You are here:-Guy Devos

About Guy Devos

Actief binnen een redactioneel en journalistiek netwerk heb ik Tenerife kunnen binden in mijn geschrijf. Het eiland waarop ik reeds decennia lang verliefd ben heeft mij kunnen verleiden tot het schrijven van talloze artikels die door Marc Engels worden geredigeerd. Informatie en nieuwsfeiten zijn de producten, pen en papier zijn de middelen terwijl betrokkenheid het bindmiddel is. Wat daar uit vloeit wil ik met iedereen delen. Ik moest het eerst zelf ontdekken, daarna pas kon ik het verwoorden want we zitten met duizend draden aan onze herkomst vast. Ik niet, ik ben enkel op de verkeerde plaats geboren.

(7) KORTE ZINNETJES – FRASES CORTAS

By | 2018-02-16T11:15:48+00:00 februari 16th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Je kunt je steeds behelpen indien je een aantal korte zinnetjes kent. Hieronder een aantal praktische zinsneden. Let op het omgekeerd vraagteken (¿ = Alt+168) vooraan iedere vraagzin. De reden is dat je vooraan de zin reeds ziet dat het om een vraagzin gaat. Dit is ook zo met uitroepzinnen (¡ = Alt + 173)

(6) TEGENSTELLINGEN – CONTRASTES

By | 2018-02-15T12:25:17+00:00 februari 15th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Twee woorden of uitdrukkingen in een taal zijn elkaars tegengestelde of convers indien ze vanuit tegenovergesteld perspectief betrekking hebben op dezelfde situatie of relatie. Ze kunnen worden gezien als lexicale paren waarvan de leden elkaars semantische complement zijn. Een taalkundige uitleg enkel om te zeggen dat deze twee woorden elkaars tegenstelling of opposant zijn. Hieronder staat tal van voorbeelden. Leer ze

(5) WOORDENSCHAT – VOCABULARIO

By | 2018-02-14T11:42:00+00:00 februari 14th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Bij iedere nieuwe taal word je jarenlang geconfronteerd met woordenschat. Altijd komen er maar woordjes bij, zelfs als je de taal vloeiend spreekt (en schrijft) komen er steeds maar nieuwe woorden op je af. Niets is moeilijker dan een les in woordenschat te geven. Waarmee beginnen we? Met kleuren, getallen, maanden, dagen, cijfers, begroetingen, winkelwaar,

FIESTAS … OVERAL FEESTEN

By | 2018-02-13T10:18:24+00:00 februari 13th, 2018|Categories: Blog, Columns|Tags: , , , , |

Iedere dag is er wel ergens een feest op Tenerife. Fiestas zijn belangrijk voor de Tenerfianen en deze zijn dan ook diep geworteld in hun cultuur. De eilandgemeenschap kan niet zonder. Het is een verslaving waar je nooit meer van afraakt. Steeds weer wordt er een reden gezocht om iedereen rond een of andere feestgebeurtenis

CARNAVAL VIDEO

By | 2018-02-12T11:13:36+00:00 februari 12th, 2018|Categories: Blog, Video|Tags: , , , , |

Carnaval op Tenerife, één van de grootste kijkstukken ter wereld waar iedereen één lang jaar steeds maar weer naar uit kijkt. Velen kennen niet het verschil tussen de Coso Apoteosis en de Cavalcada Anunciadora. Twee carnavalstoeten waar vooral de toeristen naar de Coso gaan op dinsdag en waar de Tinerfeños, de vrijdag voorafgaand, zich voor

KORTE BERICHTEN (150)

By | 2018-02-11T10:35:41+00:00 februari 11th, 2018|Categories: Blog, Korte Berichten|Tags: , , , |

Een beknopte synthese uit de persberichten van de voorbije week die een band hebben met Tenerife en daardoor interessant en relevant zijn voor onze Nederlandstalige lezers. De berichtgeving is net niet lang genoeg om te vervelen en bevat daarom slechts acht samengestelde zinnen waarin alles verwoord wordt. ** De waterverontreiniging rond de Canarische Eilanden in

(4) AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN – LOS DEMONSTRATIVOS

By | 2018-02-11T14:03:55+00:00 februari 10th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar het naamwoord waarop het betrekking heeft. In het Spaans bestaan er drie mogelijkheden om een voorwerp of plaats aan te wijzen: dicht bij de spreker, verder van de spreker en heel ver van de spreker Bijvoeglijk gebruikt – adjectivos demonstrativos este hombre ↔ estos hombres - esta mujer ↔ estas mujeres →

(3) LIDWOORDEN – LOS ARTÍCULOS

By | 2018-02-10T09:28:36+00:00 februari 10th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: |

In het Spaans zijn de zelfstandige naamwoorden mannelijk of vrouwelijk. Onzijdig bestaat niet. Meestal zijn de woorden die eindigen op een -o van het mannelijk geslacht en eindigend op een -a van het vrouwelijk geslacht. Maar dat is niet altijd het geval. Er zijn ook uitzonderingen op deze regel, ze staan onderaan deze les. Bepaalde

(2) HET ACCENT – EL ACENTO

By | 2018-02-09T16:26:41+00:00 februari 9th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , , |

Het is belangrijk te weten dat er in de Spaanse taal accenten op één klinker binnen het woord kunnen geplaatst worden. Deze accenten duiden dan aan welke lettergreep een verhoogde klank moet gegeven worden of geaccentueerd moet uitgesproken worden. Er bestaan vier categorieën: 1. Las palabras agudas (oxítonas) = woorden met het accent op de

(1) HET ALFABET

By | 2018-02-08T12:39:58+00:00 februari 7th, 2018|Categories: Blog, Spaans Leren|Tags: , , , |

Het Spaanse alfabet is hetzelfde als het Nederlandse, maar er zijn wel wat aanvullingen, zoals de ñ, de ll  en de rr. Spaans is een fonetische taal wat wil zeggen dat er een directe relatie ligt tussen het geschreven woord en de uitspraak ervan: wat u leest is wat u spreekt. Wij bekijken de abc-tabel