You are here:--EL PRESENTE – ONVOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD
EL PRESENTE – ONVOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD 2017-03-30T11:44:29+00:00

Home Forums Spaans Leren EL PRESENTE – ONVOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • Guy Devos
  Moderator
  Post count: 146

  De onvoltooid tegenwoordige tijd is een werkwoordvorm waarbij het volgende wordt uitgedrukt:
  * een handeling die op het moment van spreken bezig is;
  * een toestand;
  * een gebeurtenis die in de (zeer) nabije toekomst plaats zal vinden;
  * een handeling die in het verleden is begonnen en tot op het moment van spreken voortduurt.
  In het Spaans heet deze veelgebruikte vervoeging El Presente

  1. REGELMATIGE WERKWOORDEN
  Eindigen op -AR / -ER / -IR zoals cantar (zingen), comer (eten) en vivir (leven)
  De stam blijft onveranderlijk: cant- / com- / viv- en de uitgangen veranderen naargelang de persoonlijkheidsvorm.
  * CANTAR – (yo) canto, (tú) cantas, (él/ella/Usted) canta, (nosotros) cantamos, (vosotros) cantáis,
  (ellos/ellas/Ustedes) cantan.
  * COMER – (yo) como, (tú) comes, (él/ella/Usted) come, (nosotros) comemos, (vosotros) coméis,
  (ellos/ellas/Ustedes) comen.
  * VIVIR – (yo) vivo, (tú) vives, (él/ella/Usted) vive, (nosotros) vivimos, (vosotros) vivéis,
  (ellos/ellas/Ustedes) viven.
  De uitgang van 1ste persoon enkelvoud eindigt bij de drie typewerkwoorden steeds op stam +o.
  Daarna moeten we een onderscheid maken; de ‘a’ en de ‘e’ van de werkwoorden eindigend op -AR en -ER blijven behouden, de ‘i’ van de werkwoorden eindigend op -IR veranderen in ‘e’.

  2. ONREGELMATIGE WERKWOORDEN (VERBOS IRREGULARES)
  SER (zijn) – (yo) soy, (tú) eres, (él/ella/Ud.) es, (nosotros) somos, (vosotros) sois, (ellos/ellas/Uds.) son
  ESTAR (zijn) – (yo) estoy, (tú) estás, (él/ella/Ud.) está, (nosotros) estamos, (vosotros) estáis,
  (ellos/ellas/Uds.) están
  Let op (!): het verschil in gebruik van deze twee werkwoorden wordt HIER uitgelegd.
  IR (gaan) – (yo) voy, (tú) vas, (él/ella/Ud.) va, (nosotros) vamos, (vosotros) vais, (ellos/ellas/Uds.) van
  OIR (horen) – (yo) oigo, (tú) oyes, (él/ella/Ud.) oye, (nosotros) oímos, (vosotros) oís, (ellos/ellas/Uds.) oyen
  OLER (ruiken) – (yo) huelo, (tú) hueles, (él/ella/Ud.) huele, (nosotros) olemos, (vosotros) oléis,
  (ellos/ellas/Uds.) huelen

  Uitzonderingen met een veranderlijke 1ste persoon enkelvoud.
  ASIR (grijpen) – (yo) asgo, (tú) ases, (él/ella/Ud.) ase, (nosotros) asimos, (vosotros) asís, (ellos/ellas/Uds.) asen
  CAER (vallen) – (yo) caigo, (tú) caes, (él/ella/Ud.) cae, (nosotros) caemos, (vosotros) caéis, (ellos/ellas/Uds.) caen
  DAR (geven) – (yo) doy, (tú) das, (él/ella/Ud.) da, (nosotros) damos, (vosotros) dais, (ellos/ellas/Uds.) dan
  DECIR (zeggen) – (yo) digo, (tú) dices, (él/ella/Ud.) dice, (nosotros) decimos, (vosotros) decís,
  (ellos/ellas/Uds.) dicen
  HACER (doen, maken) – (yo) hago, (tú) haces, (él/ella/Ud.) hace, (nosotros) hacemos, (vosotros) hacéis,
  (ellos/ellas/Uds.) hacen
  PONER (leggen) – (yo) pongo, (tú) pones, (él/ella/Ud.) pone, (nosotros) ponemos, (vosotros) ponéis,
  (ellos/ellas/Uds.) ponen
  SABER (weten, kennen) – (yo) , (tú) sabes, (él/ella/Ud.) sabe, (nosotros) sabemos, (vosotros) sabéis
  (ellos/ellas/Uds.) saben
  SALIR (vertrekken, uitgaan) – (yo) salgo, (tú) sales, (él/ella/Ud.) sale, (nosotros) salimos,(vosotros) salís
  (ellos/ellas/Uds.) salen
  TENER (hebben, bezitten) – (yo) tengo, (tú) tienes, (él/ella/Ud.) tiene, (nosotros) tenemos, (vosotros) tenéis
  (ellos/ellas/Uds.) tienen
  TRAER (leveren, brengen) – (yo) traigo, (tú) traes, (él/ella/Ud.) trae, (nosotros) traemos, (vosotros) traéis
  (ellos/ellas/Uds.) traen
  VALER  (kosten, waard zijn) – (yo) valgo, (tú) vales, (él/ella/Ud.) vale, (nosotros) valemos, (vosotros) valéis
  (ellos/ellas/Uds.) valen
  VENIR (komen, aankomen) – (yo) vengo, (tú) vienes, (él/ella/Ud.) viene, (nosotros) venimos, (vosotros) venís
  (ellos/ellas/Uds.) vienen
  VER (zien, bekijken) – (yo) veo, (tú) ves, (él/ella/Ud.) ve, (nosotros) vemos, (vosotros) veis, (ellos/ellas/Uds.) ven

