You are here:-Blog

(11) BASISZINNEN – FRASES BÁSICAS

By | 2018-02-20T18:50:46+00:00 februari 19th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Naast de woordenschat en de vervoeging die we reeds onder de knie hebben wordt het aanbevolen om kleine en korte zinnetjes uit het hoofd te leren als we een nieuwe taal willen aanleren. Ook in het Spaans is dit een must omdat wij ons bij korte zinnen beter kunnen focussen op de uitspraak. ¿Habla usted

OVERWINTEREN OP TENERIFE – VIDEO

By | 2018-02-19T12:57:23+00:00 februari 19th, 2018|Categories: Blog, Video|Tags: , , , |

OVERWINTERAARS IN TENERIFE – 19 februari 2018 Ik heb mij toen door vele honderden commentaren en reacties geworsteld die schreeuwden van teleurstelling tot schande. Dit waren reacties die ik volledig begrijp als je de reportage als een aflevering van ‘Vlaanderen Vakantieland’ had verwacht. Dan zou ik ook gespuugd hebben op de programmamakers en mijn gal hebben

(10) WERKWOORDENSCHAT

By | 2018-02-18T10:21:19+00:00 februari 18th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Werkwoorden leren is niet altijd het meest populaire item binnen een nieuwe taal maar ze zijn wel heel belangrijk in iedere zin. Niet alleen de vervoegingen op zich zijn een moeilijke kraker, soms hebben Spaanse werkwoorden verschillende mogelijke vertalingen. In deze les bekijken wij een aantal Nederlandse betekenissen van de meest gebruikte Spaanse werkwoorden. Het heeft

KORTE BERICHTEN (151)

By | 2018-02-18T08:51:39+00:00 februari 18th, 2018|Categories: Blog, Korte Berichten|Tags: , , , |

Een beknopte synthese uit de persberichten van de voorbije week die een band hebben met Tenerife en daardoor interessant en relevant zijn voor onze Nederlandstalige lezers. De berichtgeving is net niet lang genoeg om te vervelen en bevat daarom slechts acht samengestelde zinnen waarin alles verwoord wordt. ** Niet alles liep van een leien dakje

(9) EL PRESENTE – ONVOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD

By | 2018-02-17T22:44:46+00:00 februari 17th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Als je een taal wil leren je wilt je zo snel mogelijk uitdrukken is het gebruik en de de vervoeging van werkwoorden cruciaal. In het Spaans zijn er nogal wat vervoegingen, de enen gemakkelijker dan de ander. We starten alvast met de vervoeging die ons helpt om onze eerste zinnetjes te vormen. De onvoltooid tegenwoordige

(8) POR OF PARA?

By | 2018-02-16T11:28:20+00:00 februari 16th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

De voorzetsels por en para lijken erg op elkaar en worden daarom ook vaak door elkaar gebruikt. In veel gevallen kunnen de beide woorden vertaald worden met voor. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen. In deze les kun je leren deze Spaanse voorzetsels goed te gebruiken. POR gebruik je bij: – niet-exacte tijdsaanduidingen (rond): por los años cuarenta (rond

(7) KORTE ZINNETJES – FRASES CORTAS

By | 2018-02-16T11:15:48+00:00 februari 16th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Je kunt je steeds behelpen indien je een aantal korte zinnetjes kent. Hieronder een aantal praktische zinsneden. Let op het omgekeerd vraagteken (¿ = Alt+168) vooraan iedere vraagzin. De reden is dat je vooraan de zin reeds ziet dat het om een vraagzin gaat. Dit is ook zo met uitroepzinnen (¡ = Alt + 173)

(6) TEGENSTELLINGEN – CONTRASTES

By | 2018-02-15T12:25:17+00:00 februari 15th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Twee woorden of uitdrukkingen in een taal zijn elkaars tegengestelde of convers indien ze vanuit tegenovergesteld perspectief betrekking hebben op dezelfde situatie of relatie. Ze kunnen worden gezien als lexicale paren waarvan de leden elkaars semantische complement zijn. Een taalkundige uitleg enkel om te zeggen dat deze twee woorden elkaars tegenstelling of opposant zijn. Hieronder staat tal van voorbeelden. Leer ze

ALS ‘HADDEN’ GEWEEST IS…

By | 2018-02-08T17:19:22+00:00 februari 15th, 2018|Categories: Blog, Columns|

Als 'hadden' geweest is, is 'hebben' te laat Voor sommigen onder ons is dit gezegde ook wel bekend als gedane zaken nemen geen keer. Vaak hoor ik mensen zeggen: "Och, had ik maar dit of dat niet gedaan, dan waren de zaken nu helemaal anders geweest!" Spijtig genoeg moet ik bekennen dat ik mezelf ook

(5) WOORDENSCHAT – VOCABULARIO

By | 2018-02-14T11:42:00+00:00 februari 14th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Bij iedere nieuwe taal word je jarenlang geconfronteerd met woordenschat. Altijd komen er maar woordjes bij, zelfs als je de taal vloeiend spreekt (en schrijft) komen er steeds maar nieuwe woorden op je af. Niets is moeilijker dan een les in woordenschat te geven. Waarmee beginnen we? Met kleuren, getallen, maanden, dagen, cijfers, begroetingen, winkelwaar,