirador de la Centinela, Paseo Litoral van Las Galletas, Parque de Garañaña, Paseo van de Costa del Silencio en alle stranden waar de regering concessies heeft.
In Adeje: de ingang van Barranco del Infierno, playa Fañabé, Playa Troya en de stranden die onder de overheidsconcessie vallen.


NIEUWE TAXI-APP – 2 juli 2017
Het taxibedrijf binnen Arona maakt nu ook gebruik van een mobile telefoonapplicatie waarmee je een taxi kunt bestellen. Niet zo uitzonderlijk als het niet ware dat je daarmee ook het type voertuig kan kiezen en het voertuig kunt volgen tot op jouw eigen opstaplocatie.

Een initiatief waarbij minder mobiele mensen, rolstoelgebruikers en bezitters van huisdieren zich gelukkig mogen prijzen. Het voertuig dat besteld wordt zal volledig naar de noden uitgerust zijn van de beller en zal je probleemloos naar je nieuwe locatie voeren.

Meer zelfs, je kan een taxi bestellen waarbij de bestuurder de Engelse taal beheerst. Ook de betaalmogelijkheden werden uitgebreid en je kunt dus afrekenen met een betaalkaart. En huisdieren kunnen in alle vormen en maten mee aan boord als je dat aangeeft bij de boeking.
De applicatie is gebaseerd op geolocatiesystemen, zoals Google Maps en Street View, en is voor de klant, vanaf de bestelling te volgen op jouw eigen mobiele telefoon. Deze technologische ontwikkeling heeft het dus ook mogelijk gemaakt om kwalitatieve hoogstaande service te bieden aan mensen met een handicap.

Het taxibedrijf heeft reeds 35 van de 245 voertuigen aangepast met dit systeem en zal in de nabije toekomst verder werken aan de uitbreiding er van. Er zijn meer voordelen dan nadelen …!
De applicatie 1Taxi! wordt enkel gebruikt in Spanje en dekt op vandaag reeds 600 gemeenten en steden. Het is dus niet verwonderlijk dat deze app zijn intrede doet op Tenerife.
De applicatie heet 1Taxi! en kan gedownload worden voor Androïd- en iPonegebruikers op http://www.1taxi.es/.


GOEDKOPERE ZENDINGEN – 5 juli 2017
De douanekosten voor producten met een aankoopsom kleiner dan € 150 die naar de Canarische Eilanden worden opgestuurd zijn eindelijk officieel afgeschaft. Goed nieuws voor mensen die regelmatig gebruik maken van internetaankopen bij Amazon, Bol.com en nog veel andere internetbedrijven.

Er zijn een aantal zaken die je uit elkaar moet houden; enerzijds zijn de Canarische Eilanden twee provincies van Spanje, anderzijds is de archipel een Spaans overzees gebied.
Dat impliceert dat de wetgeving enigszins verschilt van de Spaanse wetgeving want in een gebied dat 1.500 kilometer van het vasteland en midden in de oceaan ligt zijn er andere noden en wordt er anders geleefd. Zo ontstond bijvoorbeeld de Canarische residentenkorting voor verplaatsingen binnen Spanje. De wetten die gelden op de archipel (Boletín Oficial de Canarias) worden dan ook in een ander wetboek gegoten dan deze op het vasteland (Boletín Oficial del Estado). In het BOC verschijnen afgietsels van het BOE, dit zijn gelijkaardige maar aangepaste wetteksten naar de normen en noodzakelijkheden van het leven op een subtropische eilandengroep. Dit is de geografisch-politieke situatie.

Er was ook nog een douanewet die de import en export van en naar de archipel moest beschermen. Te lang om dit hier uit te leggen; het komt er op neer dat je tot op vandaag een flinke som aan douanerechten of importkosten moest ophoesten om goederen naar het eiland te brengen. Door technologische veranderingen kopen wij gemakkelijker via het internet en dat kostte duurder dan dezelfde aankoop verricht op het Spaanse vasteland.
Minister van Financiën van de Canarische Eilanden, Rosa Dávila, zei op 19 februari 2016 in het regionale parlement dat aankopen via het internet van minder dan € 150,00 niet meer aan de verplichtingen van het DUA (Documento Único Administrativo) onderhavig zijn. Het aankoopbedrag wordt opgetrokken van € 22,00 naar € 150,00 en dat is goed nieuws voor veel mensen die hun aankomen via het internet willen laten verlopen.
Na 18 maanden van debatten en discussies is deze beslissing in een wet gegoten en kan deze nu toegepast worden. Inwoners van de Canarische Eilanden kunnen nu met een gerust hart en zonder extra kosten hun ding doen op het internet.


VLIEGTUIGINCIDENT – 28 juni 2017
Door het incident op de luchthaven in het zuiden van Tenerife waardoor de landingsbaan werd versperd door een vliegtuig met vier lekke banden flakkert een oude vraag weer op.

Moet deze drukke luchthaven over een tweede landingsbaan beschikken?