  3. ONREGELMATIGE WERKWOORDEN WAARBIJ DE LAATSTE MEDEKLINKER VERANDERT.
  c verandert in z → mecer – mezo
  g verandert in en j → coger – cojo
  gu verandert in g → distinguir – distingo
  qu verandert in c → delinquir – delinco
  Werkwoorden eindigend op een klinker of op -duce of -cer plaatsen wij een z voor de c.
  Uitzonderingen daarop zijn HACER, MECER en COCER
  TRADUCIR (vertalen) – (yo) traduzco, (tú) traduces, (él/ella/Ud.) traduce, (nosotros) traducimos, (vosotros) traducís, (ellos/ellas/Uds.) traducen
  CONOCER (kennen, weten) – (yo) conozco, (tú) conoces, (él/ella/Ud.) conoce, (nosotros) conocemos
  (vosotros) conocéis, (ellos/ellas/Uds.)
  Uitzonderingen daarop zijn
  HACER (doen, maken) – (yo) hago, (tú) haces, (él/ella/Ud.) hace, (nosotros) hacemos, (vosotros) hacéis
  (ellos/ellas/Uds.) hacen
  MECER (schommelen, wiegen) – (yo) mezo, (tú) meces, (él/ella/Ud.) mece, (nosotros) mecemos, (vosotros) mecéis
  (ellos/ellas/Uds.) mecen
  COCER (koken, bakken) – (yo) cuezo, (tú) cueces, (él/ella/Ud.) cuece, (nosotros) cocemos, (vosotros) cocéis
  (ellos/ellas/Uds.) cuecen

  4. ORTHOGRAFISCHE UITZONDERINGEN
  * Waarvan de klinkerverandering zich voordoet in het enkelvoud en in de 3de persoon meervoud
  e verandert in i → SERVIR (dienen) – sirvo, sirves, sirve, servimos, servís, sirven
  e verandert in ie → CERRAR (sluiten) – cierro, cierras, cierra, cerramos, cerráis, cierran
  o verandert in ue → RECORDAR (herinneren, onthouden) – recuerdo, recuerdes, recuerde, recordamos, recordáis, recuerden
  * In werkwoorden eindigend op -IAR of -UAR wordt een accent geplaatst in het enkelvoud en in de 3de persoon meervoud
  ESPIAR (loeren, spioneren) – espío, espías, espía, espiamos, espiáis, espían
  ACTUAR (doen alsof) – actúo, actúas, actúa, actuamos, actuáis, actúan
  PROHIBIR (verbieden) – prohíbo, prohíbes, prohíbe, prohibimos, prohibís, prohíben
  REUNIR (verzamelen, samen komen) – reúno, reúnes, reúne, reunimos, reunís, reúnen
  * In werkwoorden die eindigen op -UIR verandert de i in y bij de vervoegingen in het enkelvoud en in de 3de persoon meervoud.
  SUSTITUIR (vervangen, aflossen) – sustituyo, sustituyes, sustituye, sustituimos, sustituís, sustituyen

  !! Opmerking !! Werkwoorden in het Spaans hebben in generaal tal van vertalingen in het Nederlands.
  Hierbij een voorbeeld van de mogelijke vertalingen van SALIR om dit gegeven duidelijk te maken.
  gaan; vertrekken; weggaan; heengaan; opstappen; opbreken; uitgaan; stappen; de hort op gaan; verlaten; verwijderen; wegtrekken; smeren; afreizen; wegreizen; terechtkomen; geraken; verzeilen; belanden; reizen; rondreizen; trekken; zwerven; verdwijnen; blijken; uitkomen; bewaarheid worden; uitstappen; eruitgaan; eruit gaan; uitrijden; vooraan staan; afsluiten; vluchten; wegkomen; ontvluchten; weglopen; ontsnappen aan; zich vrijmaken; ontkomen; wegrennen; ontglippen; conveniëren; geschikt zijn; passen; deugen; passend zijn; ervandoor gaan; zich uit de voeten maken; de plaat poetsen; hem smeren; extraheren; losmaken; uittrekken; uithalen; lostornen; tornen; loskrijgen; naar de vijand overlopen; vrijkomen; loskomen; op vrije voeten gesteld worden; ontslagen worden; vooruitsteken; vooruitspringen; opgeven; stoppen; afhaken; ophouden; afzien van; afvallen; eruitstappen; afzeggen
  vertrekken; heengaan; weggaan; uitkomen; uitstromen

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.