You are here:--VERVOEGING EL PRESENTE (TEGENWOORDIGE TIJD)
VERVOEGING EL PRESENTE (TEGENWOORDIGE TIJD) 2017-09-12T22:45:44+00:00

Home Forums Spaans Leren VERVOEGING EL PRESENTE (TEGENWOORDIGE TIJD)

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Auteur
  Berichten
 • Guy Devos
  Moderator
  Post count: 146

  De Spaanse taal telt 14 vervoegingen. Daarnaast is er ook nog, voor ons Nederlandstaligen, het ongebruikelijk tegenwoordig deelwoord of el gerundio dat altijd gebruikt wordt met het werkwoord estar.
  Veel werkwoorden zijn regelmatig en dus gemakkelijk over één lijn te vervoegen maar er bestaat een resem aan onregelmatige werkwoorden die allen één of meerdere aparte regeltjes bevatten.
  Het is van allergrootst belang dat je de tegenwoordige tijd goed leert. Later komen andere vervoegingsvormen aan de orde die dan gelinkt zijn aan El Présente.

  De werkwoorden ser en estar hebben we reeds behandeld in een vorige les. Dit zijn uitermate belangrijke werkwoorden die heel veel gebruikt worden in het Spaans.

  1. We beginnen met de regelmatige vormen van werkwoorden die eindigen op -AR, -ER en op -IR. Al de werkwoorden uit deze classificatie worden gelijklopend vervoegd.
  De stam blijft gelijk, de uitgang verandert volgens de vervoegingstijd.
  yo = stam + o
  tú = stam + as/es
  él = stam + a/e
  nosotros = stam + amos/emos/imos
  vosotros = stam + áis/éis/ís
  ellos = stam + an/en

  Dit zijn drie typewerkwoorden.
  HABLAR – SPREKEN
  yo hablo – ik spreek
  tú hablas – jij spreekt
  él/ella/usted habla – hij/zij/u spreekt
  nosotros/-as hablamos – wij spreken
  vosotros/-as habláis – jullie spreken
  ellos/-as /ustedes hablan – zij/zij/jullie spreken
  COMER – ETEN
  yo como – ik eet
  tú comes – jij eet
  él/ella/usted come – hij/zij/u eet
  nosotros/-as comemos – wij eten
  vosotros/-as coméis – jullie eten
  ellos /-as/ustedes comen – zij/zij/jullie eten
  VIVIR – LEVEN
  yo vivo – ik woon
  tú vives – jij woont
  él/ella/usted vive – hij/zij/u woont
  nosotros/-as vivimos – wij wonen
  vosotros/-as vivís – jullie wonen
  ellos/-as/ustedes viven – zij/zij/jullie wonen

  2. Veel werkwoorden die vaak worden gebruikt zijn onregelmatig. Omdat ze vaak gebruikt worden is het handig de vervoegingen ervan te kennen. Voorbeelden van vaak gebruikte onregelmatige werkwoorden zijn

  VENIR – KOMEN
  Yo vengo – ik kom
  Tú vienes – jij komt
  Él/Ella/Usted viene – hij/zij heeft
  Nosotros/Nosotras venimos – wij komen
  Vosotros venís – jullie komen
  Ellos/Ellas/Ustedes vienen – zij komen, u (meervoud) komt

  PODER – KUNNEN
  Yo puedo – ik kan
  Tú puedes – jij kan
  Él/Ella/Usted puede – hij/zij kan
  Nosotros/Nosotras podemos – wij kunnen
  Vosotros podéis – jullie kunnen
  Ellos/Ellas/Ustedes pueden – zij kunnen, u (meervoud) kunnen

  3. De volgende onregelmatige werkwoorden hieronder staan in dezelfde volgorde maar dan zonder persoonlijk voornaamwoord.
  Bij een aantal werkwoorden is alleen de eerste persoon enkelvoud onregelmatig. Alle andere vormen volgen het schema van de groep van werkwoorden waarbij ze horen.
  Hacer (doen) – hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
  Poner (plaatsen) – pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen
  Salir (uitgaan) – salgo, sales, sale, salimos, salís, salen
  Traer ( brengen) – traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen
  Ver (zien) – veo, ves, ve, vemos, veis, ven
  Saber (weten) – sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben
  Caber (passen) – quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben
  Caer (vallen) – caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen
  Dar (geven) – doy, das, da, damos, dais, dan
  Oír (horen) – oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen
  Valer (kosten) – valgo, vales, vale, valemos, valéis, valen

  4. Onregelmatige werkwoorden waarbij de eerste persoon enkelvoud onregelmatig is en waarvan de stamklinker verandert.
  Decir (zeggen) – digo, dices, dice, decimos, decís, dicen
  Venir (komen) – vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen
  Tener (hebben, bezitten, zijn) – tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen

  5. Onregelmatige werkwoorden waarbij de eerste persoon enkelvoud onregelmatig is. Tot deze groep behoren de werkwoorden op -acer, -ecer, -ocer en -ucir. Bij deze werkwoorden verandert in de eerste persoon enkelvoud de -c in een -zc
  Nacer (geboren worden) – nazco, naces, nace, nacemos, nacéis, nacen
  Obedecer (gehoorzamen) – obedezco, obedeces, obedece, obedecemos, obedecéis, obedecen
  Conocer (kennen, leren) – conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen
  Traducir (vertalen) – traduzco, traduces, traduce, traducimos, traducís, traducen
  Ofrecer (aanbieden) – ofrezco, ofreces, ofrece, ofrecimos, ofrecéis, ofrecen
  Reconocer (herkennen) – reconozco, reconoces, reconoce, reconocimos, reconocéis, reconocen