Bij de landing liep een Airbus 330 van Jet2-vliegmaatschappij ernstige schade op aan het hoofdlandingsgestel. Twee klapbanden aan de linkerkant en twee afgerukte banden aan de rechterzijde hebben het toestel na de landing volledig geïmmobiliseerd op de landingsbaan. En zodoende was er geen verkeer meer mogelijk. Tientallen aankomende vluchten werden omgeleid naar de noordelijke luchthaven Los Rodeos en naar luchthavens op andere eilanden. De vertrekkende vluchten werden staande gehouden. De luchthaven bleef meer dan 6 uur lang gesloten voor alle vliegverkeer. Economische gevolgen, financiële aderlatingen en gestrande passagiers die nadien allemaal terug naar hun bestemming moesten gebracht worden.
Wij herinneren ons een gelijkaardig geval op 23.11.2015 waarbij een Boeing 737-800 van Norwegian bij take-off de opstijging moest onderbreken door twee platte banden aan het neuslandingsgestel. Toen werd de luchthaven 10 uur lang gesloten omdat ook de brandstof uit het toestel moest worden verwijderd voor het getakeld kon worden.
De incidenten lieten het potje bij de burgemeesters uit de zuidelijke gemeenten bijna overlopen. Zij gaan er van uit dat een tweede landingsbaan een absolute ‘must’ is voor een luchthaven die per jaar meer dan twaalf miljoen passagiers vervoert.
Zij werden in deze polemiek bijgestaan door Fepeco (bouwfederatie) en Ashotel (hotelfederatie) die een verzekerde continuïteit van toerisme aan- en afvoer belangrijker vinden dan de realisatie van een bijkomend vertrek- en aankomstcomplex.


GROOTSTE AQUARIUM TER WERELD – 21 juni 2017
In de gemeente Adeje zal het grootste aquarium ter wereld gebouwd worden.

Groot? Ja, heel groot. Met een oppervlakte van15.000 vierkante meter en een totale inhoud van 27 miljoen liter water kun je dit geen visbokaal meer noemen.
Het nieuwe thematisch complex zal worden gebouwd in en onder de Barranco de Las Torres door de firma Hai Re Aquarium en zal een slordige 20 miljoen euro kosten.
Het designontwerp toont ons futuristische waterbassins die gedeeltelijk ondergronds worden gebouwd om de bezoeker een beter driedimensioneel zicht te geven op de collectie maritiem leven die er zal ondergebracht worden.
In het nieuwe complex zullen er meer dan 10.000 vissen en zoogdieren ondergebracht worden in 70 aquariums. Goed voor minimaal 950 soorten vissen en ongewervelden die in zoet water en in zout water leven.
Shows, zoals we gebruikelijk te zien krijgen in andere attractieparken blijven hier afwezig. Het accent bij deze realisatie ligt op het leven onder water en ook op een wetenschappelijke beleidsvoering.

Dit project werd gepromoot door het Ministerie van Territoriaal beleid, Duurzaamheid en Continuïteit van de Canarische Eilanden. De goedkeuring met de gemeente Adeje en met de eilandregering waren daar een rechtstreeks gevolg van.
Wanneer de werken starten en wanneer deze realisatie toegankelijk zal zijn voor het grote publiek werd ons niet meegedeeld.


NIEUWE TOERISTISCHE LOCATIE – 14 juni 2017
Dit wordt ooit een toeristische attractie op Tenerife maar daarvoor moet nog een en ander gebeuren.

De eigenaars van de waardevolle Cueva de Bencomo hebben de overheid de toelating gegeven om de grot grondig uit te mesten en dat kan vooral letterlijk genomen worden.
De grot werd decennia lang gebruikt als onderkomen door schaapherders die de grot als schaapstal gebruikten om te overnachten of om te schuilen tegen meteorologisch onheil.
Nochtans is deze locatie van grote etnologische, historische en archeologische waarde en daarom zijn de eigenaars, erfgenamen van Juan Bautista Hernández, ingegaan op de vraag van de eilandregering om deze locatie als toeristische trekpleister in te richten.
Maar vooraf is er nog heel wat werk aan de winkel. Het opruimen van mest die er reeds tientallen jaren ligt opgestapeld moet er uit. De locatie moet een hygiënische kuur ondergaan en de toegang tot de grot moet heraangelegd worden. Er zullen vooraf ook archeologische opgravingen uitgevoerd worden op de plaats waar ooit de voorlaatste Mencey van Taoro heeft geleefd.

 

By | 2017-10-11T09:53:20+00:00 oktober 11th, 2017|Categories: Blog, Weetjes|Tags: , , |0 Comments

About the Author:

Actief binnen een redactioneel en journalistiek netwerk heb ik Tenerife kunnen binden in mijn geschrijf. Het eiland waarop ik reeds decennia lang verliefd ben heeft mij kunnen verleiden tot het schrijven van talloze artikels die door Marc Engels worden geredigeerd. Informatie en nieuwsfeiten zijn de producten, pen en papier zijn de middelen terwijl betrokkenheid het bindmiddel is. Wat daar uit vloeit wil ik met iedereen delen. Ik moest het eerst zelf ontdekken, daarna pas kon ik het verwoorden want we zitten met duizend draden aan onze herkomst vast. Ik niet, ik ben enkel op de verkeerde plaats geboren.

Leave A Comment