  6. Onregelmatige werkwoorden omwille van uitspraak.
  6.1 Een i na een andere klinker wordt y, wanneer er nog een klinker volgt. Dit is voornamelijk toepasselijk op werkwoorden die eindigen op -uir.
  Concluir (besluiten) – concluyo, concluyes, concluye, concluimos, concluís, concluyen
  Contribuir (bijdragen) – contribuyo, contribuyes, contribuye, contribuimos, contribuís, contribuyen
  Destruir (vernietigen) –
  Disminuir (verminderen) –
  Reconstruir (herstellen)
  Sustituir (vervangen)
  Construir (bouwen) –
  Incluir (insluiten-omvatten)
  Distribuir (verdelen, verspreiden)
  Exluir (uitsluiten)
  Huir (vluchten)
  6.2 Een onbeklemtoonde i wordt een beklemtoonde í als de klemtoon op de stam valt
  Enviar (verzenden) – envío, envías, envía, enviamos, enviáis, envían, zenden
  Ampliar (vergroten)
  Resfriar (afkoelen)
  Confiar (vertrouwen)
  Criar (kweken-opvoeden)
  Desafiar (uitdagen)
  Resfriarse (kou vatten)
  Vaciar (leegmaken)
  Variar (afwisselen)
  Esconfiar (wantrouwen)
  Esquiar (skiën)
  otografiar (fotograferen)
  6.3 Een onbeklemtoonde u wordt een beklemtoonde ú als de klemtoon op de stam valt
  Continuar (voortdoen) – continúo, continúas, continúa, continuamos, continuáis, continúan
  Acentuar (beklemtonen)
  Actuar (handelen-optreden)
  Efectuar uitvoeren)
  Evaluar (schatten-waarderen)
  Habituarse (wennen aan)
  Situar (plaatsen-situeren)

  7. Bij een aantal werkwoorden verandert de stamklinker waarbij de klemtoon op de stam valt.
  7.1 In bepaalde gevallen wordt de e → ie en in andere gevallen verandert de e → i, uitgezonderd in de 1ste en 2de persoon meervoud.
  Empezar (beginnen) – empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, empiezan
  Querer (houden van) – quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren
  Preferir (verkiezen) – prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, preferís, prefieren
  Servir (bedienen) – sirvo, sirves, sirve, servimos, servís, sirven
  Cerrar (sluiten)
  Despartarse (ontwaken)
  Pensar (denken)
  Sentarse (zich voelen)
  Entender (begrijpen)
  Pedir (vragen om te krijgen)
  Seguir (vervolgen)
  7.2 In bepaalde gevallen wordt de o → ue en in andere gevallen verandert de u → ue, uitgezonderd in de 1ste en 2de persoon meervoud.
  Probar (proberen) –  pruebo, pruebas, prueba, probamos, probáis, prueban
  Poder (kunnen) – puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden
  Dormir (slapen) – duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duermen
  Jugar (spelen) – juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan
  Acordarse
  Acostarse (gaan slapen)
  Almorzar (ontbijten)
  Contar (tellen)
  Costar (kosten)
  Encontrar (ontmoeten)
  Mover (bewegen)
  Volver (omkeren)

  8. Andere voorbeelden
  Empezar (beginnen) – empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, empiezan
  Soñar (dromen) – sueño, sueñas, sueña, soñamos, soñáis, sueñan
  Ir (gaan) – voy, vas, va, vamos, vais, van
  Dar (geven) – doy, das, da, damos, dáis, dan
  Haber (hulpwerkwoord hebben) – he, has, ha, hemos, habéis, han
  Querer (houden van) – quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren
  Preferer (verkiezen) – prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, preferís, prefieren
  Dormir (slapen) – duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duermen
  Cerrar (sluiten) – cierro, cierras, cierra, cerramos, cerráis, cierran
  Jugar (spelen) – juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan
  Sentir (voelen) – siento, sientes, siente, sentimos, sentís, sienten
  Contar (tellen) – cuento, cuentas, cuenta, contamos, contáis, cuentan
  Volver (terugkeren) – vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven
  Perder (verliezen) – pierdo, pierdes, pierde, perdemos, perdéis, pierden
  Entender (verstaan) – entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entendéis, entienden
  Encontrar (vinden, tegenkomen) – encuentro, encuentras, encuentra, encontramos, encontráis, encuentran
  Sentirse (zich voelen) – me siento, te sientes, se siente, nos sentimos, os sentís, se sienten
  Seguir (volgen) – sigo, sigues, sigue, seguimos, segís, siguen
  Despertarse (wakker worden) – me despierto, te despiertas, se despierta, nos despertamos, os despertáis, se despiertan
  Sentarse (gaan zitten) – me siento, te sientas, se sienta, nos sentamos, os sentáis, se sientan

  • Dit onderwerp is gewijzigd 4 maanden, 1 week geleden door  Guy Devos.
  Gerard
  Bijdrager
  Post count: 1

  Over ” poder “: yo puedo…ik kan

  Maar als het een vraag is: vb: kan ik?  Wordt het dan puedo yo?

   

  Gérard

  Guy Devos
  Moderator
  Post count: 146

  Als het een vraag betreft gebruik je in dit geval ‘puedo’+ infinitief van het werkwoord zonder het persoonlijk voornaamwoord te gebruiken.
  Indien je het toch gebruikt (en daar is niets mis mee) accentueer je de ik-persoon en benadruk je het feit dat het over ikzelf ga. Dit is minder gebruikelijk in het Spaans.

   

  • Deze reactie is gewijzigd 2 maanden, 2 weken geleden door  Guy Devos.
3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